Ammatillinen opettajankoulutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Kasvatustieteelliset perusopinnot
(Kaikki pakollisia)
Koulutuksen tulevaisuus 8
Oppiminen ja elämänkulku 8
Ammattipedagogiset opinnot
(Kaikki pakollisia)
Opettajan kehittyvä toimintaympäristö 8
Pedagogisen osaamisen kehittäminen 1 5
Pedagogisen osaamisen kehittäminen 2 5
Pedagogisen osaamisen kehittäminen 3 5
+ Pedagogisen osaamisen kehittäminen 1-3 (0-15 op)
(Valitaan 0-15 op)
0 - 15
Video pedagogisena työkaluna 5
Verkko osaksi opetusta 5
Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5
Monikulttuurinen ohjaus 5
Uraohjausvalmiudet opettajan työssä 5
Ohjaus oppimisprosessissa 5
Sosiaalinen media pedagogisissa ratkaisuissa 5
Global Vocational Education and Training 5
Pedagogical LAB 5
Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa ja opettajan osaamisena 5
Toimintaa ja kohtaamisia: Ihmisoikeusperustaisuus ja osallisuuden tukeminen 5
Projektityön ABC 5
Kohtaaminen ja vuorovaikutus esimiestyössä 5
Designing a learning process in the digital environment 5
Kiertotalouskoulu opettajille 5
Hyvinvoinnin edistäminen 5
Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
Opetusharjoittelun opinnot
(Kaikki pakollisia)
Oppimisen ohjaaminen 14
Muut opinnot
(Kaikki pakollisia)
Ammatillisen opettajuuden kehittäminen 7