Siirry suoraan sisältöön

Logistiikka (AMK)

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), logistiikka

Laajuus:
240 op

Osaamiskuvaus

Logistiikkainsinöörinä osaat tarkastella liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti. Osaat suunnitella logistisia ratkaisuja sekä arvioida ratkaisujen vaikutuksia niin yksittäisen yrityksen kuin koko toimitusketjunkin näkökulmasta. Ymmärrät kuinka kansainväliset toimitusketjut ja yritysverkostot tuottavat asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia.

Logistiikkainsinöörinä osaat hakea tietoa, tehdä analyysejä ja päätöksiä huomioiden sekä tekniset, taloudelliset että kestävän kehityksen näkökulmat. Ammatillisen asiaosaamisen lisäksi osaat toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa ja saat hyvät valmiudet työskentelyyn logistiikan kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Opinnot rakentuvat kaikille yhteisistä opinnoista, omien valintojen mukaisista täydentävistä opinnoista sekä työharjoittelusta. Yhteiset opinnot sisältävät logistiikan ammatillisten aiheiden lisäksi luonnontieteiden, teknologian sekä kielten ja viestinnän opintoja.

Täydentäviä opintoja voit valita kuljetusten, sisälogistiikan, hankinnan, kiertotalouden, liiketoiminnan johtamisen tai yrittäjyyden aihepiireistä. Täydentäviä opintoja voit tehdä myös vaihto-opiskelujaksolla ulkomailla.

Opetusmenetelminä käytetään verkko-opintoja, työelämälähtöisiä harjoitus- ja projektitöitä, laboratorioharjoituksia, tietojärjestelmä- ja ohjelmistoharjoituksia, luentoja ja yritysvierailuita.

Osaamisesi kehittyy ja laajenee opintojen aikana. Tutkinnon valmiiksi saatuasi sinulla on ammatillisen asiaosaamisen lisäksi osaamista toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa työyhteisön jäsenten kanssa ja saat hyvät valmiudet työskentelyyn logistiikan kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Opintojen joustava toteuttaminen

Opintoja voit suorittaa joustavasti ja tarjolla on esimerkiksi itsenäisesti toteutettavia verkko-opintoja. Voit suorittaa opintoja myös kesäisin.

Sinulle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia) ja kansainvälisiä opintoja eurooppalaisissa EUDRES-korkeakouluissa. Voit lisäksi valita opintoja suomalaisista ja ulkomaisista kumppanikorkeakouluista, esimerkiksi muista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Voit hakea hyväksilukua muualla suoritetuista korkeakouluopinnoista.

Työelämäläheinen oppiminen

Työelämäläheistä oppimista sisältyy AMK-opintoihin koko opiskelun ajan, kuten ammattitaitoa edistävä harjoittelu, opinnäytetyö ja erilaiset työelämäprojektit. Jamkissa työelämäläheisen ja opiskelijalähtöisen oppimisen toimintamallina on JAMK Future Factory®. Se yhdistää työelämän toimijat, opiskelijat, Jamkin asiantuntijat sekä työelämäläheiset LAB- ja muut oppimisympäristöt. Sinulle opiskelijana se tarjoaa monialaisen ja työelämäläheisen projektiopiskelun lisäksi mahdollisuuden kehittää tulevaisuuden työelämätaitoja, urapolkuja ja työelämäverkostoja.

Opintojesi aikana sinulla on mahdollisuus työelämälähtöiseen oppimiseen opinnollistamisen kautta. Opinnollistamisella tarkoitetaan työn, projektiopintojen, Future Factory tms. toiminnan ja opintojen yhdistämistä. Opinnollistamisesta laaditaan suunnitelma ja dokumentoidaan se opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Logistiikkainsinöörinä sinulle tarjoutuu monipuolisia työtehtäviä teollisuudessa, kaupan alalla, julkishallinnossa ja logistisia palveluja tarjoavissa yrityksissä. Logistiikan osaajia tarvitaan kaiken kokoisissa organisaatioissa ja kaikilla toimialoilla. Ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi logistiikka-asiantuntija, hankintainsinööri, logistiikkapäällikkö, ostaja, terminaaliesimies, kuljetussuunnittelija, tuotannonsuunnittelija, huolitsija tai kehitysinsinööri.

Kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Jatko-opinnot

Voit valmistuttuasi ja vähintään kahden vuoden työkokemuksen jälkeen hakeutua ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit jatkaa opintojasi hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin, ammatilliseen opettajankoulutukseen tai ulkomaisiin maisterikoulutuksiin. Ammattikorkeakoulu tarjoaa osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia mm. avoimessa ammattikorkeakoulussa, erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Opetussuunnitelmaa on rakennettu yhteistyössä elinkeinoelämän edustajien ja opiskelijoiden kanssa. Osaamistavoitteiden ja tutkinnon tuottamien osaamisten määrittelyssä on hyödynnetty näiden tahojen näkemyksiä. Näkökantoja on kartoitettu kyselyiden, teemahaastatteluiden, säännöllisen neuvottelukuntatyön sekä keskustelutilaisuuksien kautta.

Vastuuhenkilö

Vauhkonen Petri
Lehtori, Logistiikka (päivätoteutus)
+358505950446
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Kervola Henri
Lehtori, Logistiikka (monimuotototeutus)
+358400899056
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Kantanen Sami
Päällikkö, logistiikka
+358408257405
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Logistiikka
Tunnus
(TLS2024SS)
Logistiikka
Tunnus
(TLS2023SS)

Logistiikka
Tunnus
(TLS2024KMM)
Logistiikka
Tunnus
(TLS2022SS)

Logistiikka
Tunnus
(TLS2023KMM)
Logistiikka
Tunnus
(TLS2021SS)

Logistiikka
Tunnus
(TLS2022KMM)
Logistiikka
Tunnus
(TLS2020SS)

Logistiikka
Tunnus
(TLS2021KMM)

Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLLY2500-3043 Ryhmät ZJATLS23SMM TLS23SMM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLLY2500-3044 Ryhmät ZJATLS23S1 TLS23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TLLY2500-3045 Ryhmät TLS24KMM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.10.2023 Toteutuksen tunnus TLLY2500-3048 Ryhmät ZJA23STHAH
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TLLY2500-3049 Ryhmät ZJA23STLVKK TRM23KMM UTIVERKKO ZJA23STNO ZJK23STNO
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TLLY2500-3051 Ryhmät ZJA24KTHAH
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZLM8300-3009 Ryhmät TLS23KMM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM8300-3010 Ryhmät TLS22SMM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM8300-3011 Ryhmät TLS22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM8300-3014 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZLM8300-3015 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 01.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TLHH3500-3016 Ryhmät ZJA23KTHAV
Timing 08.01.2024 - 30.04.2024 Code TLHH3500-3017 Groups TLS21S1
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code TLHH3500-3019 Groups UTIVERKKO ZJA23ST
Timing 08.01.2024 - 19.05.2024 Code TLHH3500-3020 Groups ZJK24KT UTIVERKKO ZJA24KT
Ajoitus 01.04.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TLHH3500-3021 Ryhmät ZJA23STHAH
Ajoitus 04.03.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TLIK3500-3009 Ryhmät TLS21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLIK3500-3011 Ryhmät UTIVERKKO ZJA23ST
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TLIK3500-3012 Ryhmät ZJK24KT UTIVERKKO ZJA24KT
Ajoitus 11.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3179 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3180
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3181
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3182
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3183
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3184
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3185
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3186
Ajoitus 08.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3187
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3188
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3189
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3190
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3191
Ajoitus 07.09.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3192
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3193
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3194
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3195
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3196
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3197
Ajoitus 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3198
Ajoitus 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3199
Ajoitus 18.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3200
Ajoitus 12.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3204
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3205
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3207
Ajoitus 15.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3208
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3209
Ajoitus 11.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3210
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3211
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3213
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3214
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3215
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3216
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3217
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3218
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3219
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3220
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3221
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3222
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3223
Ajoitus 19.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3227 Ryhmät LMS24KM
Ajoitus 05.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3230
Ajoitus 30.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3231
Ajoitus 05.02.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3232
Ajoitus 05.02.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3233
Ajoitus 20.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3234
Ajoitus 20.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3235
Ajoitus 05.03.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZVV0420-3004
Ajoitus 23.10.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM7300-3006 Ryhmät TLS21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM7300-3008 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLM7300-3009 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3163 Ryhmät SAR22SM2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3192 Ryhmät ZJASAR23KM SAR23KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3194 Ryhmät SAR23KM2
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3199 Ryhmät STT24KM ZJA24SS ZJASTT24KM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3200 Ryhmät ZJATLS23SMM TLS23SMM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.05.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3201 Ryhmät ZJATLS23S1 TLS23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3207 Ryhmät TLS24KMM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3212 Ryhmät ZJASAR23SM SAR23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3221 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 03.01.2024 - 12.09.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3226 Ryhmät ZJASOK24K1 SOK24K1
Ajoitus 21.08.2023 - 20.05.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3230 Ryhmät ZJASKO23SM SKO23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3231 Ryhmät ZJASOS23SM SOS23SM2 SOS23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3232
