Siirry suoraan sisältöön

Itsensä johtaminen (2 op)

Toteutuksen tunnus: HTKA0010-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 55

Koulutus

 • Tietojenkäsittely (AMK)

Opettaja

 • Laura Sjöman

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Paikkoja: 27. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Paikkoja: 27. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HTK23S1
  Tietojenkäsittely (AMK)
 • ZJAHTK23S1
  Avoin AMK, Tiko, AMK-polut, tietojenkäsittely, tradenomi amk

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • 08.01.2024 13:15 - 14:45, Itsensä johtaminen HTKA0010-3004 - Pienryhmä 1
 • 15.01.2024 13:15 - 14:45, Itsensä johtaminen HTKA0010-3004 - Pienryhmä 2
 • 22.01.2024 13:15 - 15:45, Itsensä johtaminen HTKA0010-3004 - Pienryhmä 1
 • 29.01.2024 13:15 - 15:45, Itsensä johtaminen HTKA0010-3004 - Pienryhmä 2
 • 05.02.2024 13:15 - 15:45, Itsensä johtaminen HTKA0010-3004 - Pienryhmä 1
 • 12.02.2024 13:15 - 15:45, Itsensä johtaminen HTKA0010-3004 - Pienryhmä 2
 • 19.02.2024 13:15 - 15:45, Itsensä johtaminen HTKA0010-3004 - Pienryhmä 1
 • 04.03.2024 13:15 - 15:45, Itsensä johtaminen HTKA0010-3004 - Pienryhmä 2
 • 11.03.2024 13:15 - 15:45, Itsensä johtaminen HTKA0010-3004 - Pienryhmä 1
 • 18.03.2024 13:15 - 15:45, Itsensä johtaminen HTKA0010-3004 - Pienryhmä 2
 • 25.03.2024 13:15 - 14:45, Itsensä johtaminen HTKA0010-3004 - Pienryhmä 1
 • 02.04.2024 13:15 - 14:45, Itsensä johtaminen HTKA0010-3004 - Pienryhmä 2

Tavoitteet

Itsensä johtaminen on keskeinen taito korkeakouluopinnoissa ja työelämän asiantuntijatehtävissä. Tällä opintojaksolla opit arvioimaan, suunnittelemaan ja johtamaan omaa päivittäistä elämääsi ja opintojasi. Opintojaksolta saat työkaluja ja käytänteitä, jotka luovat pohjaa päämäärätietoiselle toiminnalle ja parantavat hyvinvointiasi.

Opintojakson osaamiset
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Eettisyys

Sisältö

Käsitteistö
Itsetuntemus
Itsetunto
Tavoitteellisuus
Motivaatio
Hyvinvointi
Ajankäytön hallinta
Stressinhallinta
Oman toiminnan suunnittelu ja kehittäminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sydänmaanlakka, P. 2008. Älykäs itsensä johtaminen. Helsinki: Talentum.
Salmimies, R. 2008. Onnistu itsesi johtamisessa. Helsinki: WSOYpro.
Goleman, D. 2006. Tunneäly työelämässä. Helsinki: Otava.
Leppänen, M. & Rauhala, I. 2012. Johda ihmistä: psykologiaa johtajille. Helsinki: Talentum.
Perttula, J. & Syväjärvi, A. 2012. Johtamisen psykologia. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Lisämateriaali:
Kohtakangas, Krista Kohtakangas. 2019. Välittävä johtajuus ja armollinen itsensä johtaminen konkurssin tai alasajon tehneiden yrittäjien kokemuksissa. Väitöskirja. Rovaniemi: Lapin yliopisto.
Muu opettajan verkko-oppimisympäristössä tarjoama suositeltu oppi- ja lisämateriaali.

Opetusmenetelmät

Opetus opintojaksolla etenee teemoittain
Johdanto teemoihin ja oppimistehtäviin kontaktiopetuksessa
Itsenäinen opiskelu
Teemakohtaiset oppimistehtävät
Ryhmäkeskustelut ja vertaisoppiminen
Itsereflektio
Henkilökohtainen oman toiminnan kehittämissuunnitelma

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Teemakohtaisten oppimistehtävien palautus aina ennen seuraavaa kontaktituntia
Osallistuminen kontaktiopetukseen, mukaan lukien ryhmäkeskustelut ja muu ryhmätoiminta

Henkilökohtaisen oman toiminnan kehittämissuunnitelman palautus huhtikuussa 2024 oman pienryhmän aikataulun mukaisesti.
Uusintapalautusmahdollisuudet 03.05.2024 ja 24.05.2024.

Mikäli opiskelija ei saa hyväksyttyä suoritusta viimeisestä palautuksesta, tulee koko opintojakso suorittaa uudestaan.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen

Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Osallistava kontaktiopetus 15 h
Valmistautuminen kontaktiopetukseen teemakohtaisten oppimistehtävien ohjeiden mukaisesti 30 h
Henkilökohtaisen oman toiminnan kehittämissuunnitelman viimeistely 9 h

Sisällön jaksotus

Toteutetaan kahdessa eri pienryhmässä, jotka kokoontuvat vuoroviikoin.
Opintojakso etenee teemoittain siten, että opiskelijan oman toiminnan kehittämissuunnitelma rakentuu teemapohjaisista oppimistehtävistä kurssin mittaan.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 10 sisältyy max-paikkoihin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Aktiivinen osallistuminen webinaareihin / kontaktiopetukseen sekä ryhmäkeskusteluihin
Kirjallisten tehtävien palauttaminen ohjeiden mukaisesti annetussa aikataulussa

Henkilökohtaisen suunnitelman sisällön arviointi (hyväksytyn suorituksen minimitavoite):
Suunnitelmasi tulee osoittaa, että osaat käyttää itsensä johtamisen teorioita ja työkaluja. Osaat asettaa perustellusti opiskeluun, työhön ja henkilökohtaiseen elämään liittyviä tavoitteitasi. Osaat hyödyntää teorioita itsetuntemuksen ja  itsetunnon vahvistamisessa. Analysoit fyysisen, psyykkisen, henkisen, sosiaalisen ja ammatillisen hyvinvoinnin osa-alueita omassa elämässäsi. Kykenet suunnittelemaan ja priorisoimaan ajankäyttöäsi,  huomioimaan stressitekijöitä ja palautumistapoja. Osaat suunnitella henkilökohtaista kehittymistäsi tavoitteellisesti.