Skip to main content

Multidisciplinary knowledge and interprofessional collaboration in Palliative careLaajuus (5 cr)

Code: YSAP0106

Credits

5 op

Teaching language

 • Finnish

Responsible person

 • Annina Kangas-Niemi

Objective

The student
participates in ethical discussions in multidisciplinary and scientific networks
• act ethically at a high level in palliative care, ensuring the benefit of the patient and his loved ones
• analyzes the multidisciplinary and professional approach in palliative care
• understand the value base of their own discipline and palliative care when participating in multidisciplinary and professional development activities
• evaluates multi professional cooperation in palliative care and defines methods for developing cooperation using methods that support multi professional cooperation
• Develops, organizes and coordinates operating methods in his organization that support multi-professional cooperation, staff well-being at work and skills development
• Understands the importance of working in palliative care expert networks and is committed to coordinating, maintaining and developing networks
• promote the dissemination and utilization of evidence-based information in regional, national multi-professional networks in the social and health sector

Content

• Quality of life and the good life
• Networking as a form of working life cooperation
• Teamwork model, group dynamics and management in expert activities
• Development, organization and coordination of multiprofessional work in palliative care
• Consultation practices, negotiation skills and support in team conflict situations
• Utilizing the skills of the work community and promoting work well-being
• The patient and his relatives as part of specialist activities

Qualifications

Basic level (A level) competence in palliative care.

Assessment criteria, approved/failed

Hyväksytty S:
Opiskelija:
- Osaa tarkastella ja analysoida perustellen moniammatillisuuden ja monitieteisen tietoperustan merkitystä palliatiivisessa hoidossa. Opiskelija hyödyntää reflektoinnissa kansallista ja kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijatietoa.
- Osaa kuvata oman roolinsa ja vastuunsa moniammatillisen tiimin jäsenenä palliatiivisessa ja saattohoidossa. Tunnistaa toisten tiimin jäsenten ja asiakkaan / potilaan roolin yhteistyössä ja jaetussa päätöksenteossa ihmislähtöistä palliatiivista hoitoa toteutettaessa.
- Osaa laatia suunnitelman moniammatillisen tiimin toiminnasta palliatiivisessa hoidossa, sekä analysoida kriittisesti tiimin toimintaa, sen jäsenten rooleja ja tiimin johtamista. Opiskelija hyödyntää reflektoinnissa kansallista ja kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijatietoa.
- Ymmärtää konfliktien ratkaisutaitojen merkityksen tiimin toiminnalle ja omalle työhyvinvoinnilleen ja osaa soveltaa taitoja kuvatessaan omaa toimintaansa.
- Osaa reflektoida oman asiantuntijuutensa kehittymistä palliatiivisen ja saattohoidon moniammatillisen tiimin jäsenenä.
- Osallistuu aktiivisesti palliatiivisen hoidon verkoston luomiseen ja käy eettisesti korkeatasoista keskustelua sen suunnitteluprosessissa.

Timing

26.08.2024 - 22.12.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Health and Social Studies

Teaching languages
 • Finnish
Degree programmes
 • Master’s Degree Programme in Health Care and Social Services
Teachers
 • Annina Kangas-Niemi
Teacher in charge

Annina Kangas-Niemi

Objectives

The student
participates in ethical discussions in multidisciplinary and scientific networks
• act ethically at a high level in palliative care, ensuring the benefit of the patient and his loved ones
• analyzes the multidisciplinary and professional approach in palliative care
• understand the value base of their own discipline and palliative care when participating in multidisciplinary and professional development activities
• evaluates multi professional cooperation in palliative care and defines methods for developing cooperation using methods that support multi professional cooperation
• Develops, organizes and coordinates operating methods in his organization that support multi-professional cooperation, staff well-being at work and skills development
• Understands the importance of working in palliative care expert networks and is committed to coordinating, maintaining and developing networks
• promote the dissemination and utilization of evidence-based information in regional, national multi-professional networks in the social and health sector

Content

• Quality of life and the good life
• Networking as a form of working life cooperation
• Teamwork model, group dynamics and management in expert activities
• Development, organization and coordination of multiprofessional work in palliative care
• Consultation practices, negotiation skills and support in team conflict situations
• Utilizing the skills of the work community and promoting work well-being
• The patient and his relatives as part of specialist activities

Time and location

Ritiinopiskelu verkostototeutuksena

Opintojaksosta vastaa Oamk: työryhmä Eija Niemelä ja Outi Kajula

Ilmoittautuminen opintojaksolle 20.5.- 2.9.2024 aikana linkin kautta:
https://webropol.com/s/oamk-ristiinopiskelu

Opintojakso alkaa 9.9.2024 klo 14:00 –16:00 infolla Zoom- osoitteessa: https://oamk.zoom.us/j/62965087840
Infon nauhoitus tulee devmoodleen:(yamk)Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa, 2024

