Siirry suoraan sisältöön

TalousjohtaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: YZ00CL58

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Vastuuhenkilö

 • Pekka Pirinen, Liiketalous
 • Riitta Räsänen
 • Aki Laaksonen, IBM/SBM

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Minkä tahansa organisaation johtamistyössä joudut tekemisiin talousasioiden kanssa. Talousjohtamisessa on kyse organisaation sisäisten ja ulkoisten toimijoiden välisestä vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä organisaation (taloudellisten) tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällä opintojaksolla perehdyt organisaation yleisjohtamisen näkökulmasta talousjohtamisen menetelmiin, periaatteisiin ja käytäntöihin.

Opintojakson osaamiset

Oppimaan oppiminen: Opiskelija osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
Eettisyys: Opiskelija toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
Ennakoiva kehittäminen: Opiskelija osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Opintojakson oppimistavoite

Hankit tietoa talouden johtamisen keskeisistä menetelmistä, periaatteista ja käytännöistä organisaation yleisjohtamisen ja ammattialan tutkimuksen kannalta. Tarkastelet niiden merkitystä omassa työssäsi. Tunnistat ja analysoit talousjohtamisen käytäntöjä ja ongelmia sekä omia talouden johtamisen valmiuksia ja taitoja toiminnan kehittämiseksi. Valitset ja perustelet organisaation talouden johtamisen kehittämis- ja uudistamiskohteen, jota analysoit. Kehityt hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden soveltamisessa.

Sisältö

Kannattavuus, katetuottoajattelu, toimintolaskenta, toimintoanalyysi, suoritusmittaus, tunnuslukuanalyysi, investoinnit, budjetointi, kassavirta, ennustaminen, herkkyysanalyysi

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1
Tunnistat keskeiset talouden johtamisen menetelmät, periaatteet ja käytännöt organisaation yleisjohtamisen kannalta. Toteat niiden merkityksen omassa työssäsi. Tunnistat talousjohtamisen haasteita sekä omia talouden johtamisen taitoja ja käytäntöjä. Kerrot talousjohtamisen ammattialasta ja tutkimuksesta soveltaen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Nimeät organisaation talouden johtamisen kehittämis- ja uudistamiskohteita.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät keskeiset talouden johtamisen menetelmät, periaatteet ja käytännöt organisaation yleisjohtamisen kannalta. Kuvailet niiden merkitystä omassa työssäsi, ja keskustelet niistä. Erottelet talousjohtamisen haasteita sekä omia talouden johtamisen taitoja ja käytäntöjä. Kerrot omin sanoin talousjohtamisen ammattialasta ja tutkimuksesta soveltaen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Kuvailet, miten organisaation talousjohtamista voidaan kehittää ja uudistaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Havainnollistat keskeisiä talouden johtamisen menetelmiä, periaatteita ja käytäntöjä organisaation yleisjohtamisen kannalta. Sovellat niitä omassa työssäsi, ja esittelet niitä. Selität talousjohtamisen haasteita sekä omia talouden johtamisen taitoja ja käytäntöjä. Esittelet talousjohtamisen ammattialaa ja tutkimusta soveltaen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Havainnollistat, miten organisaation talousjohtamista voidaan kehittää ja uudistaa.

Kiitettävä 4
Erittelet keskeisiä talouden johtamisen menetelmiä, periaatteita ja käytäntöjä organisaation yleisjohtamisen kannalta. Jäsennät niitä omassa työssäsi, ja väittelet niistä. Analysoit talousjohtamisen haasteita sekä omia talouden johtamisen taitoja ja käytäntöjä. Yhdistät talousjohtamisen ammattialaa ja tutkimusta soveltaen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Havainnollistat, miten organisaation talousjohtamista voidaan kehittää ja uudistaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Arvioit keskeisiä talouden johtamisen menetelmiä, periaatteita ja käytäntöjä organisaation yleisjohtamisen kannalta. Perustelet niiden käyttöä omassa työssäsi, ja puolustat niitä. Suhteutat talousjohtamisen haasteita sekä omia talouden johtamisen taitoja ja käytäntöjä. Arvioit talousjohtamisen ammattialaa ja tutkimusta soveltaen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Suunnittelet, miten organisaation talousjohtamista voidaan kehittää ja uudistaa.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

