Sähkö- ja automaatiotekniikka

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
Osaajana kehittyminen 5
ICT-valmiudet 3
Yrittäjyys 3
JAMK Innovaatioviikko 2
Työelämän viestintä 3
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
MATEMATIIKKA JA FYSIIKKA
(Kaikki pakollisia)
Matematiikka 1 5
Matematiikka 2 5
Ammatillinen matematiikka 5
Fysiikka 1 5
Ammatillinen fysiikka 5
SÄHKÖTEKNIIKKA
(Kaikki pakollisia)
Sähkötekniikka 1 5
Sähkötekniikka 2 5
Elektroniikan perusteet 5
TIETOTEKNIIKKA
(Kaikki pakollisia)
Ohjelmoinnin perusteet 5
Tekninen dokumentointi 3
Digitaalitekniikka 3
Tietojärjestelmät 5
Tietoverkkotekniikka 4
AUTOMAATIOTEKNIIKKA
(Kaikki pakollisia)
Automaatiotekniikan perusteet 5
Prosessitekniikka 3
Mittaustekniikka 5
Automation systems 1 5
SÄHKÖSUUNNITTELU (SÄHKÖTEKNIIKAN OPISKELIJOILLE)
(Kaikki pakollisia)
Sähkösuunnittelu 5
Sähkön tuotanto ja jakelu 5
Suunnittelutyökalut 4
Rakennussähkösuunnittelu 5
Prosessisähkösuunnittelu 5
SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA (SÄHKÖTEKNIIKAN OPISKELIJOILLE)
(Kaikki pakollisia)
Sähkövoimatekniikan perusteet 5
Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt 5
Sähköturvallisuus 5
SÄHKÖKÄYTTÖTEKNIIKKA (SÄHKÖTEKNIIKAN OPISKELIJOILLE)
(Kaikki pakollisia)
Ohjaus- ja säätötekniikka 5
Muuntajat ja sähkökoneet 5
Säädetyt sähkömoottorikäytöt 5
AUTOMAATION SUUNNITTELU (MONIMUOTO)
(Kaikki pakollisia)
Programmable logic controllers 5
Instrumentointisuunnittelu 5
ELINKEINOELÄMÄN OPINNOT (MONIMUOTO)
(Kaikki pakollisia)
Teollisuustalous 4
Project work 1 5
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
Etsin, kehitän ja käynnistän 5
Hautomo 8
Osuuskunta goes on the road 3
Yrittäminen osuuskunnassa 5
Unelmat+Inspiraatio! 3
NY-startup 1 10
JAMKGenerator Project 5
Esihautomo 5
Concept Lab 5
NY-startup 2 5
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
Harjoittelu 30
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 20 op)
Opinnäytetyö osa 1 5
Opinnäytetyö osa 2 10
Kypsyysnäyte 0
Tutkimus ja kehittäminen 5
Opinnäytetyö, AMK 15
SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN TÄYDENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan 0-30 op)
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 15-15 op)