Siirry suoraan sisältöön

Asiakasprojekti (5 op)

Toteutuksen tunnus: HTK30102-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

  • Tietojenkäsittely (AMK)

Opettaja

  • Juha-Tapio Teno

Ryhmät

  • HTK22S1
    Tietojenkäsittely (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Olet oppinut useita erilaisia taitoja ja tietoja opintojaksoilla. Näitä taitoja ovat esimerkiksi tietojärjestelmien kehittämiseen, sisällöntuotantoon tai liiketoimintaan liittyvät taidot. Et kenties kuitenkaan ole vielä osannut yhdistää näistä taidoista kokonaisuutta, missä voisit näitä taitoja soveltaa. Vastaus tähän on asiakasprojekti.

Tällä opintojaksolla otat haltuun ensimmäisen asiakkuutesi ja palvelet häntä parhaan kykysi mukaan hyödyntäen aiemmin hankittuja osaamisia. Tavoitteena on tyytyväinen asiakas.

Opintojakson osaamiset:
Ohjelmistotuotanto-osaaminen
Tietojärjestelmäosaaminen
Liiketoimintaosaaminen
Sovelluskehitysosaaminen
ICT-erikoisosaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opintojakson osaamistavoite:
Opintojakson jälkeen kykenet itsenäiseti toteuttamaan asiakaslähtöisen projektin osaamistesi puitteissa. Asiakaspalvelun lisäksi olet hankkinut uutta teknistä tai sisällöntuotannollista osaamista ja kykenet soveltamaan sitä asiakkuuksissa. Ymmärrät asiakkaan kanssa käydyn kommunikoinnin ja raportoinnin merkityksen uudella ja syvällisemmällä tavalla, sekä kykenet organisoimaan ja fasilitoimaan erityyppisiä tilaisuuksia (esim. koulutus).

Sisältö

Keskeisiä asioita ovat asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen, ratkaisumallinen ideointi, projektin tuotoksen määrittely ja tuottaminen, oman työn ja koko asiakasprojektin organisointi sekä tuotosten raportointi hankkeen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Aika ja paikka

Nonstop, ajasta ja paikasta riippumaton

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan kirjoittama oppimateriaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

- Opintojakson toteutetaan etäopiskelun avulla non-stop toteutuksena.
- Tehtävät ja raportointi (Projektisuunnitelma, tuntityöt, raportti ja esitys)
- Seminaariesitys asiakasprojektin tuloksista joko sopivan opintojakson yhteydessä, tai online seminaarina.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelija hankkii asiakasprojektin ja toteuttaa opintojakson kehitysprojektin tuntitöinä asiakkaan kanssa sovitun aikataulun mukaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Asiakasprojekti toteutetaan tuntitöinä. Todennetaan tuntiraportoinnin kautta. Arviolta 135 tuntia töitä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan pitää etsia työelämäyhteistyö verkostojen kautta oma projekti, jonka toteuttaa osana opintojaksoa.
Loppuraportissa ja seminaariesittelyssä teet ja esität itsearvioinnin asiakasprojektin kokonaisuuden toteutuksesta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää itsenäisesti toteutettua hanketta yhdessä asiakkaan kanssa sekä asiakkaan tarpeen hahmottamista ja dokumentointia asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Tekijä/tekijät tuottavat projektin suunnitelman ja sopimuksen, jossa asiakkaan kanssa sovitaan toteutettavasta hankkeesta. Opiskelija seuraa käytettyä työaikaa ja kirjaa projektista loppuraportin. Projektien tulokset esitellään soveltuvalla tavalla (esim. loppuseminaari, videopresentaatio).

Esitietovaatimukset

Perustiedot projektinhallinnasta, ohjelmistojen tuottamisesta ja asiakkaan kanssa yhdessä valituista teknologioista.