16.09.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 45

Koulutus
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), sosiaali- ja terveysala
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), restonomi
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), tradenomi
Opettaja
 • Pekka Pirinen
Ryhmät
 • YHP24S1
  Projektijohtaminen ylempi AMK, tradenomi
 • ZJAYSB24S1
  Avoin AMK, sote, YAMK-väylät, Projektijohtaminen
 • YSB24S1
  Projektijohtaminen ylempi AMK, sosiaali- ja terveysala
 • YMB24S1
  Projektijohtaminen ylempi AMK, marata

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Minkä tahansa organisaation johtamistyössä joudut tekemisiin talousasioiden kanssa. Talousjohtamisessa on kyse organisaation sisäisten ja ulkoisten toimijoiden välisestä vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä organisaation (taloudellisten) tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällä opintojaksolla perehdyt organisaation yleisjohtamisen näkökulmasta talousjohtamisen menetelmiin, periaatteisiin ja käytäntöihin.

Opintojakson osaamiset

Oppimaan oppiminen: Opiskelija osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
Eettisyys: Opiskelija toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
Ennakoiva kehittäminen: Opiskelija osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Opintojakson oppimistavoite

Hankit tietoa talouden johtamisen keskeisistä menetelmistä, periaatteista ja käytännöistä organisaation yleisjohtamisen ja ammattialan tutkimuksen kannalta. Tarkastelet niiden merkitystä omassa työssäsi. Tunnistat ja analysoit talousjohtamisen käytäntöjä ja ongelmia sekä omia talouden johtamisen valmiuksia ja taitoja toiminnan kehittämiseksi. Valitset ja perustelet organisaation talouden johtamisen kehittämis- ja uudistamiskohteen, jota analysoit. Kehityt hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden soveltamisessa.

Sisältö

Kannattavuus, katetuottoajattelu, toimintolaskenta, toimintoanalyysi, suoritusmittaus, tunnuslukuanalyysi, investoinnit, budjetointi, kassavirta, ennustaminen, herkkyysanalyysi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Järvenpää, M., Länsiluoto, A., Partanen, V. & Pellinen, J. (2013). Talousohjaus ja kustannuslaskenta (2. uud. painos). Helsinki : Sanoma Pro. ISBN 978-952-63-2005-2 (nidottu).
Neilimo, K. & Uusi-Rauva, E. (2005). Johdon laskentatoimi. (6. uud. painos). Helsinki : Edita. ISBN 978-951-37-4109-9 (nidottu).
Pellinen, J. (2019). Kustannuslaskenta ja kannattavuusajattelu (3. uud. painos). Helsinki : Alma Talent. ISBN 978-952-14-3588-1 (verkkoaineisto) ja ISBN 978-952-14-3586-7 (nidottu).
Pellinen, J. (2017). Talousjohtaminen (2 uud. painos). Helsinki : Alma Talent. ISBN 978-952-14-3009-1 (verkkoaineisto) ja ISBN 978-952-14-3007-7 (nidottu).
Eduhousen videot

