Siirry suoraan sisältöön

Kyberuhkatieto ja data-analytiikkaLaajuus (5 op)

Tunnus: TTC6030

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi
  • englanti

Vastuuhenkilö

  • Mika Rantonen

Osaamistavoitteet

Tarkoitus:
Käytyäsi tämän opintojakson ymmärrät kyberuhkatiedon (Threat Intelligence) periaatteet, tyypit ja hyödynnettävyys kyberpuolustuksessa. Opintojaksolla hyödynnetään data-analytiikan menetelmiä erilaisten tietoaineistojen käsittelyyn kyberuhkatiedon näkökulmasta. Opit myös tiedon rikastamisen merkityksen ulkoisilla tietolähteillä.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys
Tekniikan soveltaminen käytäntöön
Monialainen osaaminen
Viestintä ja tiimityö

Osaamistavoitteet:
Tunnet kyberuhkatiedon peruskäsitteet, ymmärrät kyberuhkatiedon ja data-analytiikan merkityksen, osaat valita soveltuvat menetelmät ratkaistavaan ongelmaan ja hallitset data-analytiikkaa Python-ohjelmointikielellä.

Sisältö

SISÄLTÖ
Kyberuhkatiedon periaatteet ja muodot
Kyberuhkatiedon hyödynnettävyys
Data-analytiikan menetelmät tietoaineistojen käsittelyssähyväksikäyttö
Kyberuhkatiedon rikastaminen ulkoisilla lähteillä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1: Tunnet pinnallisesti kyberuhkatiedon periaatteet ja tyypit kyberpuolustuksessa. Osaat valita yleisimmät menetelmät ratkaistavaan ongelmaan ja osaa soveltaa yleisimpiä menetelmiä. Osaat arvioida toteutuksesi suppeasti ja perustella johtopäätökset lyhyesti.

Tyydyttävä 2: Tunnet kyberuhkatiedon periaatteet ja tyypit kyberpuolustuksessa. Osaat valita yleisimmät menetelmät ratkaistavaan ongelmaan ja osaat soveltaa teknistä osaamistaan käytännössä. Lisäksi osaat pintapuolisesti arvioida toteutuksesi ja perustella johtopäätökset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3: Tunnet kyberuhkatiedon periaatteet, tyypit ja hyödynnettävyys kyberpuolustuksessa. Osaat valita yleisimmät menetelmät ratkaistavaan ongelmaan ja osaat soveltaa teknistä osaamistaan käytännössä. Lisäksi osaat monipuolisesti arvioida toteutuksesi ja perustella johtopäätökset.

Kiitettävä 4: Tunnet kyberuhkatiedon periaatteet, tyypit ja hyödynnettävyyden kyberpuolustuksessa. Osaat valita oikeat menetelmät ratkaistavaan ongelmaan ja osaat soveltaa teknistä osaamistaan käytännössä. Lisäksi osaat monipuolisesti arvioida toteutuksensa ja perustella johtopäätökset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Tunnet kyberuhkatiedon periaatteet, tyypit ja hyödynnettävyys kyberpuolustuksessa. Osaat valita oikeat menetelmät ratkaistavaan ongelmaan ja osaat soveltaa teknistä osaamistaan käytännössä. Lisäksi osaat arvioida kriittisesti toteutuksesi ja perustella johtopäätökset.