AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Palveluliiketoiminta (AMK)

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
Työelämän viestintä 3
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
FUTURE FACTORY
(Kaikki pakollisia)
JAMK InnoFlash 2
Yrittäjyys 3
Future Factory -projekti 10
VASTUULLINEN PALVELULIIKETOIMINTAOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Talousmatematiikka 3
Restonomin taloushallinto 5
Palveluliiketoiminnan perusteet 10
ICT-valmiudet 3
Services marketing 5
Palvelujen laatu ja asiakastyytyväisyys 4
Palvelumuotoilu 5
Digitalisaation mahdollisuudet liiketoiminnassa 5
Responsible Business Concepts 10
KESTÄVÄN GASTRONOMIAN OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 30-43 op)
Johdanto kestävään gastronomiaan 5
Food and Environment 5
Suomalaisten ravitsemus 5
Food and Consumer 5
Sustainability in Beverages 5
Ammatillinen kehittyminen 5
Food Tourism 5
Syventävä viinikurssi 5
WSET-viinikurssi 3
RUOKA- JA RAVINTOLAPALVELUIDEN JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 39-44 op)
Osaajana kehittyminen 5
Restonomin toimintaympäristö 5
Restonomin lakitietous 5
Johtaminen 4
Tulevaisuuden kestävät ruokapalvelut 10
Palveluyrityksen operatiivinen johtaminen 10
Työskentely ammattikeittiössä 5
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2
Opinnäytetyön toteutus, AMK 6
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4
Kypsyysnäyte, AMK 0
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
Harjoittelu 15
Suuntaava harjoittelu 15
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 15-15 op)
Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta 5
+ Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-23 op)
0 - 23
Ideasta yritykseksi 5
Yrittäjävalmennus 8
Unelmat+Inspiraatio! 3
Luo oma kesäduunisi 1 - 2
DreamUp-projektikurssi 5
+ Opiskelija- ja työhyvinvointi (AMK-opiskelijalle)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-57 op)
0 - 57
Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot 2
Life balance - tasapainoa elämään 5
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen 2
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat 2
Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus 1
Opiskelijatutorointi 3 - 5
Monimuototutorointi 3 - 5
Mentorointi 3
Degree Student Tutoring 3 - 5
Exchange Student Tutoring 3 - 5
Löydä oma liikuntamuotosi 5
Opiskelija aktiivina JAMKissa 5 - 15
Buustia urallesi! Urasuunnittelu- ja työelämävalmiudet 2
CAMPUSONLINE-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
EDUFUTURA-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)