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3235 Ryhmät STT23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3236 Ryhmät ZJASTT23SM STT23SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3237 Ryhmät ZJASFT23S1 SFT23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3238 Ryhmät SFT23SM ZJASFT23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 30.06.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3239 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3240 Ryhmät SAR24K1 ZJASAR24K1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3241 Ryhmät SAR24KM ZJASAR24KM
Timing 01.08.2023 - 31.07.2024 Code ZZPP0520-3244 Groups TAR23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3247 Ryhmät TSA24KM ZJATSA24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2028 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3248 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 18.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3251 Ryhmät LMS24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3253 Ryhmät ZJASFT24KM SFT24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3255 Ryhmät SAR24KM2
Ajoitus 15.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3260 Ryhmät ZJAJ24KHUKR
Ajoitus 17.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3185 Ryhmät LMS22S1
Ajoitus 12.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3186 Ryhmät LMS22KM
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3187
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3188
Ajoitus 31.08.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3189
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3190
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3191
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3192
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3193
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3194
Timing 25.09.2023 - 17.12.2023 Code ZZPC0220-3195
Timing 31.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3196
Timing 01.09.2023 - 15.12.2023 Code ZZPC0220-3197
Timing 29.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3198
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3199
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3200
Timing 04.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3201
Timing 04.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3202
Timing 04.09.2023 - 12.12.2023 Code ZZPC0220-3203
Timing 11.09.2023 - 18.12.2023 Code ZZPC0220-3204
Timing 11.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3205
Timing 04.09.2023 - 10.12.2023 Code ZZPC0220-3206
Timing 11.09.2023 - 17.12.2023 Code ZZPC0220-3207
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3208
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3209
Timing 23.10.2023 - 25.02.2024 Code ZZPC0220-3210
Timing 25.09.2023 - 17.12.2023 Code ZZPC0220-3211
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3212
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3213
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3214
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3215
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3216
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3217
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3218
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3219
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3220
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3221
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3222
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3223
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3224
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3225
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3226
Timing 15.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3228
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3229
Timing 15.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3230
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3231
Timing 05.02.2024 - 28.04.2024 Code ZZPC0220-3232
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3233
Timing 04.03.2024 - 31.05.2024 Code ZZPC0220-3234
Timing 05.02.2024 - 19.05.2024 Code ZZPC0220-3235
Timing 04.03.2024 - 31.05.2024 Code ZZPC0220-3236
Timing 23.10.2023 - 25.02.2024 Code ZZPC0220-3239
Timing 11.03.2024 - 19.05.2024 Code ZZPC0220-3241
Timing 20.05.2024 - 19.06.2024 Code ZZPC0220-3242
Timing 20.05.2024 - 19.06.2024 Code ZZPC0220-3243
Timing 20.05.2024 - 19.06.2024 Code ZZPC0220-3244
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TLTT3500-3018 Ryhmät TLS23KMM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLTT3500-3019 Ryhmät TLS22SMM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLTT3500-3020 Ryhmät TLS22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLTT3500-3022 Ryhmät UTIVERKKO ZJA23ST
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TLTT3500-3023 Ryhmät UTIVERKKO
Timing 18.09.2023 - 21.12.2023 Code ZZPP0750-3136
Timing 28.08.2023 - 15.12.2023 Code ZZPP0750-3138
Timing 28.08.2023 - 15.12.2023 Code ZZPP0750-3139
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3141
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3142
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3143
Ajoitus 04.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3144
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3145
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3146
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3147
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3148
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3149
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3150
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3154 Ryhmät ZJASOS23SML
Ajoitus 24.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3159 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3160
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3162
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3163
Timing 29.08.2023 - 15.12.2023 Code ZZPP0750-3169
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3172
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3183
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3184
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3185
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3186
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3187
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3188
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3190
