AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Liiketalous (AMK)

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Tradenomi (AMK), talous, hallinto ja markkinointi

  • Tutkinto-ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta