Skip to main content

Mat3 Tukiopinnot (1 op)

Toteutuksen tunnus: TZMV3100-3058

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

16.10.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 25

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering

Opettaja

 • Ida Arhosalo

Ryhmät

 • TSA23KM
  Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka,monimuototeutus
 • 26.10.2023 18:00 - 19:00, Mat3 Tukiopinnot TZMV3100-3058
 • 30.10.2023 19:00 - 20:00, Mat3 Tukiopinnot TZMV3100-3058
 • 06.11.2023 17:30 - 19:00, Mat3 Tukiopinnot TZMV3100-3058
 • 13.11.2023 19:00 - 20:00, Mat3 Tukiopinnot TZMV3100-3058
 • 20.11.2023 17:30 - 19:00, Mat3 Tukiopinnot TZMV3100-3058
 • 27.11.2023 18:00 - 19:00, Mat3 Tukiopinnot - Webinaari

Objectives

Opintojakson tarkoitus

Opintojakso on tarkoitettu suoritettavaksi opintojakson Mat 3 Derivaatta ja integraali rinnalla. Opintojaksolla saat tukea opiskeluusi ja harjoittelet ohjatusti Mat 3 Derivaatta ja integraali -opintojakson sisällön hallintaa.

Opintojakson osaamiset

Opintojaksolla edistetään ja arvioidaan ymmärrystä insinööritieteiden pohjana olevista matemaattisista periaatteista derivaatan ja integraalin käsitteiden osalta.
EUR-ACE: Tieto ja ymmärrys 
Sinulla on tieto ja ymmärrys oman teknisen erikoistumisalasi matemaattisista ja luonnontieteellisistä perusteista tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

Opintojakson osaamistavoite

Opintojakson suoritettuasi olet lisännyt ja vahvistanut opintojakson Mat3 Derivaatta ja integraali sisältöihin liittyvää osaamistasi.

Content

Opintojaksolla saat varmuutta laskurutiineihin sekä vahvistat ymmärrystäsi derivaatan ja integraalin käsitteistä eri tyyppisten harjoitustehtävien avulla.

Time and location

6 konsultaatiowebinaaria kevään kuluessa

Learning materials and recommended literature

Mat 3 kurssin materiaali

Teaching methods

Laskuharjoitusten laskeminen ryhmässä sekä itsenäisesti

Exam dates and retake possibilities

Suoritus perustuu harjoitusten aktiiviseen laskemiseen.

Student workload

27h opiskelua

Evaluation scale

Hyväksytty/Hylätty

Evaluation criteria, pass/failed

Tunnet derivaatan ja integraalin käsitteiden geometrisen ja fysikaalisen tulkinnan. Osaat derivoida ja integroida polynomin tarvittaessa apuvälineen avulla sekä arvioida derivaatan ja integraalin arvoja, kun käytössäsi on funktion kuvaaja.

Prerequisites

Ymmärrät funktion käsitteen ja funktioihin liittyvät merkinnät ja osaat ratkaista yksinkertaisia alkeisfunktioihin liittyviä tehtäviä tarvittaessa apuvälineen avulla.