Timing 15.01.2024 - 20.05.2024 Code ZZPP0750-3166
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3170
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3171
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3173
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3174
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3178
Timing 15.01.2024 - 20.05.2024 Code ZZPP0750-3168
Ajoitus 22.04.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3191
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3047
Ajoitus 09.10.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3057 Ryhmät ZJA22KYK
Ajoitus 02.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3051
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3043 Ryhmät TLS20S1 TSA21SA TSA21SB MPT21S1 TLS20SB SOS20SM TLS20SA SKO21SM
Timing 05.09.2023 - 22.12.2023 Code ZZPP0920-3048 Groups TLP20S1 MTM21S1 TLP20SAVO
Timing 15.01.2024 - 31.05.2024 Code ZZPP0920-3049
Ajoitus 12.09.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3050
Timing 08.01.2024 - 20.05.2024 Code TLLY7500-3016 Groups TLS23KMM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLLY7500-3017 Ryhmät TLS22SMM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLLY7500-3018 Ryhmät TLS22S1
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code TLLY7500-3020 Groups UTIVERKKO
Timing 08.01.2024 - 19.05.2024 Code TLLY7500-3021 Groups UTIVERKKO
Ajoitus 24.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3151 Ryhmät TLS23SMM TRM23KMM TTV23S2 TKN23S1 TKN23SM TTV23S3 TER23S1 TTV23SM TTV23S5 TSA23SM LMS23S1 TER23SM TSA23S1 ZJATTV23SM TRY23S1 TLS23S1 UTIVERKKO TTV23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3171 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3173 Ryhmät ZJAG23SMP MPT23S1 ZJAMPT23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3189 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 25.08.2023 - 31.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3190 Ryhmät ZJAG23STR ZJAG23STS ZJAG23STV ZJAG23STL ZJAG23STK
Timing 01.08.2023 - 31.12.2023 Code ZZPP0420-3191 Groups TAR23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3193 Ryhmät ZJASFT24KM SFT24KM STT24KM ZJASTT24KM
Ajoitus 25.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3196 Ryhmät TLS23SMM TRM23KMM TTV23S2 TKN23S1 TKN23SM TTV23S3 TER23S1 TTV23SM TTV23S5 TSA23SM TER23SM TSA23S1 ZJATTV23SM TRY23S1 TLS23S1 LMS24KM UTIVERKKO TTV23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3158 Ryhmät ZJASAR23SM ZJASAR23S1 SAR23S1 SAR23SM
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3179 Ryhmät SAR24KM SAR24K1 ZJASAR24KM ZJASAR24K1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3182 Ryhmät ZJASKO23SM SKO23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3183 Ryhmät ZJASOS23SM SOS23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3184 Ryhmät SFT23SM ZJASFT23S1 SFT23S1 ZJASFT23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3185 Ryhmät STT23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3186 Ryhmät STT23SM ZJASTT23SM
Ajoitus 03.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3192 Ryhmät ZJASOK24K1 SOK24K1
Ajoitus 06.05.2024 - 06.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00BC02-3029
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TLKK2500-3010 Ryhmät TLS21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLKK2500-3012 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TLKK2500-3013 Ryhmät UTIVERKKO
Timing 08.01.2024 - 20.05.2024 Code TLLY5500-3021 Groups ZJATLS23SMM TLS23SMM
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code TLLY5500-3022 Groups TLS23KMM ZJATLS23KMM
Timing 08.01.2024 - 30.04.2024 Code TLLY5500-3023 Groups ZJATLS23S1 TLS23S1
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code TLLY5500-3025 Groups UTIVERKKO
Timing 08.01.2024 - 19.05.2024 Code TLLY5500-3026 Groups UTIVERKKO
Ajoitus 13.03.2024 - 09.06.2024 Toteutuksen tunnus TLLY5500-3028 Ryhmät ZJAJ24KTMJ
Ajoitus 15.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TLSS2500-3008 Ryhmät ZJA23KTMJ
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TLSS2500-3009 Ryhmät TLS21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLSS2500-3010 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TLSS2500-3011 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 15.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TLSS1500-3009 Ryhmät ZJA23KTMJ
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLSS1500-3010 Ryhmät TLS21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLSS1500-3012 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TLSS1500-3013 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TLSS3500-3008 Ryhmät TLS21S1
Ajoitus 23.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLSS3500-3009 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TLSS3500-3010 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 01.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3063
Ajoitus 06.11.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3059 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 09.10.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3061
Timing 02.10.2023 - 30.11.2023 Code ZZPP0740-3058
Timing 18.02.2024 - 24.04.2024 Code ZZPP0740-3067
Ajoitus 18.02.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3060
Ajoitus 02.10.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3057
Ajoitus 22.04.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3070
Timing 04.09.2023 - 22.12.2023 Code ZZPP0740-3056
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3055
Timing 01.02.2024 - 30.04.2024 Code ZZPP0740-3066
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TLLY8500-3019 Ryhmät TLS23KMM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLLY8500-3020 Ryhmät TLS22SMM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLLY8500-3021 Ryhmät TLS22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLLY8500-3023 Ryhmät ZJA23KTHAV UTIVERKKO ZJA23ST
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TLLY8500-3024 Ryhmät UTIVERKKO ZJA24KT
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLLY8500-3026 Ryhmät TTK23SSAMK
Timing 08.01.2024 - 20.05.2024 Code TLTT6500-3011 Groups TLS22SMM
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code TLTT6500-3012 Groups TLS22KMM
