Siirry suoraan sisältöön

Palveluliiketoiminta (AMK)

Tutkinto:
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Restonomi (AMK), majoitus- ja ravitsemisala

Laajuus:
210 op

Osaamiskuvaus

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneena restonomina (AMK) tuotat ja johdat vastuullisia sekä asiakaslähtöisiä palveluja, sekä kehität markkinointia palvelualoilla. Tuotat kilpailukykyistä palveluliiketoimintaa kestävän kehityksen mukaisten toimintamallien mukaisesti. Restonomina voit työskennellä matkailu- ja ravitsemisalan esihenkilötehtävissä, hyödyntää digitaalisia palveluja ja kehittää palvelujen digitalisointia asiakkaille. Restonomina hyödynnät digitaalisia palveluja ja kehität palvelujen digitalisointia asiakkaille sekä omaat esihenkilötyön valmiudet alalla. Asiakaskokemusosaamistasi hyödyntäen toimit esimerkillisesti vuorovaikutuksessa asiakaskohtaamisissa.

Restonomina toimit palvelualan kehittäjänä, luoden asiakkaille uusia palveluita ja elämyksiä. Työssäsi restonomina osaat käyttää, soveltaa ja arvioida tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä. Restonomin tutkinto-ohjelmasta saat osaamista ja tukea yrittäjyyteen. Jamkin restonomina hyödyt vahvoista työelämäyhteyksistä ja verkostoidut alan eri toimijoiden kanssa.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Restonomin tutkinto on laajuudeltaan 210 op, joka vastaa noin 3,5 vuotta opintoja. Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma painottuu digitaaliseen palvelukehittämiseen, lähijohtamiseen sekä asiakaslähtöiseen palveluun. Palveluliiketoiminnan restonomina olet tulevaisuuden moniosaaja, ja sinulla on mahdollisuus luoda ura nopeasti kehittyvällä ja kansainvälisellä alalla. Palveluliiketoiminnan opinnoissasi korostuu kansainvälisyys, ja voit halutessasi suorittaa esimerkiksi harjoittelun ulkomailla, hakea partnerioppilaitokseen vaihtoon tai opiskella EUDRES-verkoston englanninkielisissä yhteisopinnoissa. Kansainvälistymistäsi tuetaan henkilökohtaisella opiskelusuunnitelmalla opettajatutorin kanssa käytävien keskustelujen pohjalta.

Palvelualan nopeatempoisuus ja jatkuva kehitys luovat sinulle mahdollisuuden toimia kehittäjänä uusien, innovatiivisten palveluiden ja liiketoimintamallien parissa, sekä kehittyä johtamaan sekä itseäsi että työyhteisöäsi. Valmistuttuasi restonomin tutkinto mahdollistaa uran palveluiden johtamisen, vastuullisuuden, digitaalisen toimintaympäristön sekä yrittäjyyden parissa.

Ensimmäisen opintovuoden aikana pääset suunnittelemaan opintojasi henkilökohtaisen tutoropettajasi kanssa. Mahdollisuutena on valita opintoja myös muiden alojen opintotarjonnasta. Pääset toteuttamaan urasuunnitelmiesi mukaisesti opintoja myös valtakunnallisesta verkkotarjonnasta.

Opintojen joustava toteuttaminen

Sinulle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia) ja kansainvälisiä opintoja eurooppalaisissa EUDRES-korkeakouluissa. Voit lisäksi valita opintoja suomalaisista ja ulkomaisista kumppanikorkeakouluista, esimerkiksi muista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Voit hakea hyväksilukua muualla suoritetuista korkeakouluopinnoista.

Työelämäläheinen oppiminen

Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelmassa opit soveltamaan tutkittua tietoa osana palvelujen kehittämistä ja asiakaskokemusta. Edistät ja suuntaat ammattitaitoasi oman alasi harjoitteluissa, työelämäprojekteissa, kehittämistehtävissä ja opinnäytetyössä erilaisiin toimintaympäristöihin palvelualalla.

