Ylempi AMK

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan 10-15 op)
Tutkiva kehittäminen 5
Määrällinen tutkimus 5
Laadullinen tutkimus 5
JOHTAMINEN
(Valitaan 5-10 op)
Kehittyvä strategia 5
Uudistuva johtajuus 5
Talouden ohjaus 5
ASIANTUNTIJUUS KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
Näyttöön perustuva toiminta 5
Hoidon tarpeen arviointi ja kliininen tutkiminen 5
Kansansairauksien ennaltaehkäisy ja hoitotyö 5
Kliinisen hoitotyön erityiskysymykset 5
JOHTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
Johtamisen asiantuntijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto- ja päätöksenteko 5
Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen 5
Tieto- ja laatujohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN ASIANTUNTIJUUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
Näyttöön perustuva toiminta 5
Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta 5
Monialaisen kuntoutuksen asiakastyön menetelmät 5
Monialaisen kuntoutuksen kehittäjä 5
TERVEYDEN EDISTÄMISEN ASIANTUNTIJATOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
Näyttöön perustuva toiminta 5
Terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit 5
Terveyden edistämisen menetelmät 5
Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen 5
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan 20-25 op)
Professional Ethics 5
Sexual Health Promotion and Human Rights 5
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5
Digiosaajana kuntoutus- ja liikunta-alalla 5
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
Yritystoimintaa kehittävät opinnot 5
Monikulttuurinen asiakastyö 5
Sosiaali- ja terveyspalvelut terveystaloustieteen näkökulmasta 5
Talouden johtaminen ja arviointi sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
Seksuaaliterveyden edistäminen ja ihmisoikeudet 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 20-25 op)
+ Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2020-2021
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-21 op)
0 - 21
KLIININEN ASIANTUNTIJUUS PALLIATIIVISESSA HOIDOSSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-35 op)
Palliatiivisen hoidon kliinisenä asiantuntijana kehittyminen 5
Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa hoidossa 5
Laajavastuinen hoitotyö palliatiivisessa hoidossa 5
Ihmislähtöinen palliatiivinen hoito 5
Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa 5
Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa 5
Näyttöön perustuva osaamisen johtaminen ja kehittäminen palliatiivisessa hoidossa 5
SAIRAANHOITAJAN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta 5
Kliininen hoitotyö sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä 4
Farmakologia 11
ASIANTUNTIJUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
Asiantuntijana kehittyminen mielenterveys ja päihdetyössä 5
Näyttöön perustuva mielenterveyden edistäminen 5
Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen I 5
Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen II 5
CAMPUSONLINE YAMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
METODIOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
Tiedot, taidot ja metodit (EduFutura-tarjonta) 2
Kvalitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) 3
Kvantitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) 5