Webinaari 30.9.2024 klo16:00-18 linkki: https://oamk.zoom.us/j/62965087840
Webinaari 7.10. 2024 klo16:00-19 linkki:https://oamk.zoom.us/j/62965087840
Loppuwebinaari 13.11.2024 klo16-19 2024 linkki: https://oamk.zoom.us/j/62965087840
Opintojakso päättyy 15.11.2024

Learning materials and recommended literature

- Kuorilehto, R. 2014. Moniasiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollon perhetyössä. Väitöskirja. Oulu: Oulun yliopisto.
- Palliatiivinen hoito ja saattohoito, Käypähoito -suositus. 2019. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Palliatiivisen Lääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
- Palliatiivisen hoidon hyvät käytännöt, 2018. Toim. T. Saarto, J. Hänninen, R. Antikainen & A. Vainio. Helsinki: Duodecim
- Izumi, S. 2019. Advance Care Planning. Teoksessa Oxford Textbook of palliative Nursing. Toim. B. R. Ferrel ja JA. Paice. 5th edition. Oxford university press, 79-86.
- Mazanec, P., Reimer, R., Bullington, J., Coyne, PJ., Harris, H., Dubois, McC., Rogers, C. & Aron, J. 2019. Interdiciplinary Palliative Care Teams, Specialists in Delivering Palliative Care. Teoksessa Oxford Textbook of palliative Nursing. Toim. B. R. Ferrel ja JA. Paice. 5th edition. Oxford university press, 89-97.
- Wittenberg, E. & Sun, V. 2016. Interdiciplinary Team Collaboration and the Provision of Spiritual Care. Teoksessa Advanced Practice Palliative Nursing. Toim. C. Dahlin, P. J. Coyne & Ferrel, B. R. Oxford University Press. 454- 460.

Teaching methods

Distance learning in an eLearning environment, recorded video lectures, webinars, learning assignments (online discussion, professional network, work development) and independent study.

Practical training and working life connections

The course utilizes working life experts and experience peer experts in online lectures.

Content scheduling

Opintojakso alkaa 9.9.2024 klo 14:00 –16:00 infolla Zoom- osoitteessa https://oamk.zoom.us/j/62965087840
Infon nauhoitus tulee devmoodleen:(yamk)Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa, 2024

Webinaari 30.9.2024 klo16:00-18 linkki: https://oamk.zoom.us/j/62965087840

Webinaari 7.10. 2024 klo16:00-19 linkki:https://oamk.zoom.us/j/62965087840

Loppuwebinaari 13.11.2024 klo16-19 2024 linkki: https://oamk.zoom.us/j/62965087840

Opintojakso päättyy 15.11.2024

Evaluation scale

Pass/Fail

Evaluation criteria, pass/failed

Hyväksytty S:
Opiskelija:
- Osaa tarkastella ja analysoida perustellen moniammatillisuuden ja monitieteisen tietoperustan merkitystä palliatiivisessa hoidossa. Opiskelija hyödyntää reflektoinnissa kansallista ja kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijatietoa.
- Osaa kuvata oman roolinsa ja vastuunsa moniammatillisen tiimin jäsenenä palliatiivisessa ja saattohoidossa. Tunnistaa toisten tiimin jäsenten ja asiakkaan / potilaan roolin yhteistyössä ja jaetussa päätöksenteossa ihmislähtöistä palliatiivista hoitoa toteutettaessa.
- Osaa laatia suunnitelman moniammatillisen tiimin toiminnasta palliatiivisessa hoidossa, sekä analysoida kriittisesti tiimin toimintaa, sen jäsenten rooleja ja tiimin johtamista. Opiskelija hyödyntää reflektoinnissa kansallista ja kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijatietoa.
- Ymmärtää konfliktien ratkaisutaitojen merkityksen tiimin toiminnalle ja omalle työhyvinvoinnilleen ja osaa soveltaa taitoja kuvatessaan omaa toimintaansa.
- Osaa reflektoida oman asiantuntijuutensa kehittymistä palliatiivisen ja saattohoidon moniammatillisen tiimin jäsenenä.
- Osallistuu aktiivisesti palliatiivisen hoidon verkoston luomiseen ja käy eettisesti korkeatasoista keskustelua sen suunnitteluprosessissa.

Prerequisites

Basic level (A level) competence in palliative care.

Enrollment

01.11.2021 - 09.01.2022

Timing

11.01.2022 - 31.03.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

5 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

School of Health and Social Studies

Teaching languages
 • Finnish
Seats

0 - 20

Degree programmes
 • Master’s Degree Programme in Health Care and Social Services
Teachers
 • Annina Kangas-Niemi
 • Irmeli Matilainen
 • Merja Kurunsaari
Teacher in charge

Annina Kangas-Niemi

Groups
 • YSY20SM
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Monialainen kuntoutus
 • YSY20ST
  Master’s Degree Programme in Health Care and Social Services
 • YSY20SJ
  Master’s Degree Programme in Health Care and Social Services
 • YSY20SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Kliininen asiantuntija
 • YSY20S1
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma,Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, ylempi AMK

Objectives

The student
participates in ethical discussions in multidisciplinary and scientific networks
• act ethically at a high level in palliative care, ensuring the benefit of the patient and his loved ones
• analyzes the multidisciplinary and professional approach in palliative care
• understand the value base of their own discipline and palliative care when participating in multidisciplinary and professional development activities
• evaluates multi professional cooperation in palliative care and defines methods for developing cooperation using methods that support multi professional cooperation
• Develops, organizes and coordinates operating methods in his organization that support multi-professional cooperation, staff well-being at work and skills development
• Understands the importance of working in palliative care expert networks and is committed to coordinating, maintaining and developing networks
• promote the dissemination and utilization of evidence-based information in regional, national multi-professional networks in the social and health sector

Content

• Quality of life and the good life
• Networking as a form of working life cooperation
• Teamwork model, group dynamics and management in expert activities
• Development, organization and coordination of multiprofessional work in palliative care
• Consultation practices, negotiation skills and support in team conflict situations
• Utilizing the skills of the work community and promoting work well-being
• The patient and his relatives as part of specialist activities

Time and location

Sudy period: 11.1.2022 - 31.3.2022

Registering to the course using link belov by the 13.12.2021.

https://webropol.com/s/oamk-ristiinopiskelu

Learning materials and recommended literature

- Kuorilehto, R. 2014. Moniasiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollon perhetyössä. Väitöskirja. Oulu: Oulun yliopisto.
- Palliatiivinen hoito ja saattohoito, Käypähoito -suositus. 2019. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Palliatiivisen Lääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
- Palliatiivisen hoidon hyvät käytännöt, 2018. Toim. T. Saarto, J. Hänninen, R. Antikainen & A. Vainio. Helsinki: Duodecim
- Izumi, S. 2019. Advance Care Planning. Teoksessa Oxford Textbook of palliative Nursing. Toim. B. R. Ferrel ja JA. Paice. 5th edition. Oxford university press, 79-86.
- Mazanec, P., Reimer, R., Bullington, J., Coyne, PJ., Harris, H., Dubois, McC., Rogers, C. & Aron, J. 2019. Interdiciplinary Palliative Care Teams, Specialists in Delivering Palliative Care. Teoksessa Oxford Textbook of palliative Nursing. Toim. B. R. Ferrel ja JA. Paice. 5th edition. Oxford university press, 89-97.
- Wittenberg, E. & Sun, V. 2016. Interdiciplinary Team Collaboration and the Provision of Spiritual Care. Teoksessa Advanced Practice Palliative Nursing. Toim. C. Dahlin, P. J. Coyne & Ferrel, B. R. Oxford University Press. 454- 460.

Teaching methods

Distance learning in an eLearning environment, recorded video lectures, webinars, learning assignments (online discussion, professional network, work development) and independent study.

(Updated information on more detailed course description will be available during November as OAMK updates the course.

Learning environment: DevMoodle:
https://devmoodle.kamit.fi/login/index.php

Log in with your HAKA user details and the course key will be sent from OAMK after registering.

Course key to the common Palliative care area: PalhoYAMK

Practical training and working life connections

The course utilizes working life experts and experience peer experts in online lectures.

Content scheduling

The e-learning environment of the course opens on 11.1.2022
at KAMK Moodle: https://devmoodle.kamit.fi/login/index.php

Intro Webinair on Tue. 11.1. at 9 - 11.
There are no scheduled mandatory webinairs.

A more detailed schedule will be described later.

Further information for students

Avoin amk 5 polkupaikkaa

Evaluation scale

Pass/Fail

Evaluation criteria, pass/failed

Hyväksytty S:
Opiskelija:
- Osaa tarkastella ja analysoida perustellen moniammatillisuuden ja monitieteisen tietoperustan merkitystä palliatiivisessa hoidossa. Opiskelija hyödyntää reflektoinnissa kansallista ja kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijatietoa.
- Osaa kuvata oman roolinsa ja vastuunsa moniammatillisen tiimin jäsenenä palliatiivisessa ja saattohoidossa. Tunnistaa toisten tiimin jäsenten ja asiakkaan / potilaan roolin yhteistyössä ja jaetussa päätöksenteossa ihmislähtöistä palliatiivista hoitoa toteutettaessa.
- Osaa laatia suunnitelman moniammatillisen tiimin toiminnasta palliatiivisessa hoidossa, sekä analysoida kriittisesti tiimin toimintaa, sen jäsenten rooleja ja tiimin johtamista. Opiskelija hyödyntää reflektoinnissa kansallista ja kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijatietoa.
- Ymmärtää konfliktien ratkaisutaitojen merkityksen tiimin toiminnalle ja omalle työhyvinvoinnilleen ja osaa soveltaa taitoja kuvatessaan omaa toimintaansa.
- Osaa reflektoida oman asiantuntijuutensa kehittymistä palliatiivisen ja saattohoidon moniammatillisen tiimin jäsenenä.
- Osallistuu aktiivisesti palliatiivisen hoidon verkoston luomiseen ja käy eettisesti korkeatasoista keskustelua sen suunnitteluprosessissa.

Prerequisites

Basic level (A level) competence in palliative care.