Timing 08.01.2024 - 30.04.2024 Code TLTT6500-3013 Groups TLS22S1
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code TLTT6500-3015 Groups UTIVERKKO
Timing 08.01.2024 - 19.05.2024 Code TLTT6500-3016 Groups UTIVERKKO
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TLLY3500-3009 Ryhmät ZJATLS23SMM TLS23SMM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLLY3500-3010 Ryhmät TLS23KMM ZJATLS23KMM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TLLY3500-3011 Ryhmät ZJATLS23S1 TLS23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TLTT2500-3020 Ryhmät ZJATLS23SMM TLS23SMM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLTT2500-3021 Ryhmät TLS23KMM ZJATLS23KMM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TLTT2500-3022 Ryhmät ZJATLS23S1 TLS23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLTT2500-3024 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TLTT2500-3025 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 15.04.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus TL00BV38-3002 Ryhmät ZJA24KTKKV
Timing 08.01.2024 - 30.04.2024 Code TLBC3500-3007 Groups TLP21S1 TLS21S1 TLP23VS TLP24VK
Timing 28.08.2023 - 11.12.2023 Code TLBC3500-3009 Groups UTIVERKKO
Timing 08.01.2024 - 19.05.2024 Code TLBC3500-3010 Groups UTIVERKKO
Ajoitus 11.01.2024 - 25.02.2024 Toteutuksen tunnus TLIK2500-3009 Ryhmät TLS21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLIK2500-3011 Ryhmät UTIVERKKO ZJA23ST
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TLIK2500-3012 Ryhmät ZJK24KT UTIVERKKO ZJA24KT
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TLLY6500-3017 Ryhmät TLS23KMM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLLY6500-3018 Ryhmät TLS22SMM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLLY6500-3019 Ryhmät TLS22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TLLY6500-3021 Ryhmät ZJA23KTHAV UTIVERKKO ZJA23STNO ZJK23STNO
Ajoitus 13.03.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TLLY6500-3022 Ryhmät ZJAJ24KTMJ
Ajoitus 21.08.2023 - 12.11.2023 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3081 Ryhmät ZJATLS23SMM TLS23SMM
Ajoitus 04.09.2023 - 12.11.2023 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3082 Ryhmät ZJATLS23S1 TLS23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3083 Ryhmät TLS24KMM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3093 Ryhmät UTIVERKKO ZJA23STNO
Ajoitus 01.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3094 Ryhmät TSA23SR1 TSA23SR2
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3095 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 15.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3096 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 04.03.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3097 Ryhmät TSA24KM
Ajoitus 02.02.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3098 Ryhmät ZJA23STTA ZJAG23STR ZJAG23STV ZJAG23STL ZJAG23STK
Ajoitus 04.09.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus TZMV1100-3051 Ryhmät ZJATLS23SMM TLS23SMM
Ajoitus 04.09.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus TZMV1100-3052 Ryhmät ZJATLS23S1 TLS23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZMV1100-3053 Ryhmät TLS24KMM
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZMV1100-3062 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 15.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZMV1100-3063 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 04.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZMV1100-3064 Ryhmät TSA24KM
Ajoitus 08.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3068 Ryhmät ZJATLS23SMM TLS23SMM
Ajoitus 21.08.2023 - 03.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3069 Ryhmät TLS23KMM ZJATLS23KMM
Ajoitus 08.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3070 Ryhmät ZJATLS23S1 TLS23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3078 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3079 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 01.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3080 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 01.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3081 Ryhmät TSA23KM
Timing 01.01.2024 - 23.02.2024 Code TZLM2300-3082 Groups TAR23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 25.02.2024 Toteutuksen tunnus TZMV2100-3052 Ryhmät ZJATLS23SMM TLS23SMM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.11.2023 Toteutuksen tunnus TZMV2100-3053 Ryhmät TLS23KMM ZJATLS23KMM
Ajoitus 08.01.2024 - 25.02.2024 Toteutuksen tunnus TZMV2100-3054 Ryhmät ZJATLS23S1 TLS23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TZMV2100-3062 Ryhmät TSA23KM
Ajoitus 01.01.2024 - 23.02.2024 Toteutuksen tunnus TZMV2100-3063 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLM3300-3065 Ryhmät TLS23KMM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM3300-3066 Ryhmät TLS22SMM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM3300-3067 Ryhmät TLS22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM3300-3075 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLM3300-3076 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 01.05.2024 - 30.09.2024 Toteutuksen tunnus TZLM3300-3077 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 16.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM3300-3078 Ryhmät TSA23KM
Timing 04.03.2024 - 19.05.2024 Code TZLM3300-3079 Groups TAR23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLM3300-3080 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 04.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLM3300-3081 Ryhmät TSA23SR1 TSA23SR2
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TZMV3100-3049 Ryhmät TLS23KMM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZMV3100-3050 Ryhmät TLS22SMM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZMV3100-3051 Ryhmät TLS22S1
Ajoitus 16.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZMV3100-3058 Ryhmät TSA23KM
Ajoitus 04.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZMV3100-3059 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus TZMV3100-3060 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TLTT4500-3012 Ryhmät TLS22SMM
