Siirry suoraan sisältöön

Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), insinööri

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), automaatiotekniikka
Insinööri (ylempi AMK), logistiikka
Insinööri (ylempi AMK), konetekniikka
Insinööri (ylempi AMK), muu tai tuntematon tekniikka
Insinööri (ylempi AMK), rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka
Insinööri (ylempi AMK), tietotekniikka

Laajuus:
60 op

Osaamiskuvaus

Projektijohtamisen tutkinto-ohjelmasta valmistuneena sinulla on laaja-alainen tietämys projektitoiminnasta, ja osaat hyödyntää projektijohtamisen menetelmiä ja työvälineitä. Voit soveltaa hankkimaasi osaamista monialaisissa projekteissa eri rooleissa ja vaiheissa muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Opintojen aikana hankittu kehittämis-, johtamis- ja vuorovaikutusosaaminen luo sinulle valmiuksia toimia erilaisissa verkostoissa ja moniammatillisissa kehittämistiimeissä. Koulutus luo hyvän pohjan projektijohtamisen sertifiointeihin.

Tutkinnon suorittaneena sinulla on valmiudet jatkuvaan oppimiseen, luovaan ongelmanratkaisuun ja työelämän kehittämiseen. Toimit eettisesti kestävää kehitystä tukien.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Projektijohtamisen opinnoissa syvennät osaamistasi projektinsuunnittelussa, johtamisessa ja talouden hallinnassa. Kehität osaamistasi tutkimus- ja kehittämismenetelmien käytössä ja kriittisessä arvioinnissa. Opinnäytetyössä osoitat asiantuntijuuttasi tutkinto-ohjelman asiantuntijuusalueelta sekä kykyä johtaa tutkimuksellista kehittämistoimintaa työelämässä. Koulutuksessa on vahvasti tulevaisuusorientoinut sisältö, joka ohjaa sinua ajattelemaan asioita toisin kuin on aiemmin totuttu.

Opinnot sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön. Opinnot koostuvat monialaisista projektijohtamisen asiantuntijaopinnoista ja opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa ja uratavoitteita tukevista täydentävistä opinnoista.

Opintojen tarkempi rakenne ja sisältö löytyvät Opetussuunnitelmat-välilehdeltä.

Opintojen joustava toteuttaminen

Opinnot toteutetaan joustavasti etäopintoina verkko-oppimisympäristössä, jossa on itsenäisesti ja tiimityönä tehtäviä verk­kotehtäviä, webinaareja, verkkoluentoja, esitelmiä ja seminaa­reja. Vapaasti valittavia opintoja voit valita Jamkin muista ylemmän AMKin tutkinto-ohjelmista.

Sinulle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia) ja kansainvälisiä opintoja eurooppalaisissa EUDRES-korkeakouluissa. Voit lisäksi valita opintoja suomalaisista ja ulkomaisista kumppanikorkeakouluista, esimerkiksi muista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Voit hakea hyväksilukua muualla suoritetuista korkeakouluopinnoista.

Työelämäläheinen oppiminen

Tutkinto-ohjelmassa on vahva työelämäsidonnaisuus. Voit tehdä opintojaksoihin sisältyviä oppimistehtäviä omaan työyhteisöösi. Monia työyhteisön kehittämistehtäviä voidaan myös tuoda suunniteltavaksi, jalostettavaksi ja ratkaistavaksi oppimistehtävinä sekä -projekteina. Oppimisessa hyödynnetään ryhmän jäsenten osaamista ja asiantuntemusta koko ryhmän hyväksi aktiivisen vuorovaikutuksen kautta. Työelämän ajankohtaisia aiheita tuodaan esille myös vierailuluennoilla.

Opiskeluun on mahdollista rakentaa henkilökohtainen opintopolku opinnollistamalla työtä ja hyödyntämällä laajasti Jamkin ylempien AMK-tutkintojen tarjontaa.

Opinnäytetyö on työelämän tutkimuksellinen kehittämistehtävä.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma on tarkoitettu eri aloilla toimiville henkilöille, joilla on halu laajentaa valmiuksiaan projektitoiminnan suunnittelu-, kehitys- ja johtamistehtävissä. Opintojen tavoitteena on syventää osaamista projektin hallinnan eri osa-alueilla. Tutkinnon suorittaneena sinulla on valmiudet toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä.

