Ylempi AMK

Projektijohtaminen ylempi amk, sosiaali- ja terveysala

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan 10-10 op)
Tutkiva kehittäminen 5
Laadullinen tutkimus 5
Määrällinen tutkimus 5
JOHTAMINEN
(Valitaan 10-15 op)
Uudistuva johtajuus 5
Kehittyvä strategia 5
Talouden ohjaus 5
PROJEKTIJOHTAMISEN ASIANTUNTIJUUS
(Kaikki pakollisia)
Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen 5
Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät 5
Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa 5
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan 20-20 op)
Professional Ethics 5
Sexual Health Promotion and Human Rights 5
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5
Yritystoimintaa kehittävät opinnot 5
Monikulttuurinen asiakastyö 5
Sosiaali- ja terveyspalvelut terveystaloustieteen näkökulmasta 5
Talouden johtaminen ja arviointi sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 5-5 op)
+ Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2020-2021
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-21 op)
0 - 21
Kasvatustieteelliset opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-16 op)
Oppiminen ja elämänkulku 8
Koulutuksen tulevaisuus 8
Pedagogisen osaamisen kehittäminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
Verkko osaksi opetusta 5
Video pedagogisena työkaluna 5
Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5