Ammatillinen opettajankoulutus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Oppimisen ohjaamisen moduuli
(Kaikki pakollisia)
Oppiminen ja elämänkulku 6
Oppimisen ohjaaminen 14
Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
Tulevaisuuden tekemisen moduuli
(Kaikki pakollisia)
Koulutuksen tulevaisuus 6
Tutkiva ja kehittävä opettajuus 8
Opettajan muuttuva toimintaympäristö 5
Ammatillisen opettajuuden kehittämisen moduuli
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 16 op)
Opettajuuden rakentaminen 6
Valinnaiset opinnot 1 5
Valinnaiset opinnot 2 5
+ Valinnaiset opinnot 1-2 (0-10 op)
(Valitaan 2 kappaletta)
2