Palvelualan toimintaympäristöissä tehtävää harjoittelua on tutkinnossa yhteensä 50 opintopistettä. Työelämäläheistä oppimista sisältyy AMK-opintoihisi koko opiskeluajan, ja sinulle opiskelijana se tarjoaa mahdollisuuden kehittää tulevaisuuden työelämätaitojasi, urapolkujasi ja työelämäverkostojasi.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Restonomina (AMK) työllistymismahdollisuutesi ovat erinomaiset. Voit työllistyä esimerkiksi palveluyritysten johto- ja esihenkilötehtäviin sekä erilaisiin alan asiantuntijatehtäviin.

Kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Jatko-opinnot

Voit valmistuttuasi ja vähintään kahden vuoden työkokemuksen jälkeen hakeutua ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit jatkaa opintojasi hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin, ammatilliseen opettajankoulutukseen tai ulkomaisiin maisterikoulutuksiin. Ammattikorkeakoulu tarjoaa osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia mm. avoimessa ammattikorkeakoulussa, erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Opetussuunnitelman laadinnassa on hyödynnetty ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston osaamisia (ARENE 2022) sekä tulevaisuuden työelämän ja koulutuksen kartoituksia, kuten Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) tuloksia. Myös tutkinto-ohjelman opiskelijoiden, työelämän yhteistyötahojen sekä matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulujen verkoston suosituksia, näkemyksiä ja palautetta on huomioitu (määräaikaisarviointi 2023). Alumniyhteistyö on merkittävä osa vuoropuhelua koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa, jota pyritään kehittämään eteenpäin.

Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelmaan on luotu koko tutkinnon ajalle visuaalinen työelämäpolku, jossa koko tutkinnon aikainen työelämälähtöisyys konkretisoituu opiskelijoille sekä työelämän verkostoille.

Vastuuhenkilö

Väisänen Karoliina
Lehtori, Matkailu ja palvelut
+358408656879
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Palveluliiketoiminta (AMK)
Tunnus
(MPT2024SS)
Palveluliiketoiminta (AMK)
Tunnus
(MPT2023SS)

Palveluliiketoiminta (AMK)
Tunnus
(MPT2024KS)
Palveluliiketoiminta (AMK)
Tunnus
(MPT2022SS)

Palveluliiketoiminta (AMK)
Tunnus
(MPT2023KS)
Palveluliiketoiminta (AMK)
Tunnus
(MPT2021SS)
Palveluliiketoiminta (AMK)
Tunnus
(MPT2020SS)

Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus MMZZ2100-3006 Ryhmät MPT21SM MPT21S1 MPT22S1 MPT22SM MPT23KM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MMZZ2000-3007 Ryhmät MPT21S1 ZJA23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus MMZZ2000-3008 Ryhmät MPT21SM ZJA24KM
Timing 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3166
Timing 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3168
Timing 04.12.2023 - 03.03.2024 Toteutuksen tunnus MMPG1300-3009 Groups MPT22SM ZJA24KM
Timing 02.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus MMPG1300-3010 Groups MPT22S1 ZJA23SM
Timing 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus MMPG1120-3009 Groups MPT23S1 ZJA24KM
Timing 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus MMPG1120-3010 Groups ZJAMPT23KM MPT23KM
Timing 05.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3048 Groups TLP20S1 MTM21S1 TLP20SAVO
Ajoitus 09.10.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3057 Ryhmät ZJA22KYK
Ajoitus 02.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3051
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3043 Ryhmät TLS20S1 TSA21SA TSA21SB MPT21S1 TLS20SB SOS20SM TLS20SA SKO21SM
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3047
Ajoitus 12.09.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3050
Timing 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3049
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus MZMHW100-3011 Ryhmät MPT22S1 MPT23S1 MPT22SM MPT23KM
Ajoitus 20.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus MMPR6130-3007 Ryhmät MPT21SM ZJK24KM MPT22S1 MPT22SM ZJA24KM MPT23KM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3158 Ryhmät ZJASAR23SM ZJASAR23S1 SAR23S1 SAR23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3171 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3173 Ryhmät ZJAG23SMP MPT23S1 ZJAMPT23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3179 Ryhmät SAR24KM SAR24K1 ZJASAR24KM ZJASAR24K1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3182 Ryhmät ZJASKO23SM SKO23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3183 Ryhmät ZJASOS23SM SOS23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3184 Ryhmät SFT23SM ZJASFT23S1 SFT23S1 ZJASFT23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3185 Ryhmät STT23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3186 Ryhmät STT23SM ZJASTT23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3189 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 25.08.2023 - 31.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3190 Ryhmät ZJAG23STR ZJAG23STS ZJAG23STV ZJAG23STL ZJAG23STK
Timing 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3191 Groups TAR23S1
Ajoitus 03.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3192 Ryhmät ZJASOK24K1 SOK24K1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3193 Ryhmät ZJASFT24KM SFT24KM STT24KM ZJASTT24KM
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3167 Ryhmät HTL22S1 ZJA23SHNO1 HTL22SIY
Ajoitus 06.05.2024 - 06.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00BC02-3029
Ajoitus 06.11.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3059 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 09.10.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3061
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3055
Ajoitus 01.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3063
Timing 02.10.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3058
Timing 18.02.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3067
Ajoitus 18.02.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3060
Ajoitus 22.04.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3070
Ajoitus 02.10.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3057
Timing 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3056
Timing 01.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3066
Ajoitus 09.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MP00BO07-3005 Ryhmät ZJA23SM ZJAMPT23KM MPT23KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MP00BO07-3006 Ryhmät MPT23S1 ZJAMPT23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 25.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3001 Ryhmät TSA20SA TSA20SB
Ajoitus 16.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3148 Ryhmät MPT22SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3149 Ryhmät MPT22S1
Ajoitus 05.03.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZVV0420-3004
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3163 Ryhmät SAR22SM2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3192 Ryhmät ZJASAR23KM SAR23KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3194 Ryhmät SAR23KM2
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3199 Ryhmät STT24KM ZJASTT24KM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3212 Ryhmät ZJASAR23SM SAR23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3221 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3224 Ryhmät ZJAG23SMP MPT23S1 ZJAMPT23S1
Ajoitus 03.01.2024 - 12.09.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3226 Ryhmät ZJASOK24K1 SOK24K1
Ajoitus 21.08.2023 - 20.05.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3230 Ryhmät ZJASKO23SM SKO23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3231 Ryhmät ZJASOS23SM SOS23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3232
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3235 Ryhmät STT23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3236 Ryhmät ZJASTT23SM STT23SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3237 Ryhmät ZJASFT23S1 SFT23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3238 Ryhmät SFT23SM ZJASFT23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 30.06.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3239 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3240 Ryhmät SAR24K1 ZJASAR24K1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3241 Ryhmät SAR24KM ZJASAR24KM
Timing 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3244 Groups TAR23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3247 Ryhmät TSA24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2028 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3248 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 18.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3251 Ryhmät LMS24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3253 Ryhmät ZJASFT24KM SFT24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3255 Ryhmät SAR24KM2
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MP00BS38-3005 Ryhmät MPT22SM ZJA23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MP00BS38-3006 Ryhmät MPT22S1 ZJA23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus MP00BS38-3007 Ryhmät ZJA24KM MPT23KM
Ajoitus 04.09.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus HM00CA15-3001 Ryhmät ZJK24KM ZJA23SMN01 ZJK23SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus MP00BA24-3009 Ryhmät ZJAG23SMP MPT23S1 ZJAMPT23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus MP00BA24-3010 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 28.08.2023 - 03.12.2023 Toteutuksen tunnus MZMB0500-3008 Ryhmät MPT22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus MZMB0500-3009 Ryhmät MPT22SM MPT23KM
Timing 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus MZMI3000-3009 Groups MPT21S1
Timing 01.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MZMI3000-3010 Groups MPT21SM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MZMA0113-3008 Ryhmät ZJA23SM ZJAMPT23KM MPT23KM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus MZMA0113-3009 Ryhmät MPT23S1 ZJA24KM
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MMAB0130-3007 Ryhmät ZJA23SM ZJAMPT23KM ZJK23SM MPT23KM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MZMA0112-3009 Ryhmät ZJAG23SMP MPT23S1 ZJAMPT23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus MZMA0112-3010 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Timing 01.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HMAB1000-3010 Groups ZJAMPT23KM MPT23KM
Timing 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus HMAB1000-3011 Groups MPT23S1 ZJA24KM
Ajoitus 05.02.2024 - 14.04.2024 Toteutuksen tunnus MM00BY26-3003 Ryhmät MPT23S1 ZJA24KM
Ajoitus 21.08.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus MM00BY26-3004 Ryhmät ZJAMPT23KM MPT23KM
Timing 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MMPD3000-3008 Groups MPT22SM ZJA23SM
Timing 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus MMPD3000-3010 Groups MPT22S1 ZJA24KM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus MZMHW200-3005 Ryhmät MPT21SM MPT20S1 MPT21S1 MPT22S1 MPT22SM MPT20SM
Ajoitus 03.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD11-3036 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MMPG2100-3006 Ryhmät MPT22SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus MMPG2100-3007 Ryhmät MPT22S1
Ajoitus 17.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3185 Ryhmät LMS22S1
Ajoitus 12.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3186 Ryhmät LMS22KM
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3187
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3188
Ajoitus 31.08.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3189
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3190
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3191
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3192
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3193
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3194
Timing 25.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3195
Timing 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3196
Timing 01.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3197
Timing 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3198
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3199
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3200
Timing 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3201
Timing 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3202
Timing 04.09.2023 - 12.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3203
Timing 11.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3204
Timing 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3205
Timing 04.09.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3206
Timing 11.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3207
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3208
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3209
Timing 23.10.2023 - 25.02.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3210
Timing 25.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3211
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3212
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3213
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3214
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3215
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3216
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3217
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3218
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3219
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3220
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3221
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3222
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3223
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3224
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3225
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3226
Timing 15.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3228
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3229
Timing 15.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3230
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3231
Timing 05.02.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3232
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3233
Timing 04.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3234
Timing 05.02.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3235
Timing 04.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3236
Timing 23.10.2023 - 25.02.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3239
Timing 11.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3241
Timing 20.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3242
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3145 Ryhmät LMS21KM
Ajoitus 17.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3146 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3147
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3148
Ajoitus 06.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3149
Ajoitus 06.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3150
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3151
Ajoitus 08.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3152
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3153
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3154
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3155
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3156
Ajoitus 04.09.2023 - 07.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3157
Ajoitus 04.09.2023 - 07.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3158
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3159
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3160
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3161
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3162
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3163
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3164
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3165
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3166
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3167
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3169
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3170
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3171
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3172
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3173
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3175
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3176
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3177
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3178
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3179
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3180
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3181
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3182
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3183
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3184
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3185
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3186
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3187
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3188
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3189
Ajoitus 29.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3190
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3191
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3192
Ajoitus 25.03.2024 - 07.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3196
Ajoitus 11.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3197
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3198
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3199
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3200
Ajoitus 11.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3179 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3180
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3181
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3182
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3183
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3184
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3185
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3186
Ajoitus 08.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3187
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3188
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3189
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3190
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3191
Ajoitus 07.09.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3192
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3193
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3194
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3195
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3196
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3197
Ajoitus 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3198
Ajoitus 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3199
Ajoitus 18.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3200
Ajoitus 12.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3204
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3205
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3207
Ajoitus 15.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3208
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3209
Ajoitus 11.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3210
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3211
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3213
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3214
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3215
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3216
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3217
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3218
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3219
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3220
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3221
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3222
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3223
Ajoitus 19.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3227 Ryhmät LMS24KM
Ajoitus 05.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3230
Ajoitus 30.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3231
Ajoitus 05.02.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3232
Ajoitus 05.02.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3233
Ajoitus 20.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3234
Ajoitus 20.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3235
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MP00BT48-3004 Ryhmät MPT23S1 ZJAMPT23S1
Ajoitus 11.09.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus MP00BU29-3002 Ryhmät MPT20S1 MPT21S1 MPT23S1 MPT22S1 ZJA23SM
Timing 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3136
Timing 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3138
Timing 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3139
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3141
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3142
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3143
Ajoitus 04.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3144
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3145
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3146
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3147
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3148
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3149
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3150
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3154 Ryhmät ZJASOS23SML
Ajoitus 24.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3159 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3160
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3162
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3163
Timing 29.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3169
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3172
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3170
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3171
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3173
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3174
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3178
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3183
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3184
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3185
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3186
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3187
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3188
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3190
Ajoitus 22.04.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3191
Timing 07.10.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus MMPG1300-3012 Groups MPT23S1 ZJA24KM
Timing 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus MMPG1300-3013 Groups ZJA24SM MPT23KM
Timing 13.01.2025 - 18.05.2025 Toteutuksen tunnus MMPG1120-3011 Groups MPT24KM ZJA25KM ZJK25KM
Ajoitus 19.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3003 Ryhmät MPT24S1 ZJAMPT24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3016 Ryhmät KPV24S1 KPI24S1
Timing 13.01.2025 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3017 Groups ZJAHBI24S1 HBI24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 19.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3020 Ryhmät ZJASAR24SM SAR24SM ZJASAR24S1 SAR24S1
Ajoitus 28.10.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3021 Ryhmät STT24S1 ZJASOS24SM ZJASTT24S1 SOS24SM
Ajoitus 19.08.2024 - 27.10.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3024 Ryhmät ZJASKO24SM SKO24SM ZJASFT24S1 SFT24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3027 Ryhmät SAR24S2
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus HL00CA45-3001 Ryhmät MPT24S1 ZJAMPT24S1
Ajoitus 30.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus MP00BO07-3008 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 31.03.2025 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3180 Ryhmät MPT23S1
Ajoitus 02.09.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3181 Ryhmät MPT23KM
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3034 Ryhmät ZJASFT24S1 SFT24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3035 Ryhmät ZJM24SSVGSA ZJM24SSVGKL ZJM24SSVGKA ZJM24SSVGSL
Ajoitus 19.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3036 Ryhmät ZJASOS24SM SOS24SM
Ajoitus 19.08.2024 - 18.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3037 Ryhmät ZJASKO24SM SKO24SM
Ajoitus 19.08.2024 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3041 Ryhmät SAR24S2
Ajoitus 01.08.2024 - 18.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3042 Ryhmät STT24S1 ZJASTT24S1
Ajoitus 21.10.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3171 Ryhmät TER22S1 ZJATER22S1
Ajoitus 21.10.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3172 Ryhmät TER22SM ZJATER22SM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3209 Ryhmät ZJASAR23S1 SAR23S1
Ajoitus 02.09.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3245 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 26.08.2024 - 23.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3258 Ryhmät SFT23SM
Ajoitus 13.01.2025 - 18.05.2025 Toteutuksen tunnus HM00CA15-3003 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 09.09.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus HM00CA15-3004 Ryhmät ZJA24SMN01 ZJAMPT24KM ZJK24SMN01
Ajoitus 06.01.2025 - 30.03.2025 Toteutuksen tunnus MZMB0500-3011 Ryhmät MPT23S1
Timing 01.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus MZMI3000-3013 Groups MPT23KM
Ajoitus 26.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus MZMA0113-3011 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 01.01.2025 - 18.05.2025 Toteutuksen tunnus MZMA0113-3012 Ryhmät MPT24S1 ZJAMPT24S1
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MMAB0130-3009 Ryhmät ZJA24SM MPT23S1
Ajoitus 26.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus MZMA0112-3011 Ryhmät MPT24S1 ZJAMPT24S1
Ajoitus 13.01.2025 - 18.05.2025 Toteutuksen tunnus MM00BY26-3005 Ryhmät MPT24KM ZJA25KM ZJK25KM
Ajoitus 26.08.2024 - 13.10.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD11-3037 Ryhmät MPT23S1
Ajoitus 01.01.2025 - 10.05.2025 Toteutuksen tunnus MMPG2100-3008 Ryhmät MPT23KM