Opetusmenetelmät

Webinaarit
Kirjallinen aineisto
Videomateriaali
Harjoitus- ja oppimistehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson suorittamiseen ei liity tenttiä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Toisessa korkeakoulussa suoritettu vastaava opintojakso voidaan lukea hyväksi osasuorituksena tai kokonaisuutena. Muulla tavoin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa näyttökokeeseen osallistumalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus yhteensä 135 h
Webinaarit 5 h
Videomateriaaliin perehtyminen 10 h
Kirjallisuuteen perehtyminen 25 h
Harjoitus- ja oppimistehtävät 95 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi perustuu itsenäisissä ja/tai pari-/ryhmätyönä tehtävissä oppimistehtävissä (100 %, 5 op) osoitettuun osaamiseen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnistat keskeiset talouden johtamisen menetelmät, periaatteet ja käytännöt organisaation yleisjohtamisen kannalta. Toteat niiden merkityksen omassa työssäsi. Tunnistat talousjohtamisen haasteita sekä omia talouden johtamisen taitoja ja käytäntöjä. Kerrot talousjohtamisen ammattialasta ja tutkimuksesta soveltaen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Nimeät organisaation talouden johtamisen kehittämis- ja uudistamiskohteita.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät keskeiset talouden johtamisen menetelmät, periaatteet ja käytännöt organisaation yleisjohtamisen kannalta. Kuvailet niiden merkitystä omassa työssäsi, ja keskustelet niistä. Erottelet talousjohtamisen haasteita sekä omia talouden johtamisen taitoja ja käytäntöjä. Kerrot omin sanoin talousjohtamisen ammattialasta ja tutkimuksesta soveltaen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Kuvailet, miten organisaation talousjohtamista voidaan kehittää ja uudistaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Havainnollistat keskeisiä talouden johtamisen menetelmiä, periaatteita ja käytäntöjä organisaation yleisjohtamisen kannalta. Sovellat niitä omassa työssäsi, ja esittelet niitä. Selität talousjohtamisen haasteita sekä omia talouden johtamisen taitoja ja käytäntöjä. Esittelet talousjohtamisen ammattialaa ja tutkimusta soveltaen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Havainnollistat, miten organisaation talousjohtamista voidaan kehittää ja uudistaa.

Kiitettävä 4
Erittelet keskeisiä talouden johtamisen menetelmiä, periaatteita ja käytäntöjä organisaation yleisjohtamisen kannalta. Jäsennät niitä omassa työssäsi, ja väittelet niistä. Analysoit talousjohtamisen haasteita sekä omia talouden johtamisen taitoja ja käytäntöjä. Yhdistät talousjohtamisen ammattialaa ja tutkimusta soveltaen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Havainnollistat, miten organisaation talousjohtamista voidaan kehittää ja uudistaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Arvioit keskeisiä talouden johtamisen menetelmiä, periaatteita ja käytäntöjä organisaation yleisjohtamisen kannalta. Perustelet niiden käyttöä omassa työssäsi, ja puolustat niitä. Suhteutat talousjohtamisen haasteita sekä omia talouden johtamisen taitoja ja käytäntöjä. Arvioit talousjohtamisen ammattialaa ja tutkimusta soveltaen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Suunnittelet, miten organisaation talousjohtamista voidaan kehittää ja uudistaa.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

16.09.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), sosiaali- ja terveysala
 • Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysala
 • Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, Tradenomi
Opettaja
 • Pekka Pirinen
Ryhmät
 • ZJAYJH24S1
  Avoin AMK, lita, YAMK-polut, Johtaminen, ylempi amk, Organisaation ja talouden johtaminen
 • YJH24S1
  Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, tradenomi

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Minkä tahansa organisaation johtamistyössä joudut tekemisiin talousasioiden kanssa. Talousjohtamisessa on kyse organisaation sisäisten ja ulkoisten toimijoiden välisestä vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä organisaation (taloudellisten) tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällä opintojaksolla perehdyt organisaation yleisjohtamisen näkökulmasta talousjohtamisen menetelmiin, periaatteisiin ja käytäntöihin.

Opintojakson osaamiset

Oppimaan oppiminen: Opiskelija osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
Eettisyys: Opiskelija toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
Ennakoiva kehittäminen: Opiskelija osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Opintojakson oppimistavoite

Hankit tietoa talouden johtamisen keskeisistä menetelmistä, periaatteista ja käytännöistä organisaation yleisjohtamisen ja ammattialan tutkimuksen kannalta. Tarkastelet niiden merkitystä omassa työssäsi. Tunnistat ja analysoit talousjohtamisen käytäntöjä ja ongelmia sekä omia talouden johtamisen valmiuksia ja taitoja toiminnan kehittämiseksi. Valitset ja perustelet organisaation talouden johtamisen kehittämis- ja uudistamiskohteen, jota analysoit. Kehityt hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden soveltamisessa.