Kehittyminen projektijohtamisen asiantuntijana avaa sinulle uusia ja haastavia työtehtäviä sekä mahdollisuuden uralla etenemiseen. Koulutuksen aikana verkostoidut eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Syvennät johtamis- ja vuorovaikutustaitojasi sekä valmiuksiasi toimia verkostoissa projektitoiminnan eri rooleissa. Lisäksi syvennät valmiuksiasi toimia kansainvälisissä verkostoissa. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena voit toimia organisaation toiminnan kehittäjänä ja uuden osaamisen aktiivisena tuottajana.

Kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Jatko-opinnot

Voit valmistuttuasi hakeutua yliopistojen jatko-opintoihin tai ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Voit jatkaa opintojasi myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa, esimerkiksi EUDRES-korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia mm. avoimessa ammattikorkeakoulussa, erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Tutkinto-ohjelman suunnittelussa on ollut mukana työelämän edustajia ja asiantuntijoita sekä Jamkin asiantuntijoita ja YAMK-opiskelijoita eri aloilta. Tutkinto-ohjelman tavoitteiden ja sisällön suunnittelu pohjautuu tutkimuksen ja työelämän edustajien kautta saatuun tietoon nykyisistä ja tulevaisuuden osaamistarpeista. Suunnitteluun osallistuvat säännöllisesti myös eri alojen neuvottelukunnat, joihin kuuluu joukko asiantuntijoita ja johtajia eri yrityksistä. Koulutusta kehitetään työelämässä toimivien opiskelijoiden jatkuvan palautteen perusteella.

Vastuuhenkilö

Matti Siistonen
Lehtori, Teollisuustekniikka
+358407497162
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Projektijohtaminen YAMK (teknologia)
Tunnus
(YTB2024SS)
Projektijohtaminen YAMK (teknologia)
Tunnus
(YTB2023SS)
Projektijohtaminen YAMK (teknologia)
Tunnus
(YTB2022SS)
Projektijohtaminen YAMK (teknologia)
Tunnus
(YTB2021SS)
Projektijohtaminen YAMK (teknologia)
Tunnus
(YTB2020SS)

Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZP0110-3006 Ryhmät ZJAYTB23S1 YTB23S1 YSB23S1 ZJAYSB23S1
Ajoitus 09.01.2024 - 07.04.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3049 Ryhmät ZJAYSG23S1 YSG23S1 YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 11.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3050 Ryhmät ZJAYSG23S1 ZJAYSC23KM YSG23S1 YSC23KM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3054 Ryhmät ZJAYTB23S1 YTB23S1 ZJAYTO23S1 YTO23S1
Ajoitus 25.08.2023 - 03.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3055 Ryhmät YSY22SK YSB23S1 ZJAYSB23S1 YSY22SJ YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 04.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3056 Ryhmät YSU24K1 ZJAYSU24KM YSC24KM ZJAYSC24KM YSV23S1 ZJAYSV23S1
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3057 Ryhmät ZJAYHO23S1 YHO23S1
Ajoitus 26.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3058 Ryhmät ZJAYMJ23S1 YMJ23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0230-3036 Ryhmät ZJAYTB23S1 YTB23S1 YSB23S1 ZJAYSB23S1
Ajoitus 01.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0230-3037 Ryhmät ZJAYHO23S1 YHO23S1
Ajoitus 01.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0230-3038 Ryhmät ZJAYMJ23S1 YMJ23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus YZZP0120-3005 Ryhmät ZJAYTB23S1 YTB23S1 YSB23S1 ZJAYSB23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3045 Ryhmät YKM23S1 YSU23KM ZJAYSC23KM YSC23KM ZJAYSU23KM
Ajoitus 28.08.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3047 Ryhmät YSV23S1 YSB23S1 ZJAYSB23S1 ZJAYSV23S1 YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3048 Ryhmät ZJAYSG23S1 YSV23S1 YSG23S1 YSB23S1 ZJAYSB23S1 ZJAYSV23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3049 Ryhmät YSC24KM YSU24K1 ZJAYSU24KM ZJAYSC24KM YSV23S1 ZJAYSV23S1 YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 13.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3054 Ryhmät ZJAYTB23S1 YTB23S1 ZJAYTO23S1 YTO23S1
Ajoitus 12.01.2024 - 07.04.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3055 Ryhmät ZJAYHO23S1 YHO23S1