Siirry suoraan sisältöön

Mat2 Funktiot (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZLM2300-3084

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 60

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Pekka Varis

Ryhmät

 • TSA23SR1
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • TSA23SR2
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • 08.01.2024 13:15 - 14:45, Mat2 Funktiot TZLM2300-3084
 • 10.01.2024 09:00 - 10:30, Mat2 Funktiot TZLM2300-3084
 • 10.01.2024 13:15 - 14:45, Mat2 Funktiot TZLM2300-3084
 • 11.01.2024 08:00 - 09:30, Mat2 Funktiot TZLM2300-3084
 • 15.01.2024 13:15 - 14:45, Mat2 Funktiot TZLM2300-3084
 • 16.01.2024 11:30 - 13:00, Mat2 Funktiot TZLM2300-3084
 • 17.01.2024 09:00 - 10:30, Mat2 Funktiot TZLM2300-3084
 • 18.01.2024 09:00 - 10:30, Mat2 Funktiot TZLM2300-3084
 • 22.01.2024 13:15 - 14:45, Mat2 Funktiot TZLM2300-3084
 • 23.01.2024 11:30 - 13:00, Mat2 Funktiot TZLM2300-3084
 • 25.01.2024 09:00 - 10:30, Mat2 Funktiot TZLM2300-3084
 • 25.01.2024 10:30 - 12:00, Mat2 Funktiot TZLM2300-3084
 • 29.01.2024 13:15 - 14:45, Mat2 Funktiot TZLM2300-3084
 • 30.01.2024 11:30 - 13:00, Mat2 Funktiot TZLM2300-3084
 • 31.01.2024 09:00 - 10:30, Mat2 Funktiot TZLM2300-3084
 • 01.02.2024 09:00 - 10:30, Mat2 Funktiot TZLM2300-3084
 • 05.02.2024 13:15 - 14:45, Mat2 Funktiot TZLM2300-3084
 • 06.02.2024 11:30 - 13:00, Mat2 Funktiot TZLM2300-3084
 • 07.02.2024 09:00 - 10:30, Mat2 Funktiot TZLM2300-3084
 • 08.02.2024 09:00 - 10:30, Mat2 Funktiot TZLM2300-3084
 • 12.02.2024 13:15 - 14:45, Mat2 Funktiot TZLM2300-3084
 • 13.02.2024 11:30 - 13:00, Mat2 Funktiot TZLM2300-3084
 • 14.02.2024 09:00 - 10:30, Mat2 Funktiot TZLM2300-3084
 • 15.02.2024 08:30 - 10:00, Mat2 Funktiot TZLM2300-3084
 • 19.02.2024 13:15 - 14:45, Mat2 Funktiot TZLM2300-3084
 • 20.02.2024 11:30 - 13:00, Mat2 Funktiot TZLM2300-3084
 • 21.02.2024 08:30 - 10:30, Mat2 Funktiot TZLM2300-3084
 • 22.02.2024 08:30 - 10:30, Mat2 Funktiot TZLM2300-3084

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Opintojaksolla laajennat tekniikan alalla tarvittavien matemaattisten työkalujen valikoimaa perehtymällä funktion käsitteeseen ja erityyppisten funktioiden käyttöön tekniikan alan ilmiöiden mallintamisessa.

Opintojakson osaamiset

EUR-ACE: Tieto ja ymmärrys 
Sinulla on tieto ja ymmärrys oman teknisen erikoistumisalasi matemaattisista ja luonnontieteellisistä perusteista tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

Opintojakson osaamistavoite

Opintojakson käytyäsi ymmärrät funktion käsitteen, tunnistat funktion tyypin ja ymmärrät erityyppisten funktioiden ominaisuuksia. Osaat hyödyntää yhtälöitä funktioiden tarkastelussa. Osaat käyttää erityyppisiä funktioita yksinkertaisten tekniikan alan ilmiöiden mallintamiseen.

