Siirry suoraan sisältöön

Bachelor's Degree Programme in International Logistics: TLE2019SPT

Tunnus: TLE2019SPT

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), logistiikka

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2019

Opetuskieli:
englanti

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Syksy 2019 Kevät 2020 Syksy 2020 Kevät 2021 Syksy 2021 Kevät 2022 Syksy 2022 Kevät 2023 1. / 2019 2. / 2020 3. / 2020 1. / 2020 2. / 2021 3. / 2021 1. / 2021 2. / 2022 3. / 2022 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023
ZWP03Z-1044
TRANSFERABLE SKILLS

(Valitaan kaikki )

28
TEPP0400 ICT Skills 3 3 3 3
TEPP0500 Development as an Expert 5 5 5 5
TEPP0710 Entrepreneurship 3 3 3 3
TEPP0720 JAMK Innovation Week 2
TEPC0200 English for Working Life 4 4 4 4
TEPC0300 Swedish for Working Life 4 4 4 4
TEPC0400 Communication Skills for Working Life 3 3 3 3
TEPC0810 Finnish 1 4 4 4 4
TEX51Z-1011
NATURAL SCIENCES

(Valitaan kaikki )

35
TEXM1580 Algebra and Geometry 5 5 5 5
TEXM2580 Calculus 5 5 5 5
TEXM3580 Probability and Statistics 5 5 5 5
TEXF1580 Physics 1 5 5 5 5
TEXF2580 Physics 2 5 5 5 5
TEXF3580 Physics 3 5 5 5 5
TEXK1580 Chemistry 5 5 5 5
TEN50Z-1011
ENGINEERING

(Valitaan kaikki )

30
TEEN1450 Electrical Engineering 4 4 4 4
TEEN2550 Technical Drawing and CAD 5 5 5 5
TEEN3450 Mechanics 4 4 4 4
TEEN4450 Production Technologies and Automation Engineering 4 4 4 4
TEEN5450 Materials Technology 4 4 4 4
TEEN6550 Optimization and Simulation 5 5 5 5
TEEN7450 Logistics Information Technology 4 4 4 4
TED50Z-1012
ECONOMY AND MANAGEMENT

(Valitaan kaikki )

26
TEDM1350 Introduction to Logistics 3 3 3 3
TEDM2550 Management Accounting 5 5 5 5
TEDM3350 Forwarding 3 3 3 3
TEDM4350 Purchasing 3 3 3 3
TEDM5550 Enterprise Resource Planning 5 5 5 5
TEDM6450 Management of Organizations 4 4 4 4
TEDM7360 Sustainability and Responsibility 3 3 3 3
TEG50Z-1011
GLOBAL LOGISTICS OPERATIONS

(Valitaan kaikki )

30
TEGL1550 Materials Management 5 5 5 5
TEGL2550 Intralogistics 5 5 5 5
TEGL3550 Transportation Modes 5 5 5 5
TEGL4950 ERP Simulation Game 5 5 5 5
TEGL5550 Transportation Economy 5 5 5 5
TEGL6550 Introduction to Life Cycle Management 5 5 5 5
TEU50Z-1011
PURCHASING

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
TEPU2550 Purchasing Management 5 5 5 5
TEPU1550 Purchasing - Analysing and Development 5 5 5 5
TEPU3550 Business Networks 5 5 5 5
TEI50Z-1011
INDUSTRIAL LOGISTICS MANAGEMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
TEIL1550 Intralogistics Management 5 5 5 5
TEIL2550 Production Logistics 5 5 5 5
TEIL3550 Quality and Risk Management 5 5 5 5
ZWG01Z-1038
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION ACTIVITIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
ZWPP0710 Entrepreneurship 3
ZWPP0730 JAMK InnoFlash 2
ZWVZ0800 Scout, Develop and Start 5
HIBP3100 Concept Lab 5
ZZWZ0100 JAMKGenerator Project 5
HBIETE03 Team and Client - Multidisciplinary Business Project Course 5
ZZWZ0400 JAMK Pre-Incubator 5
ZZWZ0450 JAMK Incubator 8
ZZVZ0250 Demola Project 5
TLE2019SPT-1001
MINOR IN CO-OPERATION UNIVERSITY

(Valitaan kaikki )

0
TLE2019SPT-1002
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
TEZ80Z-1032
PRACTICAL TRAINING

(Valitaan kaikki )

