Siirry suoraan sisältöön

Luomukasvituotanto (3 op)

Toteutuksen tunnus: LM00BP87-3004

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

30.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Ulla Heinonen
 • Mirja Riipinen

Ryhmät

 • ZJA23SLNO
  Avoin amk,Luva, Nonstop, Verkko
 • ZJA23SLNO2
  Avoin amk, Luva, Nonstop 2, Verkko
 • ZJA24KLNO3
  Avoin amk, Luva, Nonstop 3, Verkko

Tavoitteet

Opiskelija tuntee luomutuotannon merkityksen Suomessa ja EU:ssa ja tuntee tuotannon ehdot. Hän osaa laatia luomutuotantoon siirtyvän yrityksen siirtymävaihesuunnitelman. Hän tuntee luomutilan peltoviljelyn.

Sisältö

Osa Luomutuotanto, 5 op - LMSV0600 opintojaksoa
- luonnonmukainen kasvien viljely
- luomutuotannon periaatteet, säädökset ja ohjeet
- luomutuotannon valvontajärjestelmä
- siirtymävaihesuunnitelma
- luomutuotannon järjestäminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Rajala, J. 2006. Luonnonmukainen maatalous. 2. korjattu painos. Mikkeli: HY.
Ruokaviraston luomutuotannon ohjeet https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/luomun-lomakkeet-ja-ohjeet/

Opetusmenetelmät

Itsenäinen verkko-opiskelu

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakson tai osan siitä voi suorittaa aikaisemman osaamisen perusteella tai opinnollistamalla työelämässä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely 81 h

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK 30

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee luomutuotannon vaatimukset tavanomaiseen tuotantoon verrattuna ja pystyy
arvioimaan oman tilansa tai mallitilan mahdollisuuksia siirtyä luomutuotantoon kasvinviljelyn
osalta.

Esitietovaatimukset

Kasvintuotannon perusteet.