Siirry suoraan sisältöön

Restonomin toimintaympäristö (5 op)

Toteutuksen tunnus: MZMA0112-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 45

Koulutus

  • Palveluliiketoiminta (AMK)

Opettaja

  • Karoliina Väisänen

Ryhmät

  • MPT24S1
    Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
  • ZJAMPT24S1
    Avoin AMK, marata, AMK-polut, palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

Sinä tunnistat matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristön ja sen osa-alueet. Osaat toimia monikulttuurisissa työympäristöissä ja tunnistat moninaisuuden osana palveluliiketoiminnan toimintaympäristöä.

Opintojakson osaamiset
Eettinen osaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Yrittäjyys-, Innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Sisältö

Marata-ala Suomessa ja kansainvälisesti
Monikulttuurisuusosaaminen, monikulttuurisessa tiimissä toimiminen

Aika ja paikka

Kontaktiopetus Rajakadun kampuksella. Opintojaksolla on 80% läsnäolovelvoite.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Mara-alan tilastot, toimialaraportit ja -tutkimukset
Restonomin osaamisvaatimukset ja työllistyminen
Kurssilla osoitetut oppimateriaalit ja artikkelit monikulttuurisuudesta

Opetusmenetelmät

Päiväkontaktit
Yritysvierailut
Vierailijat kontakteilla
Itsenäinen opiskelu ja materiaaleihin tutustuminen
Ryhmätyöskentely
Yksilöraportointi
Itsearviointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on vierailijoita työelämästä, joista osa on Jamkin alumneja. Opintojaksolla tehdään mahdollisuuksien mukaan yksi tai useampi yritysvierailu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen:
Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kuormitus 135 h opiskelijan työtä.
Työmäärä jakautuu seuraavasti:
Kontaktiopetus 35 tuntia
Itsenäinen opiskelu ja materiaaleihin tutustuminen 45 tuntia
Ryhmätyöskentely 27 tuntia
Yksilöraportointi 27 tuntia
Itsearviointi 1 tunti

Kontaktiopetus Rajakadun kampuksella. Opintojaksolla on 80% läsnäolovelvoite.

Sisällön jaksotus

Opintojakso jakautuu kahteen (2) keskeiseen teemaan:
Marata-ala Suomessa ja kansainvälisesti
Monikulttuurisuusosaaminen, monikulttuurisessa tiimissä toimiminen

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 15 (sisältyy max-määrään)

Kontaktiopetus Rajakadun kampuksella. Opintojaksolla on 80% läsnäolovelvoite.

Hyväksytty (S):
Opiskelija tunnistaa marata-alan toimintakentän ja siinä vaikuttavat toimijat. Hän ymmärtää kulttuurisen monimuotoisuuden vaikutukset työympäristöissä. Opiskelija osaa kerätä ja valita tietoa erilaisista tietovarannoista.

Hylätty (0): Opintojakso on hylätty, mikäli opiskelija ei saavuta opintojakson läpäisylle asetettuja minimitavoitteita.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty (S):
Opiskelija tunnistaa marata-alan toimintakentän ja siinä vaikuttavat toimijat. Hän ymmärtää kulttuurisen monimuotoisuuden vaikutukset työympäristöissä. Opiskelija osaa kerätä ja valita tietoa erilaisista tietovarannoista.


Hylätty (0): Opintojakso on hylätty, mikäli opiskelija ei saavuta opintojakson läpäisylle asetettuja minimitavoitteita.

Esitietovaatimukset

-.

Lisätiedot

Korkeakoulupolkuopinnot Gradian opiskelijoille.