30
TEZNW100 Practical Training 10 10 10 10
TEZNW200 Practical Training 2 10 10 10 10
TEZNW300 Practical Training 3 10 10 10 10
TEZ51Z-1035
BACHELOR'S THESIS

(Valitaan kaikki )

20
TEZNZ110 Bachelor's Thesis part 1 5 5 5 5
TEZNZ200 Bachelor's Thesis part 2 10 10 10 10
ZTLE0610 Research and Development 5 5 5 5
TEZNZ310 Maturity Test 0
Yhteensä 240 69 73 43 42 32 37 30 43 33 10 22 20 32 27 10 30 33 10 33 0 10 22 20 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

AMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2017-2019

Kansainvälisyysosaaminen

Opiskelija
* toimii monikulttuurisessa ympäristössä yhteistyössä muiden kanssa
* toimii itsenäisesti työelämän viestintätilanteissa myös toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä
* ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia.

English for Working Life
Swedish for Working Life
Finnish 1
Materials Technology
Transportation Economy
Concept Lab
Demola Project
Oppimisen taidot

Opiskelija
* arvioi ja kehittää osaamistaan ja on valmis jatkuvaan oppimiseen
* hankkii, käsittelee ja arvioi oman alansa tietoja, teorioita, käsitteitä, menetelmiä ja periaatteita kriittisesti
* ottaa vastuun ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

ICT Skills
Development as an Expert
Entrepreneurship
JAMK Innovation Week
Communication Skills for Working Life
Finnish 1
Materials Management
Entrepreneurship
JAMK InnoFlash
Scout, Develop and Start
Concept Lab
JAMKGenerator Project
Demola Project
Bachelor's Thesis part 1
Bachelor's Thesis part 2
Research and Development
Tiedonhallintaosaaminen

Opiskelija
* toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan tietoa, menetelmiä ja hankittuja käytännön taitoja
* ratkaisee ongemia uudella tavalla, luovasti ja kehittää työtapoja
* hankkii kehityshaasteen tai ratkaistavan ongelman kannalta relevanttia tietoa ja tekee päätöksiä niiden perusteella.

ICT Skills
Development as an Expert
Entrepreneurship
JAMK Innovation Week
Entrepreneurship
JAMK InnoFlash
Scout, Develop and Start
JAMKGenerator Project
Demola Project
Bachelor's Thesis part 1
Bachelor's Thesis part 2
Research and Development
Työelämäosaaminen

Opiskelija
* toimii yhteistoiminnallisesti ja ammattieettisesti opiskelu- ja työyhteisön sekä muiden ryhmien jäsenenä ja edistää yhteisön tuloksellisuutta ja hyvinvointia
* organisoi työtehtäviä, työnkulkua ja päätöksentekoa sekä työskentelee systemaattisesti ja päämäärätietoisesti asiantuntijatehtävissä
* jakaa omaa asiantuntijuuttaan ja käyttää muiden asiantuntijuutta hyväkseen.

Entrepreneurship
JAMK Innovation Week
English for Working Life
Swedish for Working Life
Communication Skills for Working Life
Purchasing
Sustainability and Responsibility
Transportation Modes
Entrepreneurship
JAMK InnoFlash
Scout, Develop and Start
Concept Lab
JAMKGenerator Project
Demola Project
Practical Training
Practical Training 2
Practical Training 3
Viestintäosaaminen

Opiskelija
* viestii hyvin suullisesti ja kirjallisesti äidinkielellään
* hyödyntää monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
* huomioi erilaiset toimijat työskentelyssään ja toimii verkostoissa.

ICT Skills
Development as an Expert
English for Working Life
Swedish for Working Life
Communication Skills for Working Life
Production Technologies and Automation Engineering
Materials Technology
Purchasing
Production Logistics
Demola Project
Bachelor's Thesis part 2
Research and Development
Maturity Test
Yrittäjyysosaaminen

Opiskelija
* rakentaa asiakaslähtöisiä, kestävän kehityksen periaatteen mukaisia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja verkostoissaan
* ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
* osoittaa rohkeutta kokeilla uusia asioita ja hallitsee niihin liittyviä riskejä.

Entrepreneurship
JAMK Innovation Week
Management Accounting
Transportation Economy
Entrepreneurship
JAMK InnoFlash
Scout, Develop and Start
Concept Lab
JAMKGenerator Project
Team and Client - Multidisciplinary Business Project Course
JAMK Pre-Incubator
JAMK Incubator
Demola Project
Luokittelemattomat
Algebra and Geometry
Calculus
Probability and Statistics
Physics 1
Physics 2
Physics 3
Chemistry
Electrical Engineering
Technical Drawing and CAD
Mechanics
Optimization and Simulation
Logistics Information Technology
Introduction to Logistics
Forwarding
Enterprise Resource Planning
Management of Organizations
Intralogistics
ERP Simulation Game
Introduction to Life Cycle Management
Purchasing Management
Purchasing - Analysing and Development
Business Networks
Intralogistics Management
Quality and Risk Management

AMK: Teknologian EUR-ACE osaamiset 2015-2019

Liittyy kaikkiin teknologian AMK-tutkinto-ohjelmiin.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Insinööriksi valmistuneella tulee olla:
* kyky valita ja käyttää tarkoituksenmukaisia laitteita, työvälineitä ja menetelmiä.
* kyky yhdistää teoria ja käytäntö teknisten ongelmien ratkaisemiseksi.
* ymmärrys soveltuvista tekniikoista ja menetelmistä sekä niiden rajoituksista.
* tieto tekniikan soveltamisen ei-teknisistä seurauksista.

Chemistry
Electrical Engineering
Production Technologies and Automation Engineering
Materials Technology
Logistics Information Technology
Introduction to Logistics
Forwarding
Enterprise Resource Planning
Sustainability and Responsibility
Materials Management
Intralogistics
Transportation Modes
ERP Simulation Game
Purchasing Management
Business Networks
Intralogistics Management
Production Logistics
Quality and Risk Management
Team and Client - Multidisciplinary Business Project Course
Practical Training
Practical Training 2
Practical Training 3
Bachelor's Thesis part 1
Bachelor's Thesis part 2
Maturity Test
Tekninen analyysi

Insinööriksi valmistuneella tulee olla:
* kyky tunnistaa, muotoilla ja ratkaista teknisiä ongelmia käyttäen vakiintuneita menetelmiä.
* kyky soveltaa tietoa ja ymmärrystä teknisten tuotteiden, prosessien ja menetelmien analysointiin.
* kyky valita ja soveltaa sopivia analyysi- ja mallintamismenetelmiä.

Algebra and Geometry
Calculus
Probability and Statistics
Optimization and Simulation
Transportation Economy
Introduction to Life Cycle Management
Purchasing Management
Purchasing - Analysing and Development
Bachelor's Thesis part 1
Bachelor's Thesis part 2
Maturity Test
Tekninen suunnittelu

Insinööriksi valmistuneella tulee olla:
* kyky soveltaa tietoa ja ymmärrystä määriteltyjä vaatimuksia vastaavien suunnitelmien kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.
* ymmärrys suunnittelumenetelmistä ja kyky soveltaa niitä.

Technical Drawing and CAD
Sustainability and Responsibility
Bachelor's Thesis part 1
Bachelor's Thesis part 2
Tieto ja ymmärrys

Insinööriksi valmistuneella tulee olla:
* tieto ja ymmärrys oman alan luonnontieteellisistä ja matemaattisista periaatteista.
* systemaattinen ymmärrys oman alan keskeisistä näkökulmista ja käsitteistä.
* johdonmukainen tieto oman alan tekniikasta ja sen uusimmista saavutuksista.
* tieto tekniikan laajasta ja monitieteisestä luonteesta.

Entrepreneurship
Algebra and Geometry
Calculus
Probability and Statistics
Physics 1
Physics 2
Physics 3
Chemistry
Mechanics
Materials Technology
Optimization and Simulation
Logistics Information Technology
Introduction to Logistics
Forwarding
Transportation Modes
Introduction to Life Cycle Management
Purchasing - Analysing and Development
Bachelor's Thesis part 1
Bachelor's Thesis part 2
Maturity Test
Tutkimukset ja selvitykset

Insinööriksi valmistuneella tulee olla:
* kyky toteuttaa kirjallisuusselvityksiä sekä käyttää tietokantoja ja muita tietolähteitä.
* kyky suunnitella ja toteuttaa tarvittavia kokeita, tulkita niistä saatavaa tietoa sekä osata tehdä johtopäätöksiä.
* työpaja- ja laboratoriotaidot.

