Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Professional Project Management: Monimuotototeutus

Tunnus: YTF2022SS

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), automaatiotekniikka
Insinööri (ylempi AMK), logistiikka
Insinööri (ylempi AMK), konetekniikka
Insinööri (ylempi AMK), rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka
Insinööri (ylempi AMK), tietotekniikka
Insinööri (ylempi AMK), muu tai tuntematon tekniikka

Laajuus:
60 op

Kesto:
2 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Opetuskieli:
englanti

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 Syksy 2022 Kevät 2023 Syksy 2023 Kevät 2024 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024
SHARED MASTER COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

5 - 10
YTF2022SS-1001
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

5 - 10 5 5 5
YZWZ0110 Research-based Development 5 5 5 5
YZWZ0120 Quantitative Research 5
YZWZ0130 Qualitative Research 5
YTF2022SS-1002
MANAGEMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZWZ0210 Formulating Strategy 5
EXPERT CORE COMPETENCE

(Valitaan kaikki )

50
YTF2022SS-1003
PROJECT MANAGEMENT COMPETENCE

(Valitaan kaikki )

20 15 5 10 5 5 10 5 5
YZWP0100 Expertise in Project Planning 5 5 5 5
YZWP0150 Project Management and Agile Methods 5 5 5 5
YZWZ0230 Managerial Accounting 5 5 5 5
YZWZ0220 Leadership Dynamics 5 5 5 5
YTF2022SS-1004
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki )

30 30 10 20 10 10 10
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 7 7 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
COMPLEMENTARY COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YTF2022SS-1005
COMPLEMENTARY COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YHIYH210 Global Growth Strategies 5
YHIHE100 Marketing and Sales in Entrepreneurial Context 5
YHIHV600 Global Market Intelligence 5
YHIHE300 Building Teams and Leading New Ventures 5
HWCE2110 English for Business Communication 5
YMPVW600 Purchasing 5
YTSP0100 Modern Software Development 5
YTSP0400 User-Centered Design 5
YHIHE210 Financing New Ventures in Global Markets 5
YTF2022SS-1006
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YTF2022SS-1007
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YTF2022SS-1008
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
Yhteensä 60 20 35 10 10 15 20 10 10 0 15 10 10

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022

Eettinen osaaminen

Opiskelija
- edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista työelämän kehittäjänä
- soveltaa tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita toiminnassaan ja edistää globaalia vastuullisuutta
- soveltaa toiminnassaan hyvän tieteellisen käytännön ja avoimen tieteen periaatteita.

Research-based Development
Quantitative Research
Qualitative Research
Formulating Strategy
Expertise in Project Planning
Project Management and Agile Methods
Leadership Dynamics
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opiskelija
- kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- kehittää oman alansa erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä
- ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia ammattialallaan
- toimii monikulttuurisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja toimintaympäristöissä.

Formulating Strategy
Expertise in Project Planning
Project Management and Agile Methods
Leadership Dynamics
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opiskelija
- arvioi ja kehittää tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan jatkuvan oppimisen keinoin
- ottaa vastuun omasta ja yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta sekä osaamisen jakamisesta
- hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti sekä hyödyntää eri alojen tietoa tarkoituksenmukaisesti
- arvioi, hyödyntää ja soveltaa digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja erilaisissa verkostoissa.

Research-based Development
Quantitative Research
Qualitative Research
Formulating Strategy
Expertise in Project Planning
Project Management and Agile Methods
Managerial Accounting
Leadership Dynamics
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opiskelija
- kykenee työskentelemään työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä
- kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa ennakoiden toimintaympäristön muutoksia
- johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
- kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia.

Formulating Strategy
Expertise in Project Planning
Project Management and Agile Methods
Managerial Accounting
Leadership Dynamics
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Luokittelemattomat
Global Growth Strategies
Marketing and Sales in Entrepreneurial Context
Global Market Intelligence
Building Teams and Leading New Ventures
English for Business Communication
Purchasing
Modern Software Development
User-Centered Design
Financing New Ventures in Global Markets

YAMK: Professional Project Management 2020-2023

Business management competences

Student
- use new innovative approaches in the field of strategic management
- develop the organisation's partnerships in a responsible and innovative way
- works skillfully in networks in various professional interaction situations
- develop the competitiveness of the organization and the network.

Formulating Strategy
Expertise in Project Planning
Project Management and Agile Methods
Leadership Dynamics
Communication and Team-working competences

Student
- ability to use diverse methods to communicate clearly and unambiguously their conclusions, and the knowledge and rationale underpinning these, to specialist and non-specialist audiences in national and international contexts
- ability to function effectively in national and international contexts, as a member or leader of a team, that may be composed of different disciplines and levels, and that may use virtual communication tools.

Expertise in Project Planning
Project Management and Agile Methods
Leadership Dynamics
Financial competences

Student
- understands the connections between strategy and finances and is able to lead the organization taking into account financial aspects.

Managerial Accounting
Project management competence

Student
- Improves participants' overall knowledge of project topics
- Provides up-to-date information on a project management including an agile project management
- Provides expertise in project management methods, tools and solutions tailored to business needs of your organization
- Increase understanding of project topics in an international environment
- Give a clear idea of the factors influencing project performance
- Enables networking and identifying good practices across boundaries of the certain industries, sectors, or organizations.

Expertise in Project Planning
Project Management and Agile Methods
Managerial Accounting
Leadership Dynamics
Luokittelemattomat
Research-based Development
Quantitative Research
Qualitative Research
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Global Growth Strategies
Marketing and Sales in Entrepreneurial Context
Global Market Intelligence
Building Teams and Leading New Ventures
English for Business Communication
Purchasing
Modern Software Development
User-Centered Design
Financing New Ventures in Global Markets

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
SHARED MASTER COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

5 - 10
YTF2022SS-1001
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

5 - 10
YZWZ0110 Research-based Development 5
YZWZ0120 Quantitative Research 5
YZWZ0130 Qualitative Research 5
YTF2022SS-1002
MANAGEMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZWZ0210 Formulating Strategy 5
EXPERT CORE COMPETENCE

(Valitaan kaikki)

50
YTF2022SS-1003
PROJECT MANAGEMENT COMPETENCE

(Valitaan kaikki)

20
YZWP0100 Expertise in Project Planning 5
YZWP0150 Project Management and Agile Methods 5
YZWZ0230 Managerial Accounting 5
YZWZ0220 Leadership Dynamics 5
YTF2022SS-1004
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
COMPLEMENTARY COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YTF2022SS-1005
COMPLEMENTARY COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YHIYH210 Global Growth Strategies 5
YHIHE100 Marketing and Sales in Entrepreneurial Context 5
YHIHV600 Global Market Intelligence 5
YHIHE300 Building Teams and Leading New Ventures 5
HWCE2110 English for Business Communication 5
YMPVW600 Purchasing 5
YTSP0100 Modern Software Development 5
YTSP0400 User-Centered Design 5
YHIHE210 Financing New Ventures in Global Markets 5
YTF2022SS-1006
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YTF2022SS-1007
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YTF2022SS-1008
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5