Sisältö

Kannattavuus, katetuottoajattelu, toimintolaskenta, toimintoanalyysi, suoritusmittaus, tunnuslukuanalyysi, investoinnit, budjetointi, kassavirta, ennustaminen, herkkyysanalyysi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Järvenpää, M., Länsiluoto, A., Partanen, V. & Pellinen, J. (2013). Talousohjaus ja kustannuslaskenta (2. uud. painos). Helsinki : Sanoma Pro. ISBN 978-952-63-2005-2 (nidottu).
Neilimo, K. & Uusi-Rauva, E. (2005). Johdon laskentatoimi. (6. uud. painos). Helsinki : Edita. ISBN 978-951-37-4109-9 (nidottu).
Pellinen, J. (2019). Kustannuslaskenta ja kannattavuusajattelu (3. uud. painos). Helsinki : Alma Talent. ISBN 978-952-14-3588-1 (verkkoaineisto) ja ISBN 978-952-14-3586-7 (nidottu).
Pellinen, J. (2017). Talousjohtaminen (2 uud. painos). Helsinki : Alma Talent. ISBN 978-952-14-3009-1 (verkkoaineisto) ja ISBN 978-952-14-3007-7 (nidottu).
Eduhousen videot

Opetusmenetelmät

Webinaarit
Kirjallinen aineisto
Videomateriaali
Harjoitus- ja oppimistehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson suorittamiseen ei liity tenttiä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Toisessa korkeakoulussa suoritettu vastaava opintojakso voidaan lukea hyväksi osasuorituksena tai kokonaisuutena. Muulla tavoin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa näyttökokeeseen osallistumalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus yhteensä 135 h
Webinaarit 5 h
Videomateriaaliin perehtyminen 10 h
Kirjallisuuteen perehtyminen 25 h
Harjoitus- ja oppimistehtävät 95 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi perustuu itsenäisissä ja/tai pari-/ryhmätyönä tehtävissä oppimistehtävissä (100 %, 5 op) osoitettuun osaamiseen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnistat keskeiset talouden johtamisen menetelmät, periaatteet ja käytännöt organisaation yleisjohtamisen kannalta. Toteat niiden merkityksen omassa työssäsi. Tunnistat talousjohtamisen haasteita sekä omia talouden johtamisen taitoja ja käytäntöjä. Kerrot talousjohtamisen ammattialasta ja tutkimuksesta soveltaen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Nimeät organisaation talouden johtamisen kehittämis- ja uudistamiskohteita.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät keskeiset talouden johtamisen menetelmät, periaatteet ja käytännöt organisaation yleisjohtamisen kannalta. Kuvailet niiden merkitystä omassa työssäsi, ja keskustelet niistä. Erottelet talousjohtamisen haasteita sekä omia talouden johtamisen taitoja ja käytäntöjä. Kerrot omin sanoin talousjohtamisen ammattialasta ja tutkimuksesta soveltaen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Kuvailet, miten organisaation talousjohtamista voidaan kehittää ja uudistaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Havainnollistat keskeisiä talouden johtamisen menetelmiä, periaatteita ja käytäntöjä organisaation yleisjohtamisen kannalta. Sovellat niitä omassa työssäsi, ja esittelet niitä. Selität talousjohtamisen haasteita sekä omia talouden johtamisen taitoja ja käytäntöjä. Esittelet talousjohtamisen ammattialaa ja tutkimusta soveltaen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Havainnollistat, miten organisaation talousjohtamista voidaan kehittää ja uudistaa.

Kiitettävä 4
Erittelet keskeisiä talouden johtamisen menetelmiä, periaatteita ja käytäntöjä organisaation yleisjohtamisen kannalta. Jäsennät niitä omassa työssäsi, ja väittelet niistä. Analysoit talousjohtamisen haasteita sekä omia talouden johtamisen taitoja ja käytäntöjä. Yhdistät talousjohtamisen ammattialaa ja tutkimusta soveltaen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Havainnollistat, miten organisaation talousjohtamista voidaan kehittää ja uudistaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Arvioit keskeisiä talouden johtamisen menetelmiä, periaatteita ja käytäntöjä organisaation yleisjohtamisen kannalta. Perustelet niiden käyttöä omassa työssäsi, ja puolustat niitä. Suhteutat talousjohtamisen haasteita sekä omia talouden johtamisen taitoja ja käytäntöjä. Arvioit talousjohtamisen ammattialaa ja tutkimusta soveltaen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Suunnittelet, miten organisaation talousjohtamista voidaan kehittää ja uudistaa.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

16.09.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, Insinööri
 • Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, Agrologi
Opettaja
 • Pekka Pirinen
Ryhmät
 • YJL24S1
  Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, agrologi
 • YJT24S1
  Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, insinööri

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Minkä tahansa organisaation johtamistyössä joudut tekemisiin talousasioiden kanssa. Talousjohtamisessa on kyse organisaation sisäisten ja ulkoisten toimijoiden välisestä vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä organisaation (taloudellisten) tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällä opintojaksolla perehdyt organisaation yleisjohtamisen näkökulmasta talousjohtamisen menetelmiin, periaatteisiin ja käytäntöihin.

Opintojakson osaamiset

Oppimaan oppiminen: Opiskelija osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
Eettisyys: Opiskelija toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
Ennakoiva kehittäminen: Opiskelija osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Opintojakson oppimistavoite

Hankit tietoa talouden johtamisen keskeisistä menetelmistä, periaatteista ja käytännöistä organisaation yleisjohtamisen ja ammattialan tutkimuksen kannalta. Tarkastelet niiden merkitystä omassa työssäsi. Tunnistat ja analysoit talousjohtamisen käytäntöjä ja ongelmia sekä omia talouden johtamisen valmiuksia ja taitoja toiminnan kehittämiseksi. Valitset ja perustelet organisaation talouden johtamisen kehittämis- ja uudistamiskohteen, jota analysoit. Kehityt hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden soveltamisessa.

Sisältö

Kannattavuus, katetuottoajattelu, toimintolaskenta, toimintoanalyysi, suoritusmittaus, tunnuslukuanalyysi, investoinnit, budjetointi, kassavirta, ennustaminen, herkkyysanalyysi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Järvenpää, M., Länsiluoto, A., Partanen, V. & Pellinen, J. (2013). Talousohjaus ja kustannuslaskenta (2. uud. painos). Helsinki : Sanoma Pro. ISBN 978-952-63-2005-2 (nidottu).
Neilimo, K. & Uusi-Rauva, E. (2005). Johdon laskentatoimi. (6. uud. painos). Helsinki : Edita. ISBN 978-951-37-4109-9 (nidottu).
Pellinen, J. (2019). Kustannuslaskenta ja kannattavuusajattelu (3. uud. painos). Helsinki : Alma Talent. ISBN 978-952-14-3588-1 (verkkoaineisto) ja ISBN 978-952-14-3586-7 (nidottu).
Pellinen, J. (2017). Talousjohtaminen (2 uud. painos). Helsinki : Alma Talent. ISBN 978-952-14-3009-1 (verkkoaineisto) ja ISBN 978-952-14-3007-7 (nidottu).
Eduhousen videot

Opetusmenetelmät

Webinaarit
Kirjallinen aineisto
Videomateriaali
Harjoitus- ja oppimistehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson suorittamiseen ei liity tenttiä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Toisessa korkeakoulussa suoritettu vastaava opintojakso voidaan lukea hyväksi osasuorituksena tai kokonaisuutena. Muulla tavoin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa näyttökokeeseen osallistumalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus yhteensä 135 h
Webinaarit 5 h
Videomateriaaliin perehtyminen 10 h
Kirjallisuuteen perehtyminen 25 h
Harjoitus- ja oppimistehtävät 95 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi perustuu itsenäisissä ja/tai pari-/ryhmätyönä tehtävissä oppimistehtävissä (100 %, 5 op) osoitettuun osaamiseen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnistat keskeiset talouden johtamisen menetelmät, periaatteet ja käytännöt organisaation yleisjohtamisen kannalta. Toteat niiden merkityksen omassa työssäsi. Tunnistat talousjohtamisen haasteita sekä omia talouden johtamisen taitoja ja käytäntöjä. Kerrot talousjohtamisen ammattialasta ja tutkimuksesta soveltaen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Nimeät organisaation talouden johtamisen kehittämis- ja uudistamiskohteita.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät keskeiset talouden johtamisen menetelmät, periaatteet ja käytännöt organisaation yleisjohtamisen kannalta. Kuvailet niiden merkitystä omassa työssäsi, ja keskustelet niistä. Erottelet talousjohtamisen haasteita sekä omia talouden johtamisen taitoja ja käytäntöjä. Kerrot omin sanoin talousjohtamisen ammattialasta ja tutkimuksesta soveltaen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Kuvailet, miten organisaation talousjohtamista voidaan kehittää ja uudistaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Havainnollistat keskeisiä talouden johtamisen menetelmiä, periaatteita ja käytäntöjä organisaation yleisjohtamisen kannalta. Sovellat niitä omassa työssäsi, ja esittelet niitä. Selität talousjohtamisen haasteita sekä omia talouden johtamisen taitoja ja käytäntöjä. Esittelet talousjohtamisen ammattialaa ja tutkimusta soveltaen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Havainnollistat, miten organisaation talousjohtamista voidaan kehittää ja uudistaa.

Kiitettävä 4
Erittelet keskeisiä talouden johtamisen menetelmiä, periaatteita ja käytäntöjä organisaation yleisjohtamisen kannalta. Jäsennät niitä omassa työssäsi, ja väittelet niistä. Analysoit talousjohtamisen haasteita sekä omia talouden johtamisen taitoja ja käytäntöjä. Yhdistät talousjohtamisen ammattialaa ja tutkimusta soveltaen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Havainnollistat, miten organisaation talousjohtamista voidaan kehittää ja uudistaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Arvioit keskeisiä talouden johtamisen menetelmiä, periaatteita ja käytäntöjä organisaation yleisjohtamisen kannalta. Perustelet niiden käyttöä omassa työssäsi, ja puolustat niitä. Suhteutat talousjohtamisen haasteita sekä omia talouden johtamisen taitoja ja käytäntöjä. Arvioit talousjohtamisen ammattialaa ja tutkimusta soveltaen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Suunnittelet, miten organisaation talousjohtamista voidaan kehittää ja uudistaa.

Enrollment

01.08.2024 - 24.08.2024

Timing

02.09.2024 - 18.12.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

5 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

School of Business

Campus

Main Campus

Teaching languages
 • English
Seats

20 - 40

Degree programmes
 • Master's Degree Programme in Sport Business Management
 • Master's Degree Programme in International Business Management
Teachers
 • Aki Laaksonen
 • Pekka Pirinen
Teacher in charge

Aki Laaksonen

Groups
 • ZJAYHS24S1
  Avoin AMK, lita, YAMK-väylät, Sport Business Management
 • ZJAYBB24S1
  Avoin AMK, lita, YAMK-väylät, International Business Management
 • YHS24S1
  Master's Degree Programme in Sport Business Management
 • YBB24S1
  Master of Business Administration, DP in International Business Management
 • YBB23S1
  Master of Business Administration, DP in International Business Management
 • YHS23S1
  Master's Degree Programme in Sport Business Management
 • YHS22S1
  Master's Degree Programme in Sport Business Management
 • YHS21S1
  Master's Degree Programme in Sport Business Management
 • YBB22S1
  Master's Degree Programme in International Business
 • YBB21S1
  Master's Degree Programme in International Business

Objective

The object of the course

In the management of any organization, you must deal with financial matters. Financial management involves the interaction and cooperation of internal and external organizational stakeholders to achieve the organization's (financial) goals. In this course, you become acquainted with the methods, principles, and practices of financial management from the perspective of general management of an organization.

Course competences

Learning to learn: The student is able to acquire, critically assess and produce information while taking into account the perspectives of different fields.
Ethics: The student implements the principles of responsible conduct of research and promotes their application in their work community.
Proactive development: The student is able to analyse the current situation and anticipate the future of their field and changes in the operating environment.

The learning objectives of the course

You acquire information on the key methods, principles, and practices of financial management from the perspective of organizational general management and research in the professional field. You examine their significance in your own work. You identify and analyze financial management practices and issues, as well as your own financial management capabilities and skills for improving operations. You choose and justify a target for the development and reform of organizational financial management, which you analyze. You develop in applying the principles of good scientific practice.

Content

Profitability, contribution margin thinking, activity-based analysis, performance measurement, key figure analysis, investments, budgeting, cash flow, forecasting, sensitivity analysis

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Brealey, R. A., Myers, S. C., Allen, F., & Edmans, A. (2023). Principles of corporate finance (14th ed. International student ed.). McGraw Hill. (eBook)
Davidson, W. N. (2018). Financial forecasting and decision making (1st edition.). Wiley. (eBook)
Mitchell, F., & Nørreklit, H. (2019). How to take action for successful performance management: A pragmatic constructivist approach. Business Expert Press. (eBook)
Oncioiu, I. (2022). Perspectives of management accounting for sustainable business practices. IGI Global, Business Science Reference. (eBook)
Sugahara, S., Daidj, N., & Ushio, S. (2017). Value creation in management accounting and strategic management. iSTE. (eBook)

More recent editions also applicable.

Teaching methods

Webinars
Literature
Video material
Exercises and assignments

Exam schedules

An exam is not part of this course.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

A corresponding course completed in another university may be accredited partially or completely. Competence acquired through informal learning may be recognized and accredited on the basis of competence test. More precise instructions can be found in Degree Regulations and in Study Guide.

Student workload

Student's time usage in total 135 h
Webinars 5 h
Video material 10 h
Literature 25 h
Exercises and assignments 95 h

Further information

The assessment in the course is based on the competence demonstrated in learning assignments which are done individually, in pairs or in groups (100 %, 5 ECTS credits).

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Sufficient 1
You recognize the key methods, principles, and practices of financial management in the general management of an organization. You acknowledge their significance in your own work. You identify challenges in financial management, and your own financial management skills and practices. You tell about the field of financial management and research and apply the principles of good scientific practice. You name areas for development and reform in organizational financial management.

Satisfactory 2
You understand the key methods, principles, and practices of financial management in the general management of an organization. You describe their significance in your own work and engage in discussions about them. You differentiate challenges in financial management, and your own financial management skills and practices. You explain in your own words the field of financial management and research and apply the principles of good scientific practice. You describe how an organization's financial management can be developed and renewed.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Good 3
You illustrate the key methods, principles, and practices of financial management in the general management of an organization. You apply them in your own work and present them. You explain financial management challenges, as well as your own financial management skills and practices. You present the field of financial management and research and apply the principles of good scientific practice. You illustrate how an organization's financial management can be developed and renewed.

Very good 4
You delineate the key methods, principles, and practices of financial management in the general management of an organization. You structure them in your own work and engage in debates about them. You analyze financial management challenges, as well as your own financial management skills and practices. You integrate the field of financial management and research and apply the principles of good scientific practice. You illustrate how an organization's financial management can be developed and renewed.

Assessment criteria, excellent (5)

Excellent 5
You evaluate the key methods, principles, and practices of financial management in the general management of an organization. You justify their use in your own work and defend them. You relate financial management challenges, and own financial management skills and practices. You assess the field of financial management and research and apply the principles of good scientific practice. You plan how an organization's financial management can be developed and renewed.