Siirry suoraan sisältöön

Mat1 YhtälötLaajuus (3 op)

Tunnus: TZLM1300

Laajuus

3 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Vastuuhenkilö

 • Anne Rantakaulio, TKN
 • Antti Kosonen, TER, TRY, TRM
 • Ida Arhosalo, TSA, TAR
 • Harri Varpanen, TIC
 • Pekka Varis, TTV
 • Kalle Niemi, TLS, TLP

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Tällä opintojaksolla opit niitä matemaattisia yhtälönratkaisutaitoja, jotka ovat välttämättömiä insinööriopinnoissa.

Opintojakson osaamiset

EUR-ACE: Tieto ja ymmärrys
Sinulla on tieto ja ymmärrys oman teknisen erikoistumisalasi matemaattisista ja luonnontieteellisistä perusteista tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

Opintojakson osaamistavoite

Opintojakson suoritettuasi osaat sieventää lausekkeita. Osaat ratkaista polynomi- ja juuriyhtälöitä sekä yhtälöryhmiä käsin, graafisesti ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Osaat ratkaista matemaattisia ongelmia valmiiden mallien avulla. Lisäksi perehdyt tutkinto-ohjelmakohtaiseen matemaattiseen sisältöön.

Sisältö

Keskeisimmät sisällöt ovat:

- Lausekkeiden sieventäminen (murtopotenssi, polynomit, rationaalilausekkeet, muistikaavat)
- Funktion kuvaajan piirtäminen ja tulkitseminen
- Ensimmäisen asteen yhtälöt ja suorat
- Toisen asteen yhtälöt ja paraabelit
- Juuria sisältävät yhtälöt
- Yhtälöryhmät
- Prosenttilaskut ja verrannot
- Suorakulmaisen kolmion trigonometriaa
- Avaruusgeometrian alkeet
- Tutkinto-ohjelmakohtaisia sisältöjä

Esitietovaatimukset

Osaat peruslaskutoimitukset ja -säännöt luvuilla ja symboleilla. Ymmärrät lausekkeen ja yhtälön eron, ja osaat ratkaista yksinkertaisia ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä. Hallitset prosenttilaskun perustapaukset. Tunnet funktioiden alkeet.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana 1

Osaat sieventää lausekkeita. Tunnistat erityyppisiä yhtälöitä ja osaat ratkaista yksinkertaisia polynomi- ja juuriyhtälöitä ja yhtälöpareja. Osaat käyttää valmiita sanallisista ja geometrisista ongelmista muodostettuja matemaattisia malleja ongelmien ratkaisemiseen.

Arvosana 2

Ymmärrät polynomiyhtälön käsitteen ja merkinnät. Osaat ratkaista polynomi- ja juuriyhtälöitä ja yhtälöpareja käsin, graafisesti ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Osaat muodostaa yksinkertaisista sanallisista ja geometrisista ongelmista matemaattisia malleja ja käyttää niitä ongelmien ratkaisemiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arvosana 3

Osaat polynomiyhtälön käsitteen ja merkinnät. Osaat ratkaista polynomi- ja juuriyhtälöitä ja yhtälöpareja käsin, graafisesti ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Osaat muodostaa yksinkertaisista sanallisista ja geometrisista ongelmista matemaattisia malleja ja käyttää niitä ongelmien ratkaisemiseen.

Arvosana 4

Osaat polynomiyhtälön käsitteen ja merkinnät. Osaat ratkaista haastavia polynomi- ja juuriyhtälöitä ja yhtälöpareja käsin, graafisesti ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Osaat muodostaa aiemmin käsiteltyjen tilanteiden kaltaisista sanallisista ja geometrisista ongelmista matemaattisia malleja ja käyttää niitä ongelmien ratkaisemiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5

Osaat polynomiyhtälön käsitteen ja merkinnät. Osaat ratkaista haastavia polynomi- ja juuriyhtälöitä ja yhtälöpareja käsin, graafisesti ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Osaat muodostaa myös uusista sanallisista ja geometrisista ongelmista matemaattisia malleja ja käyttää niitä luovasti ongelmien ratkaisemiseen.

Oppimateriaalit

Kuvataan toteutuksen yhteydessä.

Lisätiedot

Opintojakso sopii hyvin suoritettavaksi jo ennen amk-insinööriopintojen alkua. Opintojakso antaa hyviä matemaattisia valmiuksia myös muun kuin teknisen alan opintoja varten. Opintojakso on tarjolla myös polkuopinnoissa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Enrollment

01.08.2024 - 22.08.2024

Timing

14.10.2024 - 31.12.2024

Number of ECTS credits allocated

3 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Technology

Campus

Lutakko Campus

Teaching languages
 • English
Seats

20 - 35

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Logistics
 • Bachelor's Degree Programme in Construction and Civil Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Energy and Environmental Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Electrical and Automation Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Mechanical Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Construction Management
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
Teachers
 • Ville Arvio
Groups
 • TAR24S1
  Bachelor's Degree Programme in Automation and Robotics
 • ZJATAR24SS
  Avoin amk, Automation and Robotics, Päivä

Objective

Course purpose

During this course you will learn mathematical equation solving skills that are necessary during your studies in the field of technology.

Course competences

EUR-ACE: Knowledge and understanding
You have the knowledge and understanding of mathematics and other basic sciences underlying your engineering specialisation, at a level necessary to achieve the other programme learning outcomes.

Learning outcomes

After completing this course you are able to simplify expressions. You are able to solve polynomial equations, equations involving roots and systems of equations by hand, graphically and with the help of a calculator or a computer. You are able to solve mathematical problems by using given models. You also get to know mathematical content related to your own field of study.

Content

Most important contents are:

- Simplifying expressions (fractional exponents, polynomials, rational expressions, binomial formulas)
- Drawing and interpreting graphs of functions
- Linear equations and lines
- Quadratic equations and parabolas
- Equations involving roots
- Systems of equations
- Percentages and proportions
- Trigonometry of right triangles
- Basics of solid geometry
- Degree-program-related content

Location and time

Implementation at Dynamo building on the Lutakko campus during period 2.

The course has 80% compulsory to attend contact teaching. All absences from contact teaching must be compensated in the manner indicated at the beginning of the course.

Some weeks may include distance learning depending on the availability of Dynamo's classrooms.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Free openly licensed textbooks will be used. Links will be shared in the Moodle learning environment.

Teaching methods

Weekly contact teaching (2+2 h/week), weekly exercises and homework exercises, project work, independent studying from theory material, exams.

Exam schedules

Schedule of the exams and two resits will be given in the beginning of the course.

The course ends with a resit-2. After this, coursework returns are no longer accepted and the incomplete course must be re-taken in its entirety at the next course implementation.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Possibility to take an exam at the beginning of the course on the Exam Studio platform or on other means of organising the exam. In addition, coursework must be returned to Moodle.

Student workload

The estimated workload of the course is 3 credits * 27 h/cr = 81 h.

Contact teaching and councelling approx. 30 h
Weekly exercises and tests 6 x 6 h = 36 h
Independent study of material, preparation for exams and project work 12 h
Final exams 3 h

Content scheduling

The schedule of the course is agreed on at the first meeting of the course and then published in the e-learning environment.

Further information

Assessment methods:
The course includes compulsory assignments, homework and mid-term tests. Assessment will be by means of an end-of-course pass/fail exam and with a grade exam or with exam on Exam Studio. A pass mark of grade 1 is awarded on completion of the compulsory elements of the course and succeeding in the pass/fail exam. A higher grade requires participation in an grade exam.

It is also recommended to choose the course Mat1 Support if you have no background in upper secondary school long mathematics or if you need to build up your calculation routine.

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Grade 1

You are able to simplify expressions. You recognise different types of equations and are able to solve simple polynomial equations, equations involving roots and pairs of equations. You can solve verbal and geometric problems when the mathematical model is given.

Grade 2

You understand the notion and notation of polynomial equations. You can solve polynomial equations, equations involving roots and systems of equations by hand, graphically and with the help of information technology. You are able to mathematically model and then solve simple verbal and geometric problems.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Grade 3

You master the notion and notation of polynomial equations. You can solve polynomial equations, equations involving roots and systems of equations by hand, graphically and with the help of information technology. You are able to mathematically model and then solve simple verbal and geometric problems.

Grade 4

You master the notion and notation of polynomial equations. You can solve challenging polynomial equations, equations involving roots and systems of equations by hand, graphically and with the help of information technology. You are able to mathematically model and then solve such verbal and geometric problems that coincide with previously treated problems.

Assessment criteria, excellent (5)

Grade 5

You master the notion and notation of polynomial equations. You can solve challenging polynomial equations, equations involving roots and systems of equations by hand, graphically and with the help of information technology. You are able to mathematically model and then creatively solve new verbal and geometric problems.

Qualifications

You know the fundamental rules of arithmetic and can perform basic mathematical operations both numerically and symbolically. You know the difference between an expression and an equation. You can solve simple equations of first and second degree. You are familiar with basic calculations involving percentage. You know what a function is.

Further information

The course is well suited to be taken before the beginning of studies in technology. The course also offers good mathematical competencies for studies in other fields than technology. The course is offered also in the open university of applied sciences.