Siirry suoraan sisältöön

FF Hyvinvointia musiikistaLaajuus (5 op)

Tunnus: ZZ00CD54

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Leena Kangastalo

Osaamistavoitteet

Opintojakson osaamiset:
Hankit, käsittelet, arvioit sekä sovellat kriittisesti ja tarkoituksenmukaisesti oman alasi tietoa, periaatteita, teorioita ja menetelmiä.
Osaat käyttää digitaalisia oppimisympäristöjä opiskelijana.
Huolehdit opiskeluvalmiuksistasi ja otat vastuun omasta ja yhteisön osaamisen kehittymisestä sekä opitun jakamisesta.

Opintojakson osaamistavoitteet:
Tutustut musiikkiterapian perusteisiin ja osaat soveltaa sieltä nousevia ideoita käytännössä.
Sinulla on valmiudet erilaisten ryhmien ymmärtämiseen ja kohtaamiseen musiikkia välineenä käyttäen.
Tiedostat taito- ja taidekasvatuksen merkityksen laaja-alaisesti ajankohtaisista yhteiskunnallisista ja tutkimuksellisista hyvinvoinnin näkökulmista käsin.

Tiimin jäsenenä saat suunnitella, toteuttaa ja arvioida toiminallisen musiikkiprojektin, joka toteutetaan erilaisissa yhteisöissä ja toimintaympäristöissä osallistujien kokonaisvaltaista hyvinvointia tukien..
Ymmärrät projektin hallinnan prosessit ja kykenet ottamaan prosessin käyttöön aidossa projektissa.

Sisältö

Musiikkiterapeuttisten menetelmien soveltava käyttö musiikkipedagogin työssä.
Musiikki -ja taidekasvatuksen merkitys hyvinvoinnin tukena.
Erilaisten ryhmien toimintakulttuuri sekä ohjauksen periaatteet.
Projektin hallinnan prosessit.

Tiimin jäsenenä musiikin toimialaan liittyvän projektin suunnittelu, toteutus ja raportointi. Projekti voi olla joko henkilökohtainen tai voi liittyä isompaan projektikokonaisuuteen tai työryhmän toimintaan.

Esitietovaatimukset

Musiikkipedagogiikan, musiikkikasvatuksen tai taidekasvatuksen perusopinnot. Opetusharjoittelukokemusta omalta alalta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Osaat soveltaa musiikkiterapeuttisia menetelmiä ohjatessasi erilaisia ryhmiä. Osoitat ymmärtäneesi musiikki -ja taidekasvatuksen merkityksen laaja-alaisesti ihmisen hyvinvoinnin tukena.
Olet suunnitellut, toteuttanut ja arvioinut projektin valitsemassasi yhteisössä tai toimintaympäristössä.