Siirry suoraan sisältöön

Restonomin toimintaympäristö (5 op)

Toteutuksen tunnus: MZMA0112-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Palveluliiketoiminta (AMK)

Opettaja

 • Laura Salo

Ryhmät

 • MPT24KM
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • ZJAMPT24KM
  Avoin AMK, marata, AMK-polut, palveluliiketoiminta, monimuotototeutus
 • 09.01.2024 17:00 - 19:00, Restonomin toimintaympäristö MZMA0112-3010
 • 16.01.2024 17:00 - 19:00, Restonomin toimintaympäristö MZMA0112-3010
 • 23.01.2024 17:00 - 19:00, Restonomin toimintaympäristö MZMA0112-3010
 • 30.01.2024 17:00 - 19:00, Restonomin toimintaympäristö MZMA0112-3010
 • 05.02.2024 17:00 - 19:00, Restonomin toimintaympäristö MZMA0112-3010
 • 13.02.2024 17:00 - 19:00, Restonomin toimintaympäristö MZMA0112-3010
 • 20.02.2024 17:00 - 19:00, Restonomin toimintaympäristö MZMA0112-3010

Tavoitteet

Sinä tunnistat matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristön ja sen osa-alueet. Osaat toimia monikulttuurisissa työympäristöissä ja tunnistat moninaisuuden osana palveluliiketoiminnan toimintaympäristöä.

Opintojakson osaamiset
Eettinen osaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Yrittäjyys-, Innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Sisältö

Marata-ala Suomessa ja kansainvälisesti
Monikulttuurisuusosaaminen, monikulttuurisessa tiimissä toimiminen

Aika ja paikka

Verkko-opetus - webinaarit

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Mara-alan tilastot, toimialaraportit ja -tutkimukset
Restonomien työllistyminen ja tulevaisuuden osaamistarpeet
Kurssilla osoitetut oppimateriaalit ja artikkelit monikulttuurisuudesta

Opetusmenetelmät

Webinaarit
Itsenäinen opiskelu ja materiaaleihin tutustuminen
Ryhmätyöskentely
Yksilöraportointi
Itsearviointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla kuulemme Jamkista valmistuneiden restonomien (alumnit) uratarinoita.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Kansainvälisyys

Mara-alan tilanne Suomessa ja kansainvälisesti
Monikulttuurisuus

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen:
Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kuormitus 135 h opiskelijan työtä.
Työmäärä jakautuu seuraavasti:
Webinaarit 14 tuntia
Itsenäinen opiskelu ja materiaaleihin tutustuminen 61 tuntia
Ryhmätyöskentely 25 tuntia
Yksilöraportointi 30 tuntia
Itsearviointi 5 tuntia

Sisällön jaksotus

Opintojakso jakautuu kahteen (2) keskeiseen teemaan:
Mara-ala Suomessa ja kansainvälisesti
Monikulttuurisuus

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5 (sis. max-määrään)
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.

Hyväksytty (S):
Opiskelija tunnistaa marata-alan toimintakentän ja siinä vaikuttavat toimijat. Hän ymmärtää kulttuurisen monimuotoisuuden vaikutukset työympäristöissä. Opiskelija osaa kerätä ja valita tietoa erilaisista tietovarannoista.

Hylätty (0): Opintojakso on hylätty, mikäli opiskelija ei saavuta opintojakson läpäisylle asetettuja minimitavoitteita.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty (S):
Opiskelija tunnistaa marata-alan toimintakentän ja siinä vaikuttavat toimijat. Hän ymmärtää kulttuurisen monimuotoisuuden vaikutukset työympäristöissä. Opiskelija osaa kerätä ja valita tietoa erilaisista tietovarannoista.


Hylätty (0): Opintojakso on hylätty, mikäli opiskelija ei saavuta opintojakson läpäisylle asetettuja minimitavoitteita.

Esitietovaatimukset

-.

Lisätiedot

Korkeakoulupolkuopinnot Gradian opiskelijoille.