Ylempi AMK

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan 10-10 op)
Tutkiva kehittäminen 5
Määrällinen tutkimus 5
Laadullinen tutkimus 5
JOHTAMINEN
(Valitaan 5-10 op)
Kehittyvä strategia 5
Uudistuva johtajuus 5
Talouden ohjaus 5
ASIANTUNTIJUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
Asiantuntijana kehittyminen mielenterveys ja päihdetyössä 5
Näyttöön perustuva mielenterveyden edistäminen 5
Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen I 5
Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen II 5
JOHTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
Johtamisen asiantuntijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto- ja päätöksenteko 5
Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen 5
Tieto- ja laatujohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN ASIANTUNTIJUUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
Näyttöön perustuva toiminta 5
Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta 5
Monialaisen kuntoutuksen asiakastyön menetelmät 5
Monialaisen kuntoutuksen kehittäjä 5
TERVEYDEN EDISTÄMISEN ASIANTUNTIJATOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
Näyttöön perustuva toiminta 5
Terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit 5
Terveyden edistämisen menetelmät 5
Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen 5
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
Kypsyysnäyte 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan 20-25 op)
Professional Ethics 5
Sexual Health Promotion and Human Rights 5
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5
Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla 5
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5
Yritystoimintaa kehittävät opinnot 5
Monikulttuurinen asiakastyö 5
Terveyskriisin taloudellinen analyysi: tapaustutkimus COVID-19 5
KLIININEN ASIANTUNTIJUUS PALLIATIIVISESSA HOIDOSSA
(Kaikki pakollisia)
Palliatiivisen hoidon kliinisenä asiantuntijana kehittyminen 5
Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa hoidossa 5
Laajavastuinen hoitotyö palliatiivisessa hoidossa 5
Ihmislähtöinen palliatiivinen hoito 5
Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa 5
Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa 5
Näyttöön perustuva osaamisen johtaminen ja kehittäminen palliatiivisessa hoidossa 5
SAIRAANHOITAJAN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMINEN
(Kaikki pakollisia)
Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta 5
Kliininen hoitotyö sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä 4
Farmakologia 11
METODIOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
Tiedot, taidot ja metodit (EduFutura-tarjonta) 2
Kvalitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) 3
Kvantitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 20-20 op)
CAMPUSONLINE YAMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
EDUFUTURA YAMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)