Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
Osaajana kehittyminen 5
ICT-valmiudet 3
Yrittäjyys 3
JAMK InnoFlash 2
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
Työelämän viestintä 3
Tutkimus ja kehittäminen 5
RAKENNUSTEKNIIKAN PERUSOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Rakennustekniikan perusteet 1 3
Rakennustekniikan perusteet 2 3
Rakennussuunnittelu 4
Mallinnus 3
CAD 1 3
CAD 2 2
Rakennustekniikan ammatillinen englanti 2
PERUSOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Algebra ja geometria 5
Analyysin perusteet 5
Soveltava matematiikka 5
Fysiikka 1 5
Fysiikka 2 5
Rakennuskemia 4
RAKENNUSTEKNIIKAN AMMATTIOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Geotekniikka 3
Pohjarakenteet 1 4
Pohjarakenteiden korjaus 3
Maa- ja kalliotyöt 2
Puurakenteet 1 5
Teräsrakenteet 1 5
Betoniaineoppi 3
Betonielementtirakenteet 3
Korjausrakentaminen 3
Rakenteiden mekaniikka 1 5
Rakenteiden mekaniikka 2 4
Rakenteiden mekaniikka 3 3
Teräsbetonirakenteiden perusteet 5
Muuratut rakenteet 2
Betonityöt 3
Betonirakenteiden sovellutukset 2
Projektinjohto 2
Rakentamistalous 4
Aikatauluja 2
RAKENNESUUNNITTELUN SYVENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Pohjarakenteet 2 3
Teräsrakenteet 2 3
Puurakenteet 2 3
Rakenteiden mekaniikka 4 3
Paikalla valurakenteet 3
RAKENTAMISTALOUDEN SYVENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Tuotannonohjaus 4
Työmaatekniikka 3
Rakennuskoneet 2
Korjausrakentamisen työmaatekniikka 3
LVI-ja sähkötekniikka 3
TALONRAKENTAMISEN YLEISET OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Tekninen piirustus 2
Rakennesuunnittelu 2
Runkorakenteet 3
Mittaustekniikka 3
Rakennusfysiikka 4
Rakenteellinen paloturvallisuus 3
Rakennusosat 3
Elinkaaritekniikka 2
Kiinteistönpidon perusteet 2
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-43 op)
Unelmat+Inspiraatio! 3
NY-startup 1 10
NY-startup 2 5
DreamUp-projektikurssi 5
Luo oma kesäduunisi 1 - 2
Demola Project 5
Esihautomo 5
Hautomo 8
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Vapaasti valittavat opinnot 15
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
Harjoittelu 1 15
Harjoittelu 2 15
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyö osa 1 5
Opinnäytetyö osa 2 10
Kypsyysnäyte 0