Ylempi AMK

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN 15 - 20
JOHTAMINEN
(Valitaan 5-10 op)
Kehittyvä strategia 5
Uudistuva johtajuus 5
Talouden ohjaus 5
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan 10-15 op)
Tutkiva kehittäminen 5
Määrällinen tutkimus 5
Laadullinen tutkimus 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN 50
ASIANTUNTIJUUS KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
Hoidon tarpeen arviointi ja kliininen tutkiminen 5
Kansansairauksien ennaltaehkäisy ja hoitotyö 5
Kliinisen hoitotyön erityiskysymykset 5
Näyttöön perustuva toiminta 5
JOHTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
Johtamisen asiantuntijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto- ja päätöksenteko 5
Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen 5
Tietojohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN ASIANTUNTIJUUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
Näyttöön perustuva toiminta 5
Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta 5
Monialaisen kuntoutuksen asiakastyön menetelmät 5
Monialaisen kuntoutuksen kehittäjä 5
TERVEYDEN EDISTÄMISEN ASIANTUNTIJATOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
Näyttöön perustuva toiminta 5
Terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit 5
Terveyden edistämisen menetelmät 5
Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen 5
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 20 - 25
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 20-25 op)
+ Sosiaali- ja terveysalan vapaasti valittavat opinnot (YAMK)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
0 - 20
+ Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2022-2023
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-17 op)
0 - 17
KLIININEN ASIANTUNTIJUUS PALLIATIIVISESSA HOIDOSSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-35 op)
Palliatiivisen hoidon kliinisenä asiantuntijana kehittyminen 5
Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa hoidossa 5
Laajavastuinen hoitotyö palliatiivisessa hoidossa 5
Ihmislähtöinen palliatiivinen hoito 5
Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa 5
Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa 5
Näyttöön perustuva osaamisen johtaminen ja kehittäminen palliatiivisessa hoidossa 5
SAIRAANHOITAJAN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta 5
Kliininen hoitotyö sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä 4
Farmakologia 11
ASIANTUNTIJUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
Asiantuntijana kehittyminen mielenterveys ja päihdetyössä 5
Näyttöön perustuva mielenterveyden edistäminen 5
Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen I 5
Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen II 5
Mielenterveys- ja päihdetyön erityiskysymykset 5
CAMPUSONLINE YAMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
EDUFUTURA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
METODIOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
Tiedot, taidot ja metodit (EduFutura-tarjonta) 2
Kvalitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) 3
Kvantitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) 5