English for Working Life
Communication Skills for Working Life
Probability and Statistics
Purchasing - Analysing and Development
Bachelor's Thesis part 1
Bachelor's Thesis part 2
Yleiset taidot

Insinööriksi valmistuneen tulee:
* pystyä toimimaan tehokkaasti sekä yksin että tiimin jäsenenä.
* pystyä käyttämään erilaisia viestintämenetelmiä sekä insinööriyhteisössä että laajemminkin.
* osoittaa tietoisuutensa tekniikan soveltamisen terveydellisistä, turvallisuus- ja lakikysymyksistä ja vastuista, teknisten ratkaisujen sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista sekä sitoutumisesta tekniikan soveltamisen ammattietiikkaan, vastuuseen ja normeihin.
* tuntea projektinhallinnan ja liiketoiminnan käytänteet, kuten riskien ja muutoksen hallinnan ja ymmärryksen, sekä niiden rajoitukset.
* pystyä tunnistamaan riippumattoman elinikäisen oppimisen tarpeen ja kykenee myös sitoutumaan elinikäiseen oppimiseen.

ICT Skills
Development as an Expert
Entrepreneurship
English for Working Life
Swedish for Working Life
Communication Skills for Working Life
Finnish 1
Intralogistics
ERP Simulation Game
Purchasing Management
Quality and Risk Management
Team and Client - Multidisciplinary Business Project Course
Practical Training
Practical Training 2
Practical Training 3
Bachelor's Thesis part 1
Bachelor's Thesis part 2
Luokittelemattomat
JAMK Innovation Week
Management Accounting
Purchasing
Management of Organizations
Entrepreneurship
JAMK InnoFlash
Scout, Develop and Start
Concept Lab
JAMKGenerator Project
JAMK Pre-Incubator
JAMK Incubator
Demola Project
Research and Development

AMK: International Logistics 2015-2019

Economic skills

* understands the economical and functional principles of successful business.
* is able to engineer and develop functions and processes from successful business point of view.

Management Accounting
Purchasing
Management of Organizations
Transportation Economy
Purchasing - Analysing and Development
Production Logistics
Engineering skills

* understands technical drawings and principles of components and materials
* understands different production technologies and use of machines
* understands basic principles of electrical and automation sciences.

Electrical Engineering
Technical Drawing and CAD
Production Technologies and Automation Engineering
Materials Technology
Sustainability and Responsibility
Maturity Test
Logistics management skills

* understands the meaning of networks and principles of network management.
* understands the importance of customer service in successful business.
* knows and understands international laws and regulations in the field of logistics.
* is able to work as a manager and as an expert in international multicultural organizations.
* understands the principles of sustainability in management of logistics.

English for Working Life
Swedish for Working Life
Communication Skills for Working Life
Management Accounting
Enterprise Resource Planning
Management of Organizations
Sustainability and Responsibility
Intralogistics
Transportation Modes
ERP Simulation Game
Purchasing Management
Business Networks
Intralogistics Management
Quality and Risk Management
Maturity Test
Logistics professional skills / Information logistics skills

* understands the role of information systems in logistics management.
* is capable to utilize identification- and positioning technologies in logistics management.

ICT Skills
Production Technologies and Automation Engineering
Logistics Information Technology
Enterprise Resource Planning
ERP Simulation Game
Logistics professional skills / Production logistics skills

* understands the strategic position of production.
* understands principles of different production systems.
* is capable to manage production processes and quality.

Forwarding
Intralogistics Management
Production Logistics
Logistics professional skills / Purchasing skills

* is able to manage, develop and execute successful purchasing processes and functions.

Purchasing
Purchasing Management
Purchasing - Analysing and Development
Business Networks
Logistics professional skills / Transportation skills

* understands principles and use of different transportation modes.
* is capable to engineer and manage transportations systems and services.

Chemistry
Logistics professional skills / Warehousing and materials management skills

* is able to engineer and manage materials management and warehousing processes and systems.
* knows and is able to engineer warehouses.

Chemistry
Introduction to Logistics
Forwarding
Materials Management
Intralogistics
Natural sciences skills

* understands and can use mathematics and mathematical tools to solve professional problems.
* is able to use mathematics and physics to describe and solve phenomenons in technical environment.
* knows important theories in physics and chemistry from logistics point of view.

Algebra and Geometry
Calculus
Probability and Statistics
Physics 3
Electrical Engineering
Mechanics
Optimization and Simulation
Luokittelemattomat
Development as an Expert
Entrepreneurship
JAMK Innovation Week
Finnish 1
Physics 1
Physics 2
Introduction to Life Cycle Management
Entrepreneurship
JAMK InnoFlash
Scout, Develop and Start
Concept Lab
JAMKGenerator Project
Team and Client - Multidisciplinary Business Project Course
JAMK Pre-Incubator
JAMK Incubator
Demola Project
Practical Training
Practical Training 2
Practical Training 3
Bachelor's Thesis part 1
Bachelor's Thesis part 2
Research and Development

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
ZWP03Z-1044
TRANSFERABLE SKILLS

(Valitaan kaikki)

28
TEPP0400 ICT Skills 3
TEPP0500 Development as an Expert 5
TEPP0710 Entrepreneurship 3
TEPP0720 JAMK Innovation Week 2
TEPC0200 English for Working Life 4
TEPC0300 Swedish for Working Life 4
TEPC0400 Communication Skills for Working Life 3
TEPC0810 Finnish 1 4
TEX51Z-1011
NATURAL SCIENCES

(Valitaan kaikki)

35
TEXM1580 Algebra and Geometry 5
TEXM2580 Calculus 5
TEXM3580 Probability and Statistics 5
TEXF1580 Physics 1 5
TEXF2580 Physics 2 5
TEXF3580 Physics 3 5
TEXK1580 Chemistry 5
TEN50Z-1011
ENGINEERING

(Valitaan kaikki)

30
TEEN1450 Electrical Engineering 4
TEEN2550 Technical Drawing and CAD 5
TEEN3450 Mechanics 4
TEEN4450 Production Technologies and Automation Engineering 4
TEEN5450 Materials Technology 4
TEEN6550 Optimization and Simulation 5
TEEN7450 Logistics Information Technology 4
TED50Z-1012
ECONOMY AND MANAGEMENT

(Valitaan kaikki)

26
TEDM1350 Introduction to Logistics 3
TEDM2550 Management Accounting 5
TEDM3350 Forwarding 3
TEDM4350 Purchasing 3
TEDM5550 Enterprise Resource Planning 5
TEDM6450 Management of Organizations 4
TEDM7360 Sustainability and Responsibility 3
TEG50Z-1011
GLOBAL LOGISTICS OPERATIONS

(Valitaan kaikki)

30
TEGL1550 Materials Management 5
TEGL2550 Intralogistics 5
TEGL3550 Transportation Modes 5
TEGL4950 ERP Simulation Game 5
TEGL5550 Transportation Economy 5
TEGL6550 Introduction to Life Cycle Management 5
TEU50Z-1011
PURCHASING

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
TEPU2550 Purchasing Management 5
TEPU1550 Purchasing - Analysing and Development 5
TEPU3550 Business Networks 5
TEI50Z-1011
INDUSTRIAL LOGISTICS MANAGEMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
TEIL1550 Intralogistics Management 5
TEIL2550 Production Logistics 5
TEIL3550 Quality and Risk Management 5
ZWG01Z-1038
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION ACTIVITIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
ZWPP0710 Entrepreneurship 3
ZWPP0730 JAMK InnoFlash 2
ZWVZ0800 Scout, Develop and Start 5
HIBP3100 Concept Lab 5
ZZWZ0100 JAMKGenerator Project 5
HBIETE03 Team and Client - Multidisciplinary Business Project Course 5
ZZWZ0400 JAMK Pre-Incubator 5
ZZWZ0450 JAMK Incubator 8
ZZVZ0250 Demola Project 5
TLE2019SPT-1001
MINOR IN CO-OPERATION UNIVERSITY

(Valitaan kaikki)

0
TLE2019SPT-1002
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
TEZ80Z-1032
PRACTICAL TRAINING

(Valitaan kaikki)

30
TEZNW100 Practical Training 10
TEZNW200 Practical Training 2 10
TEZNW300 Practical Training 3 10
TEZ51Z-1035
BACHELOR'S THESIS

(Valitaan kaikki)

20
TEZNZ110 Bachelor's Thesis part 1 5
TEZNZ200 Bachelor's Thesis part 2 10
ZTLE0610 Research and Development 5
TEZNZ310 Maturity Test 0