Siirry suoraan sisältöön

Tulevaisuuden energiaratkaisut ja liiketoimintaLaajuus (5 op)

Tunnus: YTNJ1100

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Marjukka Nuutinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää energiaratkaisuihin liittyvät globaalit muutostrendit ja tavoitteet, ymmärtää ilmastonmuutoksen haasteet ja tunnistaa nykyisten energiaratkaisujen kehittämistarpeet sekä ohjauskeinot. Opiskelija ymmärtää energian käyttäjien tulevaisuuden tarpeet ja roolin sekä niiden luomat uudet liiketoimintamahdollisuudet.
Opiskelija tuntee keskeisiä, uusia teknologisia ratkaisuja ja ymmärtää niiden roolin ja merkityksen energiamurroksessa ja tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamisessa.

Sisältö

Kehittyvä energia- ja ilmastopolitiikka, Tulevaisuuden energiamarkkinat, Kiertotalous energia-alalla, Uusia ja tulevaisuuden energiateknologioita, kuten energian varastointiratkaisut, älykkäät energiaverkot ja kysyntäjousto, liikenteen päästöttömät vaihtoehdot, biomassavarojen kestävä käyttö.

Esitietovaatimukset

-

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1. Tunnet energiaratkaisuihin liittyvät globaalit muutostrendit ja tavoitteet, ilmastonmuutoksen merkityksen sekä tunnistat nykyisten energiaratkaisujen muutostarpeita ja markkinoiden muutoksia. Tunnet joitakin uusia teknologisia ratkaisuja.

Tyydyttävä 2. Hallitset energiaratkaisuihin liittyvät globaalit muutostrendit ja tavoitteet, ilmastonmuutoksen merkityksen sekä tunnistat nykyisten energiaratkaisujen muutostarpeet. Ymmärrät energiamarkkinoiden muutokset sekä tunnet tulevaisuuden keskeiset teknologiset ratkaisut.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3. Hallitset energiaratkaisuihin liittyvät globaalit muutostrendit ja tavoitteet, ilmastonmuutoksen merkityksen sekä tunnistat nykyisten energiaratkaisujen muutostarpeet. Ymmärrät energiamarkkinoiden muutokset sekä tunnet tulevaisuuden keskeiset teknologiset ratkaisut.

Kiitettävä 4. Hallitset uusien energiaratkaisujen ja –liiketoiminnan haasteet ja ratkaisut laajasti. Pystyt kriittisesti arvioimaan niihin liittyviä kehittämistarpeita. Osaat kehittää uusia ratkaisumalleja ja liiketoimintaa. Kykenet hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syy-seuraussuhteita. Osaat soveltaa käsiteltyä tietoperustaa ongelmien ratkaisuissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5. Hallitset uusien energiaratkaisujen ja –liiketoiminnan haasteet ja ratkaisut laajasti. Pystyy kriittisesti arvioimaan niihin liittyviä kehittämistarpeita. Osaat kehittää uusia ratkaisumalleja ja liiketoimintaa sekä hahmotat laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syy-seuraussuhteita. Osaat soveltaa käsiteltyä tietoperustaa ongelmien ratkaisuissa. Osoitat asiantuntijuutta ja laajaa omaehtoista tietoperustaan perehtymistä.

Ilmoittautumisaika

02.08.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

27.08.2021 - 31.01.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Kestävä energia (YAMK)
Opettaja
 • Marjukka Nuutinen
 • Hannariina Honkanen
Vastuuopettaja

Marjukka Nuutinen

Ryhmät
 • YTK21S1
  Insinööri (ylempi AMK), kestävä energia
 • ZJA21STPYKE
  Avoin AMK, tekniikka, Kestävä energia

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää energiaratkaisuihin liittyvät globaalit muutostrendit ja tavoitteet, ymmärtää ilmastonmuutoksen haasteet ja tunnistaa nykyisten energiaratkaisujen kehittämistarpeet sekä ohjauskeinot. Opiskelija ymmärtää energian käyttäjien tulevaisuuden tarpeet ja roolin sekä niiden luomat uudet liiketoimintamahdollisuudet.
Opiskelija tuntee keskeisiä, uusia teknologisia ratkaisuja ja ymmärtää niiden roolin ja merkityksen energiamurroksessa ja tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamisessa.

