AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Liiketalous

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
OPISKELU- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 9-52 op)
Osaajana kehittyminen 5
Itsensä johtaminen 4
Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot 2
Life balance - tasapainoa elämään 5
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen 2
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat 2
Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus 1
Opiskelijatutorointi 5
Monimuototutorointi 3
Mentorointi 3
Löydä oma liikuntamuotosi 5
Opiskelija aktiivina JAMKissa 5 - 15
TYÖELÄMÄN KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
Työelämän viestintä 3
FUTURE FACTORY
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-53 op)
JAMK InnoFlash 2
Yrittäjyys 3
Future Factory -projekti 10
Esihautomo 5
Hautomo 8
Demola Project 5
Vuosi Yrittäjänä 10
DreamUp-projektikurssi 5
Unelmat+Inspiraatio! 3
Luo oma kesäduunisi 1 - 2
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
Markkinointi 4
Palveluiden johtaminen 4
Johtaminen 4
Sopimusoikeus 4
Johdon laskentatoimi 5
Taloushallinto 5
Tilastotiede 3
Talousmatematiikka 3
ICT-valmiudet 3
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5
Opinnäytetyö, AMK 15
Kypsyysnäyte, AMK 0
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
Harjoittelu 30
KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-23 op)
Kirjanpito 1 5
Palkkahallinto 5
As Oy:n ja yhdistyksen taloushallinto 5
Kirjanpito 2 5
Konsernitilinpäätös 3
TILINPÄÄTÖSTIEDON ANALYSOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-13 op)
Tilinpäätösanalyysi 5
Tilintarkastus 5
Tilintarkastusalan standardit 3
TALOUSJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-18 op)
Sisäisen laskennan menetelmät 5
Kannattavan toiminnan ohjaus 5
Budjetointi 3
Projektien taloudellinen johtaminen 5
VEROTUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-13 op)
Henkilöverotus 3
Arvonlisäverotus 5
Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu 5
RAHOITUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
Kansantalous 5
Pankki- ja vakuutustoiminta 5
Yritysrahoitus 5
Sijoitustoiminta 5
Sisäinen valvonta ja riskien hallinta 5
FINANSSIPALVELUJEN MYYNTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-18 op)
Nordea-polku 1 3
Nordea-polku 2 3
APV1 12
JURIDIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-28 op)
Perhe- ja jäämistöoikeus 5
Työoikeus 5
Markkinointi ja kilpailuoikeus 5
Yritysoikeus 5
Informaatio-oikeus 3
Varallisuus- ja kiinteistöoikeus 5
DIGITAALINEN MARKKINOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Digital Marketing Strategies 5
Markkinointi sosiaalisessa mediassa 5
Hakukonemarkkinointi 5
MYYNTI JA ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Myynnin ja myyntitiimin johtaminen 5
Asiakaskokemusjohtaminen 5
B2B-myynti 5
MARKKINOINNIN JA PALVELUIDEN JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
Marketing Management 5
Markkinointiviestintä 5
Brändin johtaminen 5
Palvelumuotoilu 5
MARKKINOINTIPÄÄTÖSTEN TUKI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
Markkinointitutkimus 5
Asiakasymmärrys 5
TULEVAISUUDEN VERKKOKAUPPA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Verkkokauppa 4
Hankinnat 3
Web-analytiikka 4
Markkinoinnin automaatio 4
LIIKETOIMINNAN DIGITAALISET TYÖKALUT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Yritysohjelmistot 5
Taulukkolaskennan tehokäyttö 5
Web Design 5
DIGILIIKETOIMINNAN KÄYTÄNNÖT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Ohjelmointia liiketalouden ammattilaiselle 3
Digital Business Models 4
Data-analytiikka 3
Lohkoketjuteknologia päivittäisessä liiketoiminnassa 5
LIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Liiketoimintastrategiat 5
Suorituskyvyn johtaminen 5
Liiketoimintaprosessien johtaminen 5
UUDISTUMISKYVYN JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Muutosjohtaminen 5
Osaamisen johtaminen 5
Uudistuva organisaatio 5
HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Työhyvinvoinnin johtaminen 5
HR-prosessit 5
Digitaalinen HR 5
PAREMPI ESIMIES
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Supervisory Work 5
Esihenkilön vuorovaikutustaidot 5
Esihenkilön työkalut 5
INTERNATIONAL MARKETING AND MANAGEMENT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
International Market Entry 5
International Marketing Communications 5
Intercultural Business Skills 5
International Management and Leadership 5
SPORT BUSINESS FUNDAMENTALS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
Sport Marketing 5
Sport Accounting and Administration 5
Sport Management 5
International Sport Development 5
SPORT MARKETING AND BUSINESS INTELLIGENCE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Sport Business Intelligence and Service Design 5
Sport Digital Communications 5
International Sport Marketing 5
INTERNATIONAL SPORT MANAGEMENT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Sport Legal Framework and Athlete Management 5
Sport Social Construct 5
Sport and Event Management 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-10 op)
Urheiluakatemiaopinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Urheilijan hyvinvointi 5
Urheilijan yhteistyösuhteet 5
Urheilijan urasuunnittelu 5
CAMPUSONLINE-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)