Siirry suoraan sisältöön

Strateginen johtaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: YZ00CL57

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi
  • englanti

Vastuuhenkilö

  • Tapio Mäkelä, Hyvinvointiyksikkö
  • Heidi Neuvonen, Liiketoimintayksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Kun käyt tämän opintojakson, niin ymmärrät strategia-ajattelua ja osaat perehtyä strategiseen johtamiseen ja strategian toteutukseen. Strategia on prosessi, jossa toimintaympäristön analyysillä on keskeinen merkitys. Strategian puitteissa organisaation johto asettaa tavoitteet ja määrittää toimenpiteet, joiden avulla organisaatio pyrkii saavuttamaan pitkän aikavälin menestystä ja kilpailuetua.

Opintojakson osaamiset:
Ennakoiva kehittäminen
Osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Opintojakson osaamistavoite
Tunnistat strategian ja strategisen johtamisen roolin ja merkityksen yritysten ja julkisten organisaatioiden tulevaisuuden menestystekijänä. Hallitset strategia-ajattelun peruskäsitteistön ja tunnistat erilaisia strategisen johtamisen koulukuntia sekä tutustut digiajan strategiseen ajatteluun. Sisäistät strategian merkityksen toiminnan kehittämisen välineenä sekä tunnistat strategiaprosessin eri vaiheet, hallitset strategian jäsentämiseen sekä jalkauttamiseen liittyviä työkaluja sekä menetelmiä.

Osaat arvioida erilaisia strategioita ja sinulla on tiedolliset valmiudet strategisen analyysin tekemiseen, strategian valintaan ja sen toteutukseen.

Sisältö

Tämän opintojakson keskeiset sisällöt ovat:

Strategiat, strategiatyypit, strateginen ajattelu ja strategisen johtamisen käsitteistö: skenaariot, visio, missio, arvot, tavoitteet.
Strategian kehityssuunnat ja yhteys päätöksentekoprosessiin.
Strategiaprosessi ja strategioiden analysointi, työkalut ja jalkauttaminen.
Mittarit ja mittaaminen osana strategista johtamista ja onnistumisen arviointi

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Arvioit ja analysoit strategian ja strategisen johtamisen roolin ja merkityksen soveltaen keskeistä teoriatietoa. Määrittelet keskeiset aiheen erityisosaamiseen liittyvät käsitteet suhteessa toisiinsa. Osaat hyödyntää myös kansainvälistä tutkimustietoa. Arvioit oman strategisen analyysin osaamisesi kehittymistä perustellen kriittisesti, kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti. Raportoit vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden. Osoitat reflektiivisyyttä pohdinnassa. Kirjoitat argumentoivaa ja virheetöntä asiatyyliä. Noudatat Jamkin raportointiohjeistusta. Osallistut yhteisiin verkkotapaamisiin, jossa jaat oppimaasi muille.

Hylätty
Et täytä hyväksytyn osaamisen tasoa.