AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Logistiikka (AMK)

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

Insinööri (AMK), logistiikka

  • Tutkinto-ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta