AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Sosionomi

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
OPISKELU- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-48 op)
Osaajana kehittyminen 5
Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot 2
Life balance - tasapainoa elämään 5
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen 2
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat 2
Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus 1
Opiskelijatutorointi 5
Monimuototutorointi 3
Mentorointi 3
Löydä oma liikuntamuotosi 5
Opiskelija aktiivina JAMKissa 5 - 15
Hyvinvoinnin ja elämäntaitojen tukeminen 5
KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
Työelämän viestintä 3
FUTURE FACTORY
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-53 op)
JAMK InnoFlash 2
Yrittäjyys 3
Esihautomo 5
Hautomo 8
Demola Project 5
Vuosi Yrittäjänä 10
DreamUp-projektikurssi 5
Unelmat+Inspiraatio! 3
Luo oma kesäduunisi 1 - 2
Future Factory -projekti 10
ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät 5
Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen 5
Lääketiede ja lääkehoito 5
SOSIAALIALA EETTISENÄ JA YHTEISKUNNALLISENA TYÖNÄ
(Kaikki pakollisia)
Sosiaalialan perusteet 5
Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 3
Palvelujärjestelmä ja sosiaaliturva 5
Multicultural work 5
Palveluohjaus 3
Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu I 5
ARJEN MONIMUOTOISUUS, OHJAUS JA KASVATUS
(Kaikki pakollisia)
Ihmisen kehitys ja elämänkulku 5
Toiminnallisuus ryhmän ohjaamisessa 5
Mielenterveys-, päihde- ja kriisityö 5
Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu II 15
LASTENSUOJELU JA PERHETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Lapsilähtöinen lastensuojelu 5
Lastensuojelun menetelmät 5
Perheohjaus lastensuojelussa 3
Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu III 12
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUMPPANUUKSIA RAKENTAVA TYÖ
(Kaikki pakollisia)
Multidisciplinary Networking 5
Lähijohtaminen ja tiimityö 5
Lähijohtamisen harjoittelu 5
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
ICT-valmiudet 3
Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveysalalla 5
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5
Opinnäytetyö, AMK 15
Kypsyysnäyte, AMK 0
VARHAISKASVATUSTYÖ JA PEDAGOGIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Varhaiskasvatustyö 4
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka 4
Varhaisiän taidekasvatus 4
Liikunta varhaiskasvatuksessa 3
VANHEMMUUS. KASVATUSYHTEISTYÖ JA OPPIMISEN TUKEMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Vahvistuva vanhemmuus 5
Kasvatusyhteistyö 5
Kehityksen ja oppimisen tuki 5
KUNTOUTUS- JA SOSIAALIALAN ASIANTUNTIJUUS DIGITAALISISSA YMPÄRISTÖISSÄ
(Valitaan 0-25 op)
Kuntoutus- ja sosiaalialan robotiikka 5
Terveysteknologian hyödyntämisen mahdollisuudet 5
Digitaalinen ohjaustyö kuntoutus- ja sosiaalialalla 5
Mediakasvatus lasten ja nuorten kehityksen tukena 5
GREEN CARE
(Valitaan 0-15 op)
Green Care perusteet 5
Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt 5
Green Care menetelmät ja toimintamuodot 5
TYÖKYKYKUNTOUTUS
(Valitaan 0-15 op)
Työkyky ja tulevaisuuden työelämä 5
Ammatillisen kuntoutuksen palvelut 5
Työhönpaluun ja työssä jatkamisen suunnittelu 5
SOSIAALINEN KUNTOUTUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Kuntoutus vanhus- ja vammaistyössä 5
Työhön kuntoutuminen 5
Yhteisötyö ja yhteisökuntoutus 5
SOSIAALIOHJAUKSEN TÄYDENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
CAMPUSONLINE AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
EDUFUTURA AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
HYVINVOINTIOSAAMINEN JA -VALMENNUS
(Valitaan 0-20 op)
Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointivalmennukseen 5
Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukemisessa 2
Hyvinvointia ja palautumista tukeva harjoittelu 3
Ravitsemus osana hyvinvointia 3
Toimintakyvyn arviointi 4
Terveys- ja kuntoliikunnan ohjaaminen 3
SOVELTAVA LIIKUNTA
(Valitaan 0-15 op)
Leikki ja liikunta lapsen kehityksen ja oppimisen tukena 5
Soveltavan liikunnan perusteet 5
Liikunnan ohjaus ja opetus tukea tarvitsevalle henkilölle 5
METODIOPINNOT
(Valitaan 0-15 op)
Tiedot, taidot ja metodit 2
Kvantitatiivinen tutkimus 5
Kvalitatiivinen tutkimus 3
Tutkiva kehittäminen 5
KUNTOUTUKSEN PERUSTEET, KEHITTÄMINEN JA TUTKIMUS
(Valitaan 0-15 op)
Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta ja lähtökohdat 5
Kuntoutuspalveluiden suunnittelu 5
Kuntoutuspalveluiden kehittäminen 2
Kuntoutuksen tutkimus ja kehittäminen 3
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)