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TLTT4500-3013 Ryhmät TLS22KMM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TLTT4500-3014 Ryhmät TLS22S1
Ajoitus 15.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TLTT4500-3016 Ryhmät ZJA23KTMJ
Ajoitus 28.08.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus TLTT4500-3017 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TLTT4500-3018 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 28.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus TZLM5300-3006 Ryhmät TLS21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM5300-3008 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLM5300-3009 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3076 Ryhmät ZJATLS23SMM TLS23SMM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3077 Ryhmät ZJATLS23S1 TLS23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3078 Ryhmät TLS24KMM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3088 Ryhmät UTIVERKKO ZJA23ST
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3089 Ryhmät UTIVERKKO ZJA24KT
Ajoitus 01.05.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3090 Ryhmät UTIVERKKO ZJA24KTE
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3093 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 15.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3094 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3095 Ryhmät TSA24KM
Ajoitus 08.01.2024 - 27.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLF2300-3054 Ryhmät ZJATLS23SMM TLS23SMM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF2300-3055 Ryhmät TLS23KMM ZJATLS23KMM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZLF2300-3056 Ryhmät ZJATLS23S1 TLS23S1
Ajoitus 01.05.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus TZLF2300-3068 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF2300-3069 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLF2300-3070 Ryhmät UTIVERKKO
Timing 08.01.2024 - 23.02.2024 Code TZLF2300-3072 Groups TAR23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 29.02.2024 Toteutuksen tunnus TZLF2300-3073 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLF2300-3074 Ryhmät TSA23SR1 TSA23SR2
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLF7300-3012 Ryhmät TLS22SMM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF7300-3013 Ryhmät TLS22KMM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZLF7300-3014 Ryhmät TLS22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF7300-3016 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLF7300-3017 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 01.05.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus TZLF7300-3018 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TLZNW100-3004 Ryhmät TLS22S1 TLS21S1 TLS23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus TLZNW100-3005 Ryhmät TLS23KMM TLS20KM TLS23SMM TLS24KMM TLS21KMM TLS22KMM TLS22SMM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TLZNW200-3004 Ryhmät TLS22S1 TLS21S1 TLS23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus TLZNW200-3005 Ryhmät TLS23KMM TLS20KM TLS23SMM TLS24KMM TLS21KMM TLS22KMM TLS22SMM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TLZNW300-3004 Ryhmät TLS22S1 TLS21S1 TLS23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus TLZNW300-3005 Ryhmät TLS23KMM TLS20KM TLS23SMM TLS24KMM TLS21KMM TLS22KMM TLS22SMM
Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3064 Ryhmät ZJATLS23S1 TLS23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3071 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3073 Ryhmät UTIVERKKO ZJA23STNO
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3075 Ryhmät ZJATLS23SMM TLS23SMM
Ajoitus 08.01.2024 - 18.05.2024 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3076 Ryhmät TLS24KMM
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3077 Ryhmät TSA24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.08.2023 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3078 Ryhmät TKN23S1 TER23S1 TRY23S1 TLS23S1
Ajoitus 03.11.2023 - 01.02.2024 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3079 Ryhmät ZJAG23STR ZJAG23STV ZJAG23STL ZJAG23STK
Ajoitus 09.04.2024 - 28.05.2024 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3080 Ryhmät ZJA24KTKVO
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLLY9500-3007 Ryhmät TLS21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLLY9500-3008 Ryhmät TLS22KMM
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TLLY9500-3010 Ryhmät TLS22SMM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLLY9500-3011 Ryhmät TLS21KMM
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TLTT5500-3012 Ryhmät TLS22SMM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLTT5500-3013 Ryhmät TLS22KMM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TLTT5500-3014 Ryhmät TLS22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLTT5500-3016 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TLTT5500-3017 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLKK1500-3007 Ryhmät TLS21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLKK1500-3008 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TLKK1500-3009 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 01.08.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus TLHH2500-3020 Ryhmät ZJA23KTHAV
Ajoitus 18.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TLHH2500-3021 Ryhmät TLS21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLHH2500-3023 Ryhmät UTIVERKKO ZJK23ST
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TLHH2500-3024 Ryhmät ZJK24KT UTIVERKKO ZJA24KT
Ajoitus 09.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus TLHH2500-3025 Ryhmät ZJA23STHAH
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLHH1500-3022 Ryhmät TLS21S1
Ajoitus 01.11.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TLHH1500-3024 Ryhmät ZJA23STHAH
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLHH1500-3025 Ryhmät ZJK24KT UTIVERKKO
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TLHH1500-3026 Ryhmät ZJK24KT UTIVERKKO
Ajoitus 01.03.2024 - 31.10.2024 Toteutuksen tunnus TLHH1500-3027 Ryhmät ZJA24KTHAH
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code TLBC2500-3008 Groups TLS21S1
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code TLBC2500-3010 Groups ZJA23KTHAV UTIVERKKO ZJA23ST
