Skip to main content

Itsensä johtaminen (2 op)

Toteutuksen tunnus: HTKA0010-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 55

Koulutus

 • Tietojenkäsittely (AMK)

Opettaja

 • Laura Sjöman

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Capacity: 27. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Capacity: 27. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HTK23S1
  Tietojenkäsittely (AMK)
 • ZJAHTK23S1
  Avoin AMK, Tiko, AMK-polut, tietojenkäsittely, tradenomi amk

Small groups

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • 08.01.2024 13:15 - 14:45, Itsensä johtaminen HTKA0010-3004 - Pienryhmä 1
 • 15.01.2024 13:15 - 14:45, Itsensä johtaminen HTKA0010-3004 - Pienryhmä 2
 • 22.01.2024 13:15 - 15:45, Itsensä johtaminen HTKA0010-3004 - Pienryhmä 1
 • 29.01.2024 13:15 - 15:45, Itsensä johtaminen HTKA0010-3004 - Pienryhmä 2
 • 05.02.2024 13:15 - 15:45, Itsensä johtaminen HTKA0010-3004 - Pienryhmä 1
 • 12.02.2024 13:15 - 15:45, Itsensä johtaminen HTKA0010-3004 - Pienryhmä 2
 • 19.02.2024 13:15 - 15:45, Itsensä johtaminen HTKA0010-3004 - Pienryhmä 1
 • 04.03.2024 13:15 - 15:45, Itsensä johtaminen HTKA0010-3004 - Pienryhmä 2
 • 11.03.2024 13:15 - 15:45, Itsensä johtaminen HTKA0010-3004 - Pienryhmä 1
 • 18.03.2024 13:15 - 15:45, Itsensä johtaminen HTKA0010-3004 - Pienryhmä 2
 • 25.03.2024 13:15 - 14:45, Itsensä johtaminen HTKA0010-3004 - Pienryhmä 1
 • 02.04.2024 13:15 - 14:45, Itsensä johtaminen HTKA0010-3004 - Pienryhmä 2

Objectives

Itsensä johtaminen on keskeinen taito korkeakouluopinnoissa ja työelämän asiantuntijatehtävissä. Tällä opintojaksolla opit arvioimaan, suunnittelemaan ja johtamaan omaa päivittäistä elämääsi ja opintojasi. Opintojaksolta saat työkaluja ja käytänteitä, jotka luovat pohjaa päämäärätietoiselle toiminnalle ja parantavat hyvinvointiasi.

Opintojakson osaamiset
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Eettisyys

Content

Käsitteistö
Itsetuntemus
Itsetunto
Tavoitteellisuus
Motivaatio
Hyvinvointi
Ajankäytön hallinta
Stressinhallinta
Oman toiminnan suunnittelu ja kehittäminen

Learning materials and recommended literature

Sydänmaanlakka, P. 2008. Älykäs itsensä johtaminen. Helsinki: Talentum.
Salmimies, R. 2008. Onnistu itsesi johtamisessa. Helsinki: WSOYpro.
Goleman, D. 2006. Tunneäly työelämässä. Helsinki: Otava.
Leppänen, M. & Rauhala, I. 2012. Johda ihmistä: psykologiaa johtajille. Helsinki: Talentum.
Perttula, J. & Syväjärvi, A. 2012. Johtamisen psykologia. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Lisämateriaali:
Kohtakangas, Krista Kohtakangas. 2019. Välittävä johtajuus ja armollinen itsensä johtaminen konkurssin tai alasajon tehneiden yrittäjien kokemuksissa. Väitöskirja. Rovaniemi: Lapin yliopisto.
Muu opettajan verkko-oppimisympäristössä tarjoama suositeltu oppi- ja lisämateriaali.

Teaching methods

Opetus opintojaksolla etenee teemoittain
Johdanto teemoihin ja oppimistehtäviin kontaktiopetuksessa
Itsenäinen opiskelu
Teemakohtaiset oppimistehtävät
Ryhmäkeskustelut ja vertaisoppiminen
Itsereflektio
Henkilökohtainen oman toiminnan kehittämissuunnitelma

Exam dates and retake possibilities

Teemakohtaisten oppimistehtävien palautus aina ennen seuraavaa kontaktituntia
Osallistuminen kontaktiopetukseen, mukaan lukien ryhmäkeskustelut ja muu ryhmätoiminta

Henkilökohtaisen oman toiminnan kehittämissuunnitelman palautus huhtikuussa 2024 oman pienryhmän aikataulun mukaisesti.
Uusintapalautusmahdollisuudet 03.05.2024 ja 24.05.2024.

Mikäli opiskelija ei saa hyväksyttyä suoritusta viimeisestä palautuksesta, tulee koko opintojakso suorittaa uudestaan.

Alternative completion methods

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen

Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Student workload

Osallistava kontaktiopetus 15 h
Valmistautuminen kontaktiopetukseen teemakohtaisten oppimistehtävien ohjeiden mukaisesti 30 h
Henkilökohtaisen oman toiminnan kehittämissuunnitelman viimeistely 9 h

Content scheduling

Toteutetaan kahdessa eri pienryhmässä, jotka kokoontuvat vuoroviikoin.
Opintojakso etenee teemoittain siten, että opiskelijan oman toiminnan kehittämissuunnitelma rakentuu teemapohjaisista oppimistehtävistä kurssin mittaan.

Further information for students

Avoin amk 10 sisältyy max-paikkoihin.

Evaluation scale

Hyväksytty/Hylätty

Evaluation criteria, pass/failed

Aktiivinen osallistuminen webinaareihin / kontaktiopetukseen sekä ryhmäkeskusteluihin
Kirjallisten tehtävien palauttaminen ohjeiden mukaisesti annetussa aikataulussa

Henkilökohtaisen suunnitelman sisällön arviointi (hyväksytyn suorituksen minimitavoite):
Suunnitelmasi tulee osoittaa, että osaat käyttää itsensä johtamisen teorioita ja työkaluja. Osaat asettaa perustellusti opiskeluun, työhön ja henkilökohtaiseen elämään liittyviä tavoitteitasi. Osaat hyödyntää teorioita itsetuntemuksen ja  itsetunnon vahvistamisessa. Analysoit fyysisen, psyykkisen, henkisen, sosiaalisen ja ammatillisen hyvinvoinnin osa-alueita omassa elämässäsi. Kykenet suunnittelemaan ja priorisoimaan ajankäyttöäsi,  huomioimaan stressitekijöitä ja palautumistapoja. Osaat suunnitella henkilökohtaista kehittymistäsi tavoitteellisesti.