Sisältö

Kehittyvä energia- ja ilmastopolitiikka, Tulevaisuuden energiamarkkinat, Kiertotalous energia-alalla, Uusia ja tulevaisuuden energiateknologioita, kuten energian varastointiratkaisut, älykkäät energiaverkot ja kysyntäjousto, liikenteen päästöttömät vaihtoehdot, biomassavarojen kestävä käyttö.

Aika ja paikka

Kontaktiopetus pidetään Rajakadun kampuksella.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä oleva luentomateriaali,
Tulevaisuuden energia 2030-50, Tekes 2017
Suomen energia- ja ilmastopolitiikan materiaali, TEM

Opetusmenetelmät

Luennot, tiedonhaku ja soveltavat oppimistehtävät. Ongelmalähtöisen oppimiseen perustuen opiskelijoilla on oppimistehtäviä ratkottavana. Tehtäviä tehdään sekä yksilö- että ryhmätöinä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla kontaktitunneilla on alan yritysten asiantuntijapuheenvuoroja ja luentoja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttiä

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Muulla tavoin hankittu osaaminen opinnollistetaan opintojakson opettajan kanssa sovittavalla tavalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 32 h, oppimistehtävät 103 h. Yhteensä 135 h oppimistyötä.

Sisällön jaksotus

Syksyn kontaktipäivien mukaisesti. Kontaktiopetuksen laajuus on yhteensä 4 päivää.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1. Tunnet energiaratkaisuihin liittyvät globaalit muutostrendit ja tavoitteet, ilmastonmuutoksen merkityksen sekä tunnistat nykyisten energiaratkaisujen muutostarpeita ja markkinoiden muutoksia. Tunnet joitakin uusia teknologisia ratkaisuja.

Tyydyttävä 2. Hallitset energiaratkaisuihin liittyvät globaalit muutostrendit ja tavoitteet, ilmastonmuutoksen merkityksen sekä tunnistat nykyisten energiaratkaisujen muutostarpeet. Ymmärrät energiamarkkinoiden muutokset sekä tunnet tulevaisuuden keskeiset teknologiset ratkaisut.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3. Hallitset energiaratkaisuihin liittyvät globaalit muutostrendit ja tavoitteet, ilmastonmuutoksen merkityksen sekä tunnistat nykyisten energiaratkaisujen muutostarpeet. Ymmärrät energiamarkkinoiden muutokset sekä tunnet tulevaisuuden keskeiset teknologiset ratkaisut.

Kiitettävä 4. Hallitset uusien energiaratkaisujen ja –liiketoiminnan haasteet ja ratkaisut laajasti. Pystyt kriittisesti arvioimaan niihin liittyviä kehittämistarpeita. Osaat kehittää uusia ratkaisumalleja ja liiketoimintaa. Kykenet hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syy-seuraussuhteita. Osaat soveltaa käsiteltyä tietoperustaa ongelmien ratkaisuissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5. Hallitset uusien energiaratkaisujen ja –liiketoiminnan haasteet ja ratkaisut laajasti. Pystyy kriittisesti arvioimaan niihin liittyviä kehittämistarpeita. Osaat kehittää uusia ratkaisumalleja ja liiketoimintaa sekä hahmotat laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syy-seuraussuhteita. Osaat soveltaa käsiteltyä tietoperustaa ongelmien ratkaisuissa. Osoitat asiantuntijuutta ja laajaa omaehtoista tietoperustaan perehtymistä.

Esitietovaatimukset

-