Timing 08.01.2024 - 19.05.2024 Code TLBC2500-3011 Groups UTIVERKKO ZJA24KT
Ajoitus 28.08.2023 - 25.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3001 Ryhmät TSA20SA TSA20SB
Ajoitus 23.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3164 Ryhmät TLS23KMM TLS20KM TLS23SMM TLS21KMM TLS22KMM TLS22SMM
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3165 Ryhmät TLS23KMM TLS20KM TLS23SMM TLS21KMM TLS22KMM TLS22SMM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3176
Timing 08.01.2024 - 30.04.2024 Code TLBC1500-3007 Groups TLP21S1 TLS21S1 TLP23VS TLP24VK
Timing 28.08.2023 - 11.12.2023 Code TLBC1500-3009 Groups UTIVERKKO
Timing 08.01.2024 - 19.05.2024 Code TLBC1500-3010 Groups UTIVERKKO
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TZVM6300-3013 Ryhmät TLS22SMM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZVM6300-3014 Ryhmät TLS22KMM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZVM6300-3015 Ryhmät TLS22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZVM6300-3017 Ryhmät TSA22KMA TSA22KMS
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZVM6300-3018 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZVM6300-3019 Ryhmät UTIVERKKO
Timing 01.01.2024 - 19.05.2024 Code TZVM6300-3020 Groups TAR22S1
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code TLIK1500-3011 Groups TLP21S1 TLS21S1 TLP23VS
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code TLIK1500-3013 Groups ZJA23KTHAV UTIVERKKO ZJA23ST
Timing 08.01.2024 - 19.05.2024 Code TLIK1500-3014 Groups ZJK24KT UTIVERKKO ZJA24KT
Ajoitus 01.03.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TLIK1500-3015 Ryhmät ZJA23STHAH
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3145 Ryhmät LMS21KM
Ajoitus 17.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3146 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3147
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3148
Ajoitus 06.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3149
Ajoitus 06.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3150
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3151
Ajoitus 08.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3152
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3153
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3154
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3155
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3156
Ajoitus 04.09.2023 - 07.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3157
Ajoitus 04.09.2023 - 07.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3158
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3159
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3160
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3161
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3162
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3163
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3164
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3165
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3166
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3167
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3169
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3170
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3171
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3172
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3173
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3175
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3176
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3177
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3178
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3179
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3180
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3181
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3182
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3183
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3184
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3185
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3186
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3187
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3188
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3189
Ajoitus 29.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3190
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3191
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3192
Ajoitus 25.03.2024 - 07.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3196
Ajoitus 11.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3197
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3198
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3199
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3200
Ajoitus 08.05.2024 - 12.06.2024 Toteutuksen tunnus ZYVZ0200-3014
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TLKK3500-3008 Ryhmät TLS21S1
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code TLKK3500-3010 Groups UTIVERKKO
Timing 08.01.2024 - 19.05.2024 Code TLKK3500-3011 Groups UTIVERKKO
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TLLY4500-3020 Ryhmät ZJATLS23SMM TLS23SMM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLLY4500-3021 Ryhmät TLS23KMM ZJATLS23KMM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TLLY4500-3022 Ryhmät ZJATLS23S1 TLS23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TLLY4500-3024 Ryhmät ZJA23STLVKK UTIVERKKO ZJA23STLKK ZJA23STNO ZJK23STNO
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLYX1560-3007 Ryhmät TLS23KMM TLS23SMM TLS21KMM TLS22KMM TLS22SMM
Ajoitus 08.01.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus TLYX1560-3009 Ryhmät TLS23KMM TLS23SMM TLS21KMM TLS22KMM TLS22SMM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLLY1500-3028 Ryhmät ZJATLS23SMM TLS23SMM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TLLY1500-3029 Ryhmät ZJATLS23S1 TLS23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TLLY1500-3030 Ryhmät TLS24KMM
Ajoitus 28.08.2023 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus TLLY1500-3032 Ryhmät ZJA23STTA ZJA23STLVKK UTIVERKKO ZJA23STINO ZJK23STNO3 ZJAJ24KHUKR ZJAG23STL ZJK23STNO
Ajoitus 18.04.2024 - 09.06.2024 Toteutuksen tunnus TLLY1500-3037 Ryhmät ZJAJ24KTMJ