Sisältö

- Funktion käsite ja merkinnät
- Logaritmifunktio ja -yhtälö 
- Eksponenttifunktio ja -yhtälö 
- Trigonometriset funktiot: sinikäyrä 
- Funktioiden käyttö mallintamiseen 
- Paloittain määritellyt funktiot 
- Yhdistetty funktio 
- Käänteisfunktio 
- Funktion raja-arvo 

Aika ja paikka

Kevätlukukauden 2024 ensimmäinen puolisko.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan oppimisympäristössä julkaisema kirjallinen materiaali.
Lisämateriaaliksi suositellaan esimerkiksi Alestalo, Lehtola, Nieminen, Rantakaulio: Tekninen Matematiikka 1 -oppikirjaa.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus 2+2 h/viikko (luentoja ja laskuharjoituksia)
Videoluentoja
Itsenäisiä laskuharjoituksia

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohdat ja uusintapäivät julkaistaan opintojakson ensimmäisellä kerralla opintojakson oppimisympäristössä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Mahdollisuus tenttiä kurssikokeella opintojakson alussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus noin 25 h. Joillakin viikoilla voi olla etäopetusta Dynamon tilojen käytettävyydestä riippuen.
Harjoitukset kontaktituntien ulkopuolella noin 25 h
Teoriamateriaalin opiskelu, kokeisiin valmistautuminen ja kokeiden suorittaminen noin 25 h

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointimenetelmä:
Kurssin lopussa pidetään koe. Viikoittaisista kotitehtävistä saa kokeeseen lisäpisteitä.

Suositellaan valitsemaan myös opintojakso Mat2 Tukiopinnot, jos lukion pitkän matematiikan opintoja ei ole pohjalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1

Ymmärrät funktion käsitteen ja merkinnät. Tunnistat perusmuotoiset alkeisfunktiot. Osaat tutkia funktion käyttäytymistä apuvälineen avulla. Osaat ratkaista perustehtäviä mallin avulla.

Arvosana 2

Ymmärrät funktion käsitteen ja merkinnät. Tunnistat perusmuotoiset alkeisfunktiot. Tiedät funktiotyyppien perusominaisuuksia. Osaat itsenäisesti ratkoa perusmuotoisia tehtäviä. Käytät merkintöjä ja käsitteitä vielä epävarmasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3

Osaat funktioihin liittyvät käsitteet ja merkinnät. Osaat tutkia funktion kuvaajaa funktion lausekkeen perusteella ja piirtää funktion kuvaajan ilman apuvälinettä. Osaat ratkaista funktioihin liittyvät yhtälöt ja mallintaa yksinkertaisia ilmiöitä funktiolla.

Arvosana 4

Osaat analysoida eri funktiotyyppien ominaisuuksia myös symbolimuotoisilla funktioilla. Käyttämäsi merkinnät ovat selkeitä ja perusteltuja. Ratkaiset virheettömästi funktioihin liittyviä yhtälöitä. Osaat mallintaa ilmiöitä funktiolla, mutta soveltaminen uusissa tilanteissa on vielä epävarmaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5

Osaat analysoida eri funktiotyyppien ominaisuuksia myös symbolimuotoisilla funktioilla. Käytät oikeita, täsmällisiä merkintöjä. Ratkaiset virheettömästi funktioihin liittyviä luku- ja symbolikertoimisia yhtälöitä. Osaat mallintaa ilmiöitä funktioilla ja soveltaa oppimaasi myös uusissa tilanteissa.

Esitietovaatimukset

Osaat sieventää polynomi- ja rationaalilausekkeita. Ymmärrät yhtälön käsitteen ja yhtälön yleisiä ratkaisuperiaatteita.

Lisätiedot

Opintojakso antaa hyviä matemaattisia valmiuksia myös muun korkeakoulualan kuin teknisen alan opintoja varten. Opintojakso on tarjolla myös polkuopinnoissa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa.