AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Palveluliiketoiminta (AMK)

Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Restonomi (AMK), liikkeenjohto

  • Tutkinto-ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta