Ammatillinen opettajankoulutus

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Kasvatustieteelliset perusopinnot
(Kaikki pakollisia)
Oppiminen ja elämänkulku 8
Koulutuksen tulevaisuus 8
Ammattipedagogiset opinnot
(Kaikki pakollisia)
Opettajan kehittyvä toimintaympäristö 8
Pedagogisen osaamisen kehittäminen 1 5
Pedagogisen osaamisen kehittäminen 2 5
Pedagogisen osaamisen kehittäminen 3 5
Opetusharjoittelun opinnot
(Kaikki pakollisia)
Oppimisen ohjaaminen 14
Jatkuvan oppimisen opinnot
(Kaikki pakollisia)
Rinnastamispäätös 30
Muut opinnot
(Kaikki pakollisia)
Ammatillisen opettajuuden kehittäminen 7
Kasvatustieteelliset perusopinnot
(Kaikki pakollisia)
Oppiminen ja elämänkulku 8
Koulutuksen tulevaisuus 8
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Suomea opettajille 10
Oppiminen ja elämänkulku 5
Oppimisen ohjaaminen 10
Johdanto suomalaiseen oppimiskulttuuriin ja opettajan työhön 5
Ammattipedagogiset opinnot
(Kaikki pakollisia)
Opettajan kehittyvä toimintaympäristö 8
Pedagogisen osaamisen kehittäminen 1 5
Pedagogisen osaamisen kehittäminen 2 5
Pedagogisen osaamisen kehittäminen 3 5
Opetusharjoittelun opinnot
(Kaikki pakollisia)
Oppimisen ohjaaminen 14
Muut opinnot
(Kaikki pakollisia)
Ammatillisen